ROMÂNI ŞI MAGHIARI ÎNTR-O DISPUTĂ POLITICĂ REFERITOARE LA IDEEA DE NAŢIUNE: DUMITRU BRĂTIANU ŞI DANIEL IRANYI ÎN ZIARUL „LA PRESS” (1851)

Remus TANASĂ

Abstract


În iunie 1851, Dumitru Brătianu s-a alăturat Comitetului Democratic European dela Londra, condus de Giuseppe Mazzini. Scopul românilor a fost de a lua parte, alături de alte naţionalităţi, la revoluţia europeană împotriva autorităţii tradiţionale a guvernelor dinastice, în special împotriva imperiilor Habsburgic şi Ţarist, şi în favoarea autodeterminării naţionale şi instituţionale.

În acest context, polemica cu exilul maghiar a fost inevitabilă, din moment ce liderii Revoluţiei maghiare din 1848 se aflau tot în exil şi la fel urmăreau autodeterminarea naţională. O dispută referitoare la ideea de naţiune a avut loc între Dumitru Brătianu şi Daniel Iranyi, fost secretar al Comitetului Salvării Publice dela Pesta, publicată în paginile ziarului francez „La Presse”.

ROMANIANS AND HUNGARIANS IN A POLITICAL DISPUTE OVER THE IDEA OF NATION: DUMITRU BRĂTIANU AND DANIEL IRANYI ÎN „LA PRESS” NEWSPAPER (1851)

In June 1851, Dumitru Brătianu had joined Giuseppe Mazzini’s European Democratic Committee of London. The purpose of the Romanians was to take part together with the other nationalities at the European revolution against the authority traditionally exercised by the dynastic governments, especially against the Habsburg and the Tsarist Empires, in favor of a national and institutional self-determination.

In this context, a polemic with the Hungarian exile was inevitable, since the leaders of the Hungarian Revolution of 1848 were also in exile and were too aiming for national self-determination. A dispute over the idea of nation took place in the pages of the French newspaper „La Presse”, between Dumitru Brătianu and Daniel Iranyi, the former secretary of the Public Salvation Committee of Pest.


Keywords


Forty-Eighters, exile, Transylvania, nationality, liberty, press, Europe.

Full Text:

PDF

References


TANASĂ, R. Dumitru Brătianu şi Comitetul Democratic European de la Londra (1851-1853). În: Iulian Boldea (coordonator). Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication. Section: History and Cultural Mentalities. Târgu-Mureş: Arhipelag XXI Press, 2015, p.318-326.

Lettres hongro-roumaines. Polémique entre M. Daniel Iranyi et d. Bratiano. Henri Valleton (editor), Paris: Impr. D’Ad. Blondeau, 1851.

D’ALESSANDRI, A. Nazione storica vs nazione etnica: esuli romeni e ungheresi in Europa occidentale dopo il 1849, comunicare prezentată cu ocazia workshop-ului „The Patriotism of the Expatriates. Diasporas and national consciousness between Europe, the Mediterranean and beyond in the long 19th century”, Universitatea din Nicosia, 18 februarie 2012.

PRODAN, D. Note mai vechi în legătură cu Revoluţia noastră din 1848. În: Daniel Prodan. Transilvania şi iar Transilvania. Consideraţii istorice. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1992.

ISAR, N. Revoluţia de la 1848 în Ţările Române. Cu un studiu privind personalitatea lui N.Bălcescu în viziunea lui N.Iorga. Bucureşti: Editura Universitară, 2008.

C.JANOS, A. The Impulse to Reform (1825-1848). In: Andrew C. Janos. The Politics of Backwardness in Hungary, 1825-1945. Princeton: Princeton University Press, 1982, p.35-84.

FOTINO, G. Din vremea renaşterii naţionale a Ţării Româneşti. Boierii Goleşti. 1834-1849, vol.II, Bucureşti: Imprimeria Naţională, 1939.

JÁSZI, O. The Dissolution of the Habsburg Monarchy. Chicago: University of Chicago Press, 1929.

NIEDERHAUSER, E. The National Question in Hungary. In: Mikuláš Teich, Roy Porter (editori). The National Question in Europe in Historical Context. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, p.248-269.

SETON-WATSON, H. Nations and States. An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. Boulder: Westview Press, 1977.

IORDACHE, A. Dumitru Brătianu. Diplomatul, doctrinarul liberal şi omul politic. Bucureşti: Paideia, 2003.

DELUREANU, Şt. Mazzini şi românii în Risorgimento. Bucureşti: Paideia, 2006.

CRETZIANU, A. Din arhiva lui Dumitru Brătianu. Vol.I. Bucureşti: Aşezământul Cultural „Ion C. Brătianu”, 1933.

IRANYI, D., CHASSIN, Ch. Histoire politique de la revolution de Hongrie, 1847-1849. vol.I. Paris: Pagnerre, 1859.

MARCU, A. Conspiratori şi conspiraţii în epoca renaşterii politice. 1848-1877. Bucureşti: Cartea Românească, 2000.

KOMLOSY, A. Imperial Cohesion, Nation-Building and Regional Integration in the Habsburg Monarchy, 1804-1918. In: Berger, S., Miller, A. (editori). Nationalizing Empires, Budapesta-New York: Central European University Press, 2015, p.369-428.

PRODAN, D. Supplex Libellus Valachorum: din istoria formării naţiunii române. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.