POLITICA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ACADEMIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ. 1944-1950

Liliana ROTARU

Abstract


Resursa umană este capitalul strategic al oricărei instituții de învățământ superior și o politică judicioasă de personal, în general, dar mai ales de recrutare și selecție a cadrelor didactico-științifice. Ea face posibilă realizarea misiunii învăță­mân­tului superior, implicit, prin cei care îl promovează. Cercetarea politicii de personal în școlile superioare din RSS Moldovenească în perioada de refacere a învățământului superior de după cel de-al Doilea Război Mondial a scos în evidență că aceasta era subordonată politicii naționale a statului sovietic, care presupunea formarea „omului nou” și integrarea acestuia în identitatea supraetnică numită „popor sovietic” – deznaționalizat, îndoctrinat cu ideologie marxist-leninistă, rusificat și rusianizat, care să aibă o patrie socialistă comună – Uniunea Sovietică și un scop comun – const­ruirea comunismului. Toate instrumentele și metodele de recrutare și selectare a personalului academic pentru insti­tuțiile de învățământ din RSS Moldovenească erau subordonate necesității creării unui corp didactico-științific în mare parte vorbitor și purtător de limbă și cultură rusă, puternic ideologizat și loial statului sovietic și partidului comunist, și mai apoi de o anumită competență profesională, toate acestea camuflate sub pregnanta idee de promovare a „elemen­tului autohton moldovenesc”.

THE POLICY OF RECRUITMENT AND SELECTION OF ACADEMIC STAFF IN HIGHER EDUCATION OF MSSR. 1944-1950

The human resource is the strategic capital of any higher education institutions and, in general, a judicious staff policy, but especially – a good policy of recruitment and selection of didactic and scientific staff makes possible to realize the higher education mission and, by default – the goals of those who are promoting it. The research of staff policy in high schools of MSSR during the higher education recovery after the WWII revealed that it was under the control of national policy of the soviet state. This policy aimed to create a “new man”, and to integrate him into a supra-ethnic identity, called “the soviet people” – a denationalized people, indoctrinated with the Marxist-Leninist ideology, Russified and Russianized, who had one socialist homeland – the Soviet Union and one common goal – to build the communism. All the instruments and methods of recruitment and selection of the academic staff for the educational institutions of MSSR were subordinate to the creation of a new didactic and scientific body, mostly Russian speaking and maintaining the Russian language and culture, ideologised and loyal to the soviet state and to the communist party. The professional competences were a secondary criterion of recruitment and selection, and all of this – camouflaged under the significantly idea of promoting “the Moldovan native element”.


Keywords


staff policy, recruitment and selection of didactic and scientific staff, institutions of higher education, MSSR.

Full Text:

PDF

References


Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), Fond R-2991, inventar 1, dosar 2.

ANRM, Fond R-2991, inventar 1, dosar 8.

ANRM, Fond R-2991, inventar 1, dosar 10.

CAȘU, I. Politica națională în Moldova Sovietică. 1944-1991, Chișinău: Cartdidact, 2000.

LEVADA, Y. L'homme soviétique ordinaire: entre le passé et l'avenir : enquête, Paris: Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,1993.

Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х / [А.А. Голов, А.И. Гражданкин, Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, Ю.А. Левада и др.; под общ. ред. Ю.А. Левады]. Москва: Мировой океан, 1993.

ANRM, Fond R-1933, inventar 2, dosar 2.

ANRM, Fond R-2991, inventar 1, dosar 7.

Istoria Universității de Stat din Moldova / Ion Eremia (coord.), Anatol Petrencu, Liliana Rotaru (et.al). Chișinău: CEP USM, 2016.

ȘEVCENCO, R. Restabilirea sistemului de învățământ superior în RSS Moldovenească (1944-1945). În: Revista de Istorie a Moldovei, 2008, nr.3.

ANRM, Fond 1961, inventar 1, dosar 6.

ANRM, Fond R-2991, inventar 1, dosar 4.

ANRM, Fond R-3059, inventar 1, dosar 1.

ANRM, Fond 3143, inventar 1, dosar 1.

ANRM, Fond R-1933, inventar 2, dosar 5.

ANRM, Fond 3186, inventar 1, dosar 1.

ANRM, Fond 3186, inventar 1, dosar 15.

ANRM, Fond 3186, inventar 1, dosar 3.

ANRM, Fond 3186, inventar 1, dosar 12.

Типовой устав Высшего Учебного Заведения. Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР

сентября 1938 г. – http://lawru.info/dok/1938/09/05/n1194951.htm

ANRM, Fond 1961, inventar 1, dosar 18.

ANRM, Fond 1961, inventar 1, dosar 56.

ANRM, Fond 3143, inventar 1, dosar 52.

ANRM, Fond 3186, inventar 1, dosar 66.

ANRM, Fond 3186, inventar 1, dosar 2.

Arhiva Universității de Stat din Moldova (AUSM), Fond 1, inventar 5, dosar 37.

ANRM, Fond 3186, inventar 1, dosar 25.

ANRM, Fond 1961, inventar 1, dosar 33.

AUSM, Fond 1, inventar 5, dosar 54.

ANRM, Fond 3186, inventar 1, dosar 37.

ANRM, Fond 3186, inventar 1, dosar 14.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.