FACULTĂȚILE DE LA UNIVERSITATEA DIN CERNĂUȚI (1875-1919)

Constantin UNGUREANU

Abstract


În perioada 1875-1919, Universitatea din Cernăuţi a funcţionat cu trei facultăţi: teologie ortodoxă, drept şi filozofie. Un rol aparte în cadrul Universităţii l-a îndeplinit Facultatea de Teologie Ortodoxă. La această facultate au activat 15 pro­fesori titulari, dintre care 13 români şi doi ucraineni. Facultatea de Drept a fost cea mai bine frecventată. Facultatea de Filozofie din Cernăuţi a cuprins mai multe secţii: filozofie, istorie, filologie şi lingvistică, matematică şi ştiinţe naturale, limbi moderne, fizică, chimie. În ajunul războiului, la această facultate activau 28 de catedre, dintre care 16 în domeniul ştiinţelor filologice şi istorice şi 12 în domeniul ştiinţelor naturale.

FACULTIES AT THE UNIVERSITY OF CHERNIVTSI (1875-1919)

During 1875-1919,ChernivtsiUniversitywas comprised of three faculties: orthodox theology, law and philosophy. The Faculty of Orthodox Theology played a special role within the University. This department was comprised of 15 full professors, of which 13 were Romanian and 2 Ukrainians. Faculty of Law was the best frequented. The Faculty of Philosophy in Chernivtsi was comprised of several departments such as philosophy, history, philology and linguistics, mathematics and natural sciences, modern languages, physics and chemistry. Just before the Great War, this Faculty was comprised of 28 departments of which 16 were specialized in philology and history while 12 were specialized in the natural sciences.


Keywords


Chernivtsi University, Faculty of Orthodox Theology, Faculty of Law, Faculty of Philosophy, professors, students, Romanian, Ukrainian, German.

Full Text:

PDF

References


Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuți, fond 211, inv. 1.

Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuți, fond 216, inv. 3.

Alma Mater Francisco–Josephina. Die deutschsprachige Nationalitäten-Universität in Czernowitz. Editat de Rudolf Wagner. München: Hans Meschendörfer, 1975. 427 p.

Alma mater Francisco–Josephina. Festschrift zu deren 25jährigen Bestande. Editat de Anton Norst. Czernowitz: Pardini, 1900.

BALTAG, V. Die Doktorschule für Theologie bei der Universität aus Czernowitz (1877-1918). În: Codrul Cosminului, vol. XX, nr.2, Suceava, 2014, p.321-344.

Deutschsprachige Quellen zur Geschichte des Bildungswesens der Bukowina um 1900. Editat de Galina Czeban și Elmar Lechner, Klagenfurt, vol.XIII.

Die k.k. Franz – Josephs – Universität in Czernowitz im ersten Vierteljahrhundert ihres Bestandes. Festschrift hrsg. von Akademischen Senate. Czernowitz, 1900. 168 p.

Glanz und Elend der Peripherie. 120 Jahre Universität Czernowitz. Editat de Ilona Slawinski și Joseph P. Strelka, Bern-Berlin-Paris-Wien: Peter Lang, 1998. 179 p.

KRAMER, J. Die Romanisten an der Franz-Josephs-Universität Czernowitz. În: Gelebte Multikulturalität. Czernowitz und die Bukowina, Frankfurt am Main, 2010, p.87-106.

LIPAN, V. Alma Mater Cernautiensis. București: Editura Farmaceutică, 1999.

LUTIC, M. Bărbat de aleasă simțire națională și de înaltă virtute creștinească. În: Glasul Bucovinei, Cernăuți-București, 1994, nr.2, p.23-27.

LUTIC, M. Eusebie Popovici: un strălucit teolog și un mare istoric al bisericii. În: Glasul Bucovinei, Cernăuți-București, 1995, nr.1, p.64-75.

Oesterreichische Statistik, neue Folge, Wien 1915, vol. XI.

OLARU, D. Contribuţii la istoricul creării Catedrei de istoria românilor la Universitatea din Cernăuţi. În: Glasul Bucovinei, Cernăuți-București, 1995, nr.1 p.76-85.

ONCIUL, I. Einiges über den Gang und die Entwickelung der theologischen und clericalen Cultur in der Bucovina. În: Romänische Revue, Wien, an. IV, 1888, p.589-606, 669-695; an. V, 1889, p.30-39, 84-98, 137-145, 200-213.

PROKOPOWITSCH, E. Gründung, Entwicklung und Ende der Franz-Josephs-Universität in Czernowitz. Clausthal-Zellerfeld: Pieper, 1955. 83 p.

RIEDL, F.H. Die Universität Czernowitz als völkerverbindende Institution 1875-1919. În: Der Donauraum. Zeitschrift des Forschungsinstitutes für den Donauraum, 15 Jg., Wien, 1970, p.216-228.

Schematismus der gr. or. Bukowinaer Diocese für das Jahr 1912-1913. Czernowitz, 1913-1914.

UNGUREANU, C. Profesorii români de la Universitatea austriacă din Cernăuţi (1875-1919). În: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Gheorghe Şincai, vol. VIII-IX, Târgu-Mureş. 2005-2006, p.90-103.

UNGUREANU, C. Senatul Academic al Universității din Cernăuți (1875-1919). În: Țara Fagilor, vol.XXV, Cernăuți – Târgu-Mureș, 2016, p.75-100.

UNGUREANU, C. Sistemul de învățământ din Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918). Chișinău: Tipografia Centrală, 2015. 456 p.

UNGUREANU, C. Universitatea austriacă din Cernăuți. În: Destin Românesc, 2003, nr.1, Chișinău, p. 93-103.

WECZERKA, H. Die „Francisco-Josephina“ in Czernowitz. Eine Universität am Ostrand der Habsburger-monarchie. În: Gelebte Multikulturalität. Czernowitz und die Bukowina, Frankfurt am Main, 2010, p.67-85.

Чернiвецкий Унiверситет 1875-1995. Сторiнки iсторii, Чернiвцi: Рута, 1995, 207 c.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.