TRANSILVANIA SECOLULUI AL XIII-LEA ÎN LUCRĂRILE DE SINTEZĂ. STUDIU ASUPRA ISTORIOGRAFIEI ROMÂNE DIN SECOLUL XX. ÎN CĂUTAREA ISTORIEI OFICIALE

Erich Noris SZAKACS

Abstract


În articolul de față ne-am propus să analizăm lucrările de sinteză referitoare la istoria românilor, fiind discutată ima­ginea spațiului tranislvănean și rolul jucat de el în istoria românilor. Repetatele modificări teritoriale, specifice primei jumătăți a secolului XX, și deflagrațiile majore consumate în această perioadă stârnesc momente de intensă încordare sociopolitică între România și Ungaria. Aceste tensiuni, care mocnesc în rândurile oamenilor politici ai vremii, vor cunoaște și o nuanță socială, însă nici istoricii nu au făcut abstracție de conjunctură. Exercițiul scrierii istorice a cunoscut o linie direcționată în mare parte de situația politică a vremii. Prezenta cercetare are un rol exhaustiv și interpretativ, punând în valoare un bilanț cantitativ și calitativ al lucrărilor care fac referirela Transilvaniaîn secolul al XIII-lea. Se urmărește creionarea liniilor interpretative propuse de istoricii români, în virtutea exigențelor ideologice și politice. Astfel, până la prăbușirea regimului comunist, sunt radiografiate schemele și nuanțele hermeneutice, sub forma Istoriei oficiale.

TRANSYLVANIA OF THE THIRTEENTH CENTURY IN THE WORKS OF SYNTHESIS. STUDY ON ROMANIAN HISTORIOGRAPHY IN THE TWENTIETH CENTURY. LOOKING FOR THE OFFICIAL HISTORY

The main aim for this research is to analyze the synthesis works on the history of Romanians being discussed the image and role of Transylvania in the Romanian history. Repeated territorial changes which are specific to the first half of the XXth century and major conflicts during this period arouse intense moments of socio-political tension between Romania and Hungary. These tensions that simmer among politicians of the time, will embrace also a social nuance, and historians and their works are also implied. The historical writing experienced a very conplex which is drawn as a mirror for the time and the strained general context. The researches have an exhaustive and interpretive role, highlighting a balance of quantitative and qualitative work that refers to Transylvania in the XIIIth century. One of our targets is to outline the pro­posed interpretative lines of the Romanian scholars, under the ideological and political exigencies. Thus, until the collapse of the communist regime the researches are analyzed schemes and hermeneutic trend of the so-called Official history.


Keywords


historiography, communism, Romanian scholars, synthesis, official history, ideology, interpretation.

Full Text:

PDF

References


CURTICĂPEANU, V. Istoriografie românească și universală. București: Oscar Print, 1999.

HAȘDEU, B.-P. Istoria critică a românilor. 2 volume. București, 1873-1875.

Eudoxiu Freiherr von HURMUZAKI. Fragmente zur Geschichte der Rumänen, vol. I-V. București, 1870-1886.

XENOPOL, A.D. Istoria românilor din Dacia Traiană. 6 volume, Iași, 1888-1893.

TOCILESCU, G. Istoria românilor. București, 1899.

Idem. Histoire des Roumains et le leur civilisation. Paris, 1920.

ONCIUL, D. Din istoria românilor. București: Editura librăriei Socec & Company, 1908.

GIURESCU, C. Probleme controversate în istoriografia română. București: Albatros, 1977.

IORGA, N. Istoria Românilor, vol I-X. București, 1936-1938.

Idem. Histoire des Roumains et de la romanité orientale. 10 volumes. Bucarest, 1937-1945.

Idem. Istoria poporului românesc. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

BUNEA, A. Încercare de istoria românilor până la 1382, Librăriile Socec & Company, C. Spetea și Librăria Națională, Leipzig Otto Harrassowitz, Viena Gerold & Company, București, 1912.

CONSTANTINESCU-IAȘI, P., CONDURACHI, Em., DAICOVICIU, C., şi al. Istoria României. București: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1960.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

CONSTANTINESCU, M., DAICOVICIU, C., DAICOVICIU şi al. Istoria României. București: Editura Didactică și pedagogică, 1969.

MOISA, G. Istoriografie și politică în România comunistă sau despre instrumentalizarea istoriei. Câteva studii de caz. În: Ovidiu Pecican (coord.). România comunistă: Istorie și Istoriografie. Cluj-Napoca: Limes, 2012.

Ibidem.

Istoria României – Compendiu / Pascu Ștefan (coord.). București: Editura Didactică și Pedagogică, 1974.

Ibidem.

Ibidem.

GEORGESCU, V. Istoria românilor – de la origini până în zilele noastre. American-Romanian Academy of Arts, Oakland, California, 1989.

POP, I.-A. Observații privitoare la structura etnică și confesională a Ungariei și Transilvaniei medievale (secolele IX-XIV). În: Dan Berindei (coord.). Istoria României. Pagini transilvane. Cluj-Napoca: Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română, 1994.

Ibidem.

Ibidem.

BĂRBULESCU, M., DELETANT, D., HITCHINS, K. şi al. Istoria României. București: Editura Enciclopedică, 1998.

BĂRBULESCU, M., DELETANT, D., HITCHINS, K. şi al. Istoria României. București: Grupul Editorial Corint, 2012.

Ibidem.

CÂNDEA, I., SÂRBU, V., PANDREA, S. Istoria românilor, vol.I. Pitești: Independența economică, 2001.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

BULEI, I. O istorie a românilor. București: Meronia, 2007.

BABOȘ A., BREZOIU, M. Istoria militară a românilor: Culegeri de lecții. Sibiu: Editura Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 2008.

THEODORESCU, R., SPINEI, V. (coord.). Istoria Românilor, vol.III. București: Editura Enciclopedică, Academia Română, Secția de Științe Istorice și Arheologie, 2010.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.