NKGB-UL SOVIETIC PE FRONTUL INVIZIBIL ÎN BASARABIA, MARTIE-IUNIE 1944

Alexandru MALACENCO

Abstract


O incursiune sumară în tematica cercetării atestă că în anii celui de-al Doilea Război Mondial activitatea serviciilor speciale ale URSS, ca instrument coercitiv al puterii politice, era determinată „în funcție de acțiunea ofensivă sau defensivă a trupelor sovietice. Apariția NKGB-ului sovietic – structură menită să lupte cu dușmanii statului/regimului sovietic – se producea ori de câte ori armata sovietică urma să se lanseze în ofensivă, scopul fiind, desigur, „purificarea” de ele­mente ostile a teritoriului” recucerit, ce constituia o etapă inerentă în procesul (re)sovietizării acestor spații.

Istoria celui de-al Doilea Război Mondial arată că acolo unde călca Armata Roșie se impunea și regimul comunist. Grosso modo, URSS în anii războiului opera cu mai multe armate pe câmpul de luptă în misiunea de „eliberare” a țărilor din Europa: Armata Roșie, care lupta pe frontul militar și Armata de trupe speciale, care lupta pe frontul invizibil.

Așadar, la sfârșitul lunii martie 1944, trupele Armatei Roșii au reușit să forțeze linia frontului peste Nistru și să reocupe partea de nord a Basarabiei, iar pentru scurt timp orașul Soroca a devenit capitala administrativă a Moldovei sovietice. Odată cu trupele sovietice, în nordul Basarabiei au revenit și structurile de securitate ale URSS. Printre primele instituții sovietice care s-au stabilit inițial cu sediulla Sorocaa fost Comisariatul Poporului pentru Securitatea Statului – NKGB. În fruntea NKGB-ului din RSSM a fost numit ucraineanul Iosif Mordoveț (1944-1955), care a avut ca obiectiv reorganizarea aparatului de securitate pe teritoriul Basarabiei reocupate, fapt ce a determinat soarta acestui spațiu aproximativ pentru jumătate de secol înainte.

SOVIET NKGB ON THE INVISIBLE FRONT IN BASARABIA, MARCH - JUNE 1944

A short insight into the subject of this study highlights that in the period of the Second World War the activity of the USSRsecret services, as a political power coercive tool, was governed by “the offensive or defensive phase of the Soviet troops. Establishment of the soviet NKGB – organization whose general objective was fighting state/Soviet regime enemies – occurred every time that Soviet army was to initiate offensive operations, aiming, of course, to “purify” the reconquered territory from hostile elements”. This was an inevitable phase in the territories (re)sovietisation.

The history of the Second World War attests that in the territories were the Red Army stepped the communist regime was established. Grosso modo, during the War, aiming to liberate European countries, theUSSR was operating with several armies in the battlefield: the Red Army that was fighting on the military front and the special troops that were battling on the invisible front.

Thus, at the end of March 1944, the Red Army managed to force the front line over theDniesterRiverand to reoccupy theNorth Bessarabia. For a short period of time Soroca was settled up as the administrative capital of the Soviet Moldova. Together with Soviet troops, theUSSRsecurity structures also returned in the territory. National Commissariat for State Security – NKGB, was one of the first Soviet institutions that were based in Soroca. The head of the MSSR’ NKGB was nominated the Ukrainian national Iosif Mordoveț (1944-1955). His goal was to reorganize the security apparatus within the reoccupiedBessarabiaterritory, fact that determined the faith oh this region for more than half of century ahead.


Keywords


Soviet NKGB, NKVD, spies, SSI AR, invisible front, Second World War, Soviet occupation, Red Army, territory „purification”, Soviet regime.

Full Text:

PDF

References


TRONCOTĂ, C. România și frontul secret, 1859-1945. București: Elion, 2007. 338 p.

MORARU, P. SMERŞ în Basarabia, 1944-1954. București: Editura Militară, 2013. 334 p.

Date despre biografia lui Mordoveț Iosif Lavrentievici. (Accesat: 28.11.2016). Disponibil: http://www.memo.ru/history/NKVD/kto/biogr/gb339.htm

ȚĂRANU, M. Teroarea comunistă din Basarabia în primul an de ocupație sovietică (1940-1941). În: Destin Românesc (Serie nouă): Revistă de istorie și cultură, 2010, an. V (XVI), nr.1 (65), p.66.

ȘIŞCANU, I. Raptul Basarabiei, 1940. Chișinău: Ago-Dacia, 1993. 176 p.

Dosarul: Directivele NKVD- NKGB al RSSM pentru anul 1944, 128 pagini. În: Arhiva Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

CAŞU, I. ş.a. Al Doilea Război Mondial: memorie și istorie în Estul și Vestul Europei. Chișinău: Cartier, 2012, 332 p.

MORARU, P. Op.cit., p.23.

SUDOPLATOV, P., SUDOPLATOV, A., SCHECKTER, J.L., SCHECKTER, L. P. Misiuni speciale. Memoriile unui maestru al spionajului sovietic. Bucureşti: ElitLitera, 2013. 734 p.

MORARU, P. Op.cit. p.155.

MORARU, P. Serviciile Secrete în Basarabia. Dicționar, 1918-1991. București: Editura Militară, 2008. 319 p.

CAŞU, I. Politica națională în Moldova sovietică, 1944-1989. Chișinău: Cartdidact, 2000. 213 p.

GRIBINCEA, M. Basarabia în primii ani de ocupație sovietică, 1944-1950. Cluj-Napoca: Dacia, 1995. 188 p.

MORARU P. Serviciile de informaţii şi siguranţă româneşti din Basarabia în perioada anilor 1918-1944: Teză de dr. hab. în istorie. Chişinău, 2016. 342 p.

MORARU, A. Istoria românilor. Basarabia și Transnistria, 1812-1993. Chișinău: AIVA, 1995. 559 p.

PETRENCU, A. Basarabia în al Doilea Război Mondial, 1939-1945. Chișinău: Prut Internațional 2006. 223 p.

POSTICĂ, E. Rezistenţa antisovietică în Basarabia, 1944-1950. Chişinău: Ştiinţa, 1997. 240 p.

ŢURCANU, I. Moldova antisovietică. Aspecte din lupta basarabenilor împotriva ocupaţiei sovietice, 1944-1953. Chişinău: Prut International, 2000. 331 p.

MORARU, P. Op.cit., p.316.

Ibidem.

Ibidem.

GRIBINCEA, M. Op.cit., p.25.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.