EVOLUȚIA STATUTULUI ȘCOLILOR AGRICOLE DIN BASARABIA LA SFÂRȘITUL SECOLULUI XIX – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

Petru GOLBAN

Abstract


În decembrie 1883 a fost semnat Decretul privind înființarea a trei școli agricole pe teritoriul Basarabiei. Însă, până ca acestea să funcționeze va trece un deceniu. Cu toate că existau mai multe școli în regiune care aveau același profil, cele de la Grinăuți, Cucuruzeni și Purcari aveau un statut de funcționare aparte, care a fost discutat timp de un deceniu până a fi aprobat în varianta finală. Aceste dicuții se duceau între administrația centrală, gubernială și zemstvă. Inițiativa înființării acestor școli i-a aparținut zemstvei, considerent din care ea a solicitat și niște pârghii de conducere a școlilor, lucru nedorit de administrația centrală.

THE EVOLUTION OF THE STATUTE OF THE AGRARIAN SCHOOLS FROM BESSARABIA IN THE LATE XIXTH – EARLY XXTH CENTURY

In December 1883 was signed the decree concerning the foundation of three agrarian schools in Bessarabia. But it took a decade before their activity started. Although several schools existed in this region, having the same profile, those from Grinauti, Cucuruzeni and Purcari possessed a special statute of functioning. The latter had been discussed during a decade before its final version was approved. These disputes arose among the central administration, the guberniya one and the Zemstvo. The initiative of founding these schools belonged to the Zemstvo. This is why it sought for some means of supervising the schools, a fact that the central administration disapproved.


Keywords


Bessarabia, education, agrarian education, statute, Grinauti, Purcari, Cucuruzeni.

Full Text:

PDF

References


Приложения к отчету о действиях Губернской Земской Управы с 1891 по 1892 год. Бессарабское Губернское Земство. Кишинев: Тип. А.С. Степановой. 1893. 420 с.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. Том III 1883 г. Санкт-Петербург, 1886, 998 c.

Arhiva Națională a Republicii Moldova (în continuare AN RM), Fond 2, inventar 1, dosar 8861.

AN RM, F. 65, inv.1, d.936.

Бессарабское Губернское Земское Собрание XXVII очередного созыва 1896 года. Доклады Губернской Земской Управы и Постоновления Собрания. Кишинэу, 1896.

AN RM, F. 65, inv.1, d. 991.

Бессарабское Губернское Земское Собрание XXVIII очередного созыва 1897 года. Доклады Губернской Земской Управы и Постоновления Собрания. Кишинэу, 1897. 547 с.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. Том XXI, Отделение 1, 1901 г. Санкт-Петербург, 1903. 1295 с.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. Том XVI, Отделение 1, 1896 г. Санкт-Петербург, 1899. 1179 с.

AN RM, F. 65, inv. 1, d. 1022.

Бессарабское Губернское Земское Собрание XXV очередного созыва 1895 года. Отчеты и Доклады. Кишинэу, 1895.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. Том XXI, Отделение 2, 1901 г. Санкт-Петербург, 1903. 824 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.