ASPECTE ISTORIOGRAFICE ALE SLAVOFILILOR DESPRE BASARABIA RUSEASCĂ

Nadia CRISTEA

Abstract


Istoria Basarabiei secolului al XIX-lea cu aspectele ei lingvistice, legislative, naționale, habitatul și specificul ei distinctiv, format din mai multe etnii, a fost oglindită în numeroase lucrări ale autorilor ruși. Am desprins din mulțimea scrierilor aspectele anunțate în lucrarile reprezentanților curentului slavofil. Unii dintre ei au vizitat Basarabia rusească din curiozitate, alții fiind în misiune, unii au scris din cele studiate sau auzite. Interesant este că scrierile lor fac casă comună cu ideologia timpului, formulată prin drepturile slavilor asupra acestui teritoriu anexat la 1812. Concepțiile lor sunt inerente timpului și locului istoric, dezlipite din realitatea Imperiului Rus, a panslavismului și a ortodoxiei protectoare.

THE HISTORIOGRAPHICAL ASPECTS OF THE SLAVOPHILES ABOUT BESSARABIA UNDER THE RUSSIAN EMPIRE

 

The History of the 19th centuryBessarabiawith its linguistic, legislative and national aspects, the habitat and its distinctive peculiarities that were formed by a large number of ethnicities, was reflected in a lot of works of the Russian writers. From this amount of written works I have selected some aspects that can be found in the writings of the Slavophil intellectual movement representatives. The majority of the personalities mentioned above visitedBessarabiawhen it was under the Soviet occupation, the reasons being quite different: some did it out of curiosity, others - being on a mission, while a lot of them wrote their studies based on the information they had learned or heard. An interesting fact that can be noticed in their works is the ideology of time, expressed through the Slavs’ rights for this territory, which was annexed in 1812. Their concepts are inherent to time and historical space, taken from the reality of the Russian Empire, Pan-Slavism and Protective Orthodoxy.


Keywords


The History of Bessarabia, Slavophil intellectual movement, the ideology of time, interests of the Russian Empire, messianic politics.

Full Text:

PDF

References


CRAINIC, N. Dostoievski şi creştinismul rus. Cluj: Arhidiecezana, 1998.

ДАНИЛЕВСКИЙ, Н.И. Россия и Европа. Москва: Книга, 1991, с.24-25.

Прогулка по Бессарабиu. В: Одесский алманах на 1840 год. Oдесса: Городская типография, 1839.

ЗАЩУК, А. Материалы для Географии. Статистики России, собранные офицерами генерального штаба,

I-II часть. Бессарабская область. Санкт-Петербург, 1862 (Введение).

ENACHI, Gh. Aspecte privind istoria cultului creștin de rit vechi. Disponibil: history.org.ua/LiberUa/ 978-966-413-261- 6/69.pdf.

АКСАКОВ, И. Письма из провинции. Москва: Правда, 1991.

АКСАКОВ, И. Аксаков Иван Сергеевич в его письмах. Том. III, Письма 1851-1860 годов. Москва: Типография Волчаниного, 1892.

БАТЮШКОВ, П. Бессарабия. Историческое описание. Санкт-Петербург: Общественная Польза, 1892.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.