COMUNITATEA CATOLICĂ DIN ORHEI

Petru CIOBANU

Abstract


Din coloritul confesional al localității Orhei încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea a făcut parte și comuni­tatea romano-catolică. Articolul prezintă istoria acestei comunități de la primele informații cu privire la ea și până în timpurile de față, nu înainte de a prezenta pe scurt istoria localității. Sunt oferite date despre numărul credincioșilor catolici din Orhei, despre situația materială a parohiei și vizitele episcopilor de Iași și Chișinău în comunitate, despre misiunile populare care au avut loc aici, despre situația din perioada sovietică și renașterea comunității începând cu anii 90 ai secolului trecut. O atenție deosebită este acordată bisericii catolice din localitate, construită la începutul secolului al XX-lea, distrusă în perioada comunistă și reconstruită începând cu anul 2005.

THE CATHOLIC COMMUNITY IN ORHEI

The Romano-catholic community was a part of the confessional coloring of the locality Orhei since the first half of the XIX century. The article provides the history of this community from the first information regarding it and till nowadays, not before providing shortly the history of the locality. There are provided data on the number of catholic believers in Orhei, material situation of the parish and visits of bishops ofIasiand Chisinau in the community, popular missions that took place here, situation during soviet period and community renaissance starting with years ’90 of the last century. A special attention is provided to the catholic church of the locality, built at the beginning of XX century, destroyed during communist period and rebuilt starting with 2005.


Keywords


Orhei, Bessarabia, catholic community, Diocese of Tiraspol, Diocese of Iasi, Diocese of Chisinau, bishop, priest, church, renaissance.

Full Text:

PDF

References


Localitățile Republicii Moldova. Itinerar documentar-publicistic ilustrat, vol. 9 (N-O). Chișinău: Fundația Dra-ghiștea, 2002.

Paul din Alep. Jurnal de călătorie în Moldova și Valahia / Ediție și traducere adnotată de Ioana Feodorov. București – Brăila, 2014. ISBN 9789732724293, 9786066540971

BANDINI, M. Codex. Vizitarea generală a tuturor Bisericilor catolice de rit roman din Provincia Moldova. 1646-1648. Iași: Presa Bună, 2006. ISBN 9789738191785

GUMENÂI, I. Politica confesională a administrației țariste față de Biserica Catolică din Basarabia în secolul al XIX-lea. În: Analecta catholica (Chișinău), 2009, nr.3.

САГАНОВА, Н. Летопись Римско-Католической Церкви в Республике Молдова. 1987-2002 гг. B: Analecta catholica (Chișinău), 2005, nr.1.

GUMENÂI, I. Comunitățile romano-catolice, protestante și lipovenești din Basarabia în secolul al XIX-lea. Chișinău: Editura Lexon-Prim, 2016. ISBN 9789975310284

РЫБАЛКО, Е. О строительстве римско-католической церкви в городе Орхей. B: Analecta catholica, nr. 2, Chișinău, 2006.

NESTEROV, T. Biserica romano-catolică „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Orhei. În: Analecta catholica (Chișinău), nr.9-10, 2015.

Onorificențe Papale. În: Lumina creștinului (Iași), 1924, nr.3.

САГАНОВА, Н. Римско-католическая церковь в Молдавской ССР в 1940-1960 гг. В: Analecta catholica (Chișinău), 2006, nr.2.

GABOR, A. Biserica Catolică în Basarabia. În: Almanahul „Presa Bună” (Iași), 1921.

Cf. CIOBANU, P. Trecerea parohiilor din Basarabia sub jurisdicția Episcopiei de Iași și vizitele pastorale ale episcopilor Alexandru Theodor Cisar și Mihai Robu în Basarabia. În: Analecta catholica (Chișinău), 2011, nr.5-6.

Arhiva Episcopiei Catolice de Iași, fond Corespondență, dosar XIII, vol.II.

TAMAȘ, I., DOBOȘ, F., ed. Dinamica păstoririi Bisericii Romano-Catolice din Moldova de la înființarea Episcopiei de Iași (1884) până în prezent. Iași: Sapientia, 2011. ISBN 9786065780163

ATUDOREI, I. Comunitățile catolice din Moldova. Studiu de geografie istorică. Iași: Presa Bună, 2015. ISBN 9786068116396

Știri diverse. În: Lumina creștinului, 1922, nr.8, august.

Știri diverse. În: Lumina creștinului, 1924, nr.4, aprilie.

POŞTARENCU, D. Neamul Doliwa-Dobrowolski din Basarabia. În: Analecta catholica (Chișinău), 2008, nr.3.

Vizitație canonică în Basarabia. În: Analecta catholica (Iași), 1934, nr.11, noiembrie.

Știri diverse. În: Lumina creștinului, 1922, nr.11, noiembrie.

Știri diverse. În: Lumina creștinului, 1925, nr.7, iulie.

Știri. În: Lumina creștinului, 1935, nr.4, aprilie.

Lumina creștinului, 1925, nr.12, decembrie.

Ibidem, 1930, nr.12, decembrie.

Ibidem, 1931, nr.12, decembrie.

Arhiva Națională a Republicii Moldova, fond 3305, dosar 1, vol. 45.

Din mărturiile doamnei Ecaterina Iajgunovici, una dintre primele credincioase care l-a însoțit pe părintele Klaus Kniffki la Orhei.

Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Chișinău, fond Secretariat 2016, dosar Parohii, nenumerotat.

SAGANOVA, N., Sfințirea bisericii romano-catolice „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Orhei (15 august 2008). În: Analecta catholica, (Chișinău), 2010, nr.4.

Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Chișinău, fond Cancelaria, dosar Decrete de înființare, nenumerotat.

Idem, fond Cancelaria, dosar Decrete de numire, nenumerotat.

Un nou paroh pentru comunitatea din Orhei [Accesat: 29.10.2016]. Disponibil: http://catolicmold.md.

CIOBANU, P. Sărbătoarea centenarului bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Orhei, 16 octombrie 2014. În: Analecta catholica, 2014, nr.9-10.

Vizita pastorală a episcopului Diecezei de Chişinău, PS Anton Coşa, în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Orhei [Disponibil: http://catolicmold.md]. [Accesat: 02.11.2016].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.