DERAPÂND PRIN ISTORIE. DISCURS IDENTITAR, CINEMA ŞI IDEOLOGIE ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ

Gabriel MOISA

Abstract


Dezvoltarea cinematografiei şi a televiziunii într-un moment în care întraga viaţa socială era extrem de controlată transformă inclusiv filmul istoric într-o sursă documentară, chiar dacă deseori discutabilă în ceea ce privește prezentarea adevărului. Propaganda totalitară a generat o distorsionare extremă a acestui tip de sursă istorică. În peisajul cinemato­grafic românesc, cu foarte puține excepții, producțiile de film și de televiziune au distorsionat în diferite grade realitățile prezentate. În România, ca şi în alte state totalitare, atât producţiile de ficţiune, cât şi cele documentare pot fi folosite ca sursă istorică pentru reconstituirea trecutului, dar numai în anumite condiții. De fapt, urmârind filmul istoric produs în România în anii regimului communist, putem constata cele mai fine accente ale cenzurii existente în România vremii.

Studiul urmăreşte câteva accente ideologice surprinse în evoluţia filmului istoric românesc în timpul regimului co­munist, o perioadă extrem de interesantă şi adesea favorabilă pentru această categorie de filme. Ceea ce se poate constata este existenţa unui teribil control politic şi ideologic în contextul în care rezultatul trebuia să reflecte punctul de vedere oficial asupra trecutului.

Noile realități românești favorizate de evenimentele din 23 august 1944 au avut consecințe negative asupra cinematografiei românești. Împreună cu alte zone din viața românească, cinematografia a suferit mai multe transformări pentru a se con­forma noii fizionomii a României.

DERIVING THROUGH HISTORY. IDENTITY, CINEMA AND IDEOLOGY DISCOURSE IN COMMUNIST ROMANIA

The development of the cinema and television at a time when all social dimensions were severely controlled turns the film into a historical source, often questionable in terms of presenting the truth. The totalitarian propaganda did nothing but to distort to the extreme this type of historical source and to render it unusable. With very few exceptions, film and television productions distorted in varying degrees the presented realities. InRomania, as in other totalitarian states, both fiction and the documentary films were used as a historical source only on certain conditions. In fact, obser­ving the film production, one can see how they were marked by the evolution of the regime’s censorship and political emphasis.

Next we shall try to follow the evolution of the Romanian historical film during the communist regime, an extremely interesting and often favourable period for this category of films, through the ideological intrusion of the communist regime in this area and the way the communist regime interfered in this type of film production.

The new Romanian new realities favoured by the events of 23 August, 1944 had negative consequences on the Romanian cinema. Along with other areas of the Romanian life, the cinema underwent several transformations as to comply with Romania’s new physiognomy.


Keywords


cinema, propaganda, ideology, history, communism.

Full Text:

PDF

References


NORA, P. Le retour de l’événement. En: Jacques Le Goff et Pierre Nora. Faire de l’histoire. Paris: Gallimard, 1974, p.283.

MURGESCU, B. A fi istoric în anul 2000. Bucureşti: All Educaţional, 2000, p.55.

THOM, F. Limba de lemn. Bucureşti: Humanitas, 2005, passim.

POP, I.A. Istoria, adevărul şi miturile. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2014, p.XIII.

Teodor, P. Introducere în istoria istoriografiei universale. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000, p.7.

MURGESCU, B. Op. cit., p.15.

Ibidem.

ZUB, A. Clio sub semnul interogaţiei. Idei, sugestii, figuri. Iaşi: Polirom, 2006, passim.

TOPOLSKY, J. Metodologia istoriei. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, p.38-42.

Ibidem, p.369-371.

DAICOVICIU, H. Dacia de la Burebista la cucerirea romană. București: Dacia, 1972.

PETRESCU-DÎMBOVIŢA, M. Scurtă istorie a Daciei preromane. Iaşi: Junimea, 1978.

GLODARIU, I., IAROSLAVSCHI, E. Civilizaţia fierului la Daci: (sec.II î.e.n.-I e.n.). București: Dacia, 1979.

MANDROU, R. Histoire et Cinéma. En: Annales ESC, année 1958, vol.13, no.1, p.140-149.

Ibidem, p.140.

MORIN, E. Le cinéma ou l'homme imaginaire. Paris, 1956.

FERRO, M. Société du XXe siècle et histoire cinématographique. En: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 23e année, 1968, no.3, p.581-585.

Ibidem, p.582.

Ibidem, p.584.

Ibidem, p.585.

Idem, Le film, une contre-analyse de la société? En: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol.28, no.1, 1973, p.109-124.

Ibidem, p.109.

Ibidem.

Ibidem, p.124.

FRODON, J.M. La projection nationale: cinema et nation. En: Les cahiers de médiologie, 1997/1, no.3, p.135-145.

DELAGE, C. GUIGUENO, V. L’Historien et le film. Paris: Gallimard, 2004, col. Folio Histoire, 362 p.

CEAUŞESCU, N. PCR – continuator al luptei revoluţionare şi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste din România. Expunere la adunarea festivă organizată cu prilejul aniversării a 45 de ani de la crearea PCR. 7 mai 1966. Bucureşti: Editura Politică, 1966.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.