MORLACII/VLAHII DIN DALMAŢIA – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNIZARE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA

Sorin ŞIPOŞ

Abstract


În izvoarele medievale, populaţia românească de pe ţărmul Dalma­ţiei şi din Peninsula Istria este cunoscută în istorio­grafia românească sub numele de istroromâni, iar în documentele vremii apare şi sub numele de morlaci. Arhivele din Franţa conţin încă surse documentare inedite despre românii de la nordul Dunării şi din Peninsula Balcanică. Rapoartele sunt redactate fie de ofiţeri francezi, fie de persoane din elita naţiunilor supuse de Napoleon. Din această categorie face parte şi memoriul elaborat în 1806 de colonelul Antoine Zulatti, referitor la reforma şi regulamentul morlacilor din Dalmaţia. Memoriul costituie o frescă a realităţilor societăţii morlace, aflată în stadiul pierderii identităţii lingvistice, dar foarte conservativă în ceea ce priveşte obiceiurile, tradiţiile şi sărbătorile.

DALMATIAN MORLACHS/VLACHS – BETWEEN TRADITION AND MODERNIZATION AT THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY

In medieval sources, the Romanian population on the coast of Dalmatia and in the Istria Peninsula is known as Istro-Romanians in Romanian historiography, but documents of the time also record it as Morlachs. The archives inFrance still contain unpublished documentary sources about the Romanians in the north of the Danube and in theBalkan Peninsula. The reports are written either by French officers, or by people in the elite of the nations subjected by Napoleon. This is the case of the memoir drafted in 1806 by Colonel Antoine Zulatti on the reform and regulation of Dalmatian Morlachs. His memoir constitutes an epic on the realities of the Morlach society at the stage of losing its linguistic identity, but very conservative in terms of its customs, traditions and holidays.


Keywords


Morlachs, Vlachs, Colonel Zulatti, Dalmatia, tradition, modernization.

Full Text:

PDF

References


Mémoire du Colonel des Dalmates Monsieur Zulatti sur la Réforme et Règlement des Morlaques dans la Province de Dalmatie [Memoriu al domnului Zulatti, colonel al Dalmaţilor, despre reforma şi regulamentul morlacilor din pro¬vincia Dalmaţiei].15.03.1806. Text francez original. În: Service historique de l’armée de Terre, Château de Vincennes, fond Turquie d’Europe, 1M 31/1591. 39 p.

PIPPIDI, A. Hommes et idées du sud-est européen à l’aube de l’âge moderne. Bucureşti-Paris: Editura Academiei /Ed. du C.N.R.S, 1980. 372 p. ISBN 2222025842

COSMA, E. Vlahii negri. Silviu Dragomir despre identitatea morlacilor. În: Silviu Dragomir – 120 ani de la naștere. Coordonatori: Ioan-Aurel Pop și Sorin Șipoș. Oradea: Editura Universității din Oradea, 2011, p.107-128.

LUCII, I. Dalmatini De regno Dalmatiae et Croatiae, libri sex. Vindobonae, 1666. [Accesat: 10.02.2016] Disponibil: https://archive.org/details/bub_gb_jvZ36KCbQV8C

DRAGOMIR, S. Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice. Cuvânt înainte: Ioan-Aurel Pop. Studiu introductiv: Sorin Șipoș. Cluj-Napoca: Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2012. 289 p. ISBN 978-973-7784-74-2

DRAGOMIR, S. Originea coloniilor române din Istria. Bucureşti: Cultura Naţională, 1924. 20 p.

POUMARÈDE, G. Affrontements, contacts et échanges dans le Balkans aux XVIe et XVIIe siècles: le cas de la province vénetienne de Dalmatie et d’Albanie. In: Points de vue sur les Balkans de l’Antiquité à nous jours. Sous la direction de Jean-Luc Lamboley. Grenoble, 2002, p.93-130.

CACIUR, S.-D. The Morlacs from Sibenik’s Territory in Reports of the Venetian Officials in the 16th Century. [Accesat: 15.02.2016] Disponibil: http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/file/07%20caciur,%20dana-engleza.pdf

STEFINI, T. Irregolarità e raporti di forza nella Dalmazia del Cinquecento. In: Studi Veneziani, 2010, no.59, p.625-652.

Storia d’Italia. Volume terzo. Della pace di Aquisgrana all’avvento di Camillo Cavour. A cura di Nino Valeri. Torino, 1969.

ZORZI, A. Histoire de Venise. La République du Lion / Traduit de l’italien par Jacques Roque. Perrin: Tempus Perrin, 2005. 640 p. ISBN-10 : 2262023247


Refbacks

  • There are currently no refbacks.