ISTORIE, ECONOMIE ŞI DEMOGRAFIE ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ. STUDIU DE CAZ: SATELE DE PE VALEA SUPERIOARĂ A BISTREI (JUDEŢUL BIHOR, ROMÂNIA)

Cosmin PATCA

Abstract


Valea superioară a Bistrei este situată în partea de nord-vest a României, în jumătatea de nord a judeţului Bihor. În 1989, majoritatea locuitorilor erau angajaţi la Fabricade sticlă de la Pădurea Neagrăşi la Exploatarea MinierăVoivozi; nivelul de trai era ridicat şi zona era una atractivă. Înlăturarea comunismului din România a determinat schimbări pro­funde în toate domeniile. Meseriile de sticlar şi miner dispar din peisajul local. Schimbările pe plan economic antre­nează într-o mare măsură schimbări semnificative în privinţa populaţiei: regres, migraţie, sărăcie. O astfel de cercetare, la graniţa dintre istorie, sociologie, statistică şi demografie istorică, are rolul de a contribui la o cunoaştere cât mai adâncă şi exactă a realităţilor locale în vederea găsirii unor soluţii pentru redresarea economică a zonei.

HISTORY, ECONOMY AND DEMOGRAPHICS IN POST-COMMUNIST ROMANIA. CASE STUDY: THE VILLAGES ON THE UPPER BISTRA VALLEY (BIHOR COUNTY, ROMANIA)

TheUpperBistraValleyis located in the North-Western part ofRomania, in the Northern half ofBihorCounty. In 1989 almost all the labour force was employed by the PadureaNeagra Glass Factory and the Voivozi Mining Exploitation. The fall of communism inRomaniabrought about a major change of the whole society; standard of living was high and the area was attractive. Mining and glass working disappeared. The economic restructuring and the closure of factories influenced the evolution of the population: demographic regress, migration, poverty. Such a research at the border between history, sociology, statistics and historical demography has the role of contributing to a deep and accurate knowledge on local realities with a view to find solutions for the economic revival of the area.


Keywords


glass working, mining, the Upper Bistra Valley, economic restructuring, demographic regress, migration.

Full Text:

PDF

References


ŞIPOŞ, S. (coord.) Satele de pe valea superioară a Bistrei. Schiţă monografică. Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2011. 129 p. ISBN 978-606-10-0048-7

NISTOR, S., ŞIPOŞ, S. Historical and Geographical considerations about the Slovak communities in the villages of upper Bistra valley, Bihor county. În: M.Brie, I.Horga, S.Şipoş ed. Ethnicity, confessions and intercultural dialogue at the European Union Eastern border. International conference: Oradea, 02-05 June 2011. Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2011, p.184-194. ISBN (10): 1-4438-4607-4, ISBN (13): 978-1-4438-4607-3

PINŢA, GH. Din istoricul fabricării sticlei în judeţul Bihor. Fabrica de sticlă de la Pădurea Neagră. În: Crisia, 1991, XXI, Oradea, p.151-163. ISSN 1016-2798

OLARU, S. Sticla de Pădurea Neagră – de la paharele exportate în America, la peștii de pe televizoarele românilor. În: Agerpres.ro, 4 mai 2016 [Accesat: 15.05.2016] Disponibil: http://www.agerpres.ro/romania-colorata/2016/05/04/ sticla-de-padurea-neagra-de-la-paharele-exportate-in-america-la-pestii-de-pe-televizoarele-romanilor-13-01-06

XXX Întreprinderea minieră Voivozi. În: Crisia, 1987, XVII, p.808-811. ISSN 1016-2798

MOISA, G. Voivozi-Bihor (1406-2011). Leagăn de istorie, credinţă şi continuitate. Studiu monografic. Cluj-Napoca: Grinta, 2011. 334 p. ISBN 978-973-126-240-6

BERINDEI, I.O., POP, GR.P. Judeţele Patriei. Judeţul Bihor. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972. 162 p.

VARGA, E.A. Bihar megye településeinek etnikai (anyanyelvi/nemzetiségi) adatai 1880-2002. 2008 [Accesat: 15.02.2016] Disponibil: http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/bhfel02.pdf

Institutul Naţional de Statistică. Baza de date Tempo: A. Statistica socială; B. Statistica economică [Accesat:

-20.04.2016] Disponibil: http://statistici.insse.ro/shop/

Primăria Popeşti (Site oficial) [Accesat: 25.03.2016] Disponibil: http://comunapopesti-bh.ro/comuna-popesti/date-demografice/

MIHĂESCU, C. Populaţie & Ocupare. Trecut. Prezent. Viitor. Bucureşti: Editura Economică, 2001. 320 p. ISBN 9735903830


Refbacks

  • There are currently no refbacks.