SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ, SOCIAL-ECONOMICĂ ŞI CONFESIONALĂ DIN BASARABIA ÎN ANII ’20 AI SECOLULUI AL XIX-LEA

Valentin TOMULEŢ

Abstract


În baza izvoarelor de arhivă inedite, depistate în fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova şi ale Arhivei Istorice de Stat din Rusia (Sankt Petersburg), în articol sunt analizate schimbările care au survenit în situaţia demogra­fică, social-economică şi confesională din Basarabia în primele decenii după anexare. Folosind datele statistice adunate şi sistematizate de Dicasteria duhovnicească din Chişinău, pentru anii 1819-1829, perfectate în baza registrelor parohiale, şi datele statistice oficiale, pentru anii 1819-1828, prezentate de administraţia regională instituţiilor imperiale, autorul analizează mărimea, distribuţia şi compoziţia populaţiei, componenţa ei socială şi confesională, descrie schimbările care au avut loc în viaţa economică a provinciei.

THE DEMOGRAPHIC, SOCIO-ECONOMIC AND CONFESSIONAL SITUATION IN BESSARABIA IN THE 1820S  

Based on unpublished archival sources, found in the funds of the National Archive of theRepublicofMoldovaand the Historical State Archive of Russia (St. Petersburg), the author analyzes the changes that have occurred in the demo­graphic, social, economic and religious situation ofBessarabiain the first decades after the annexation. Using statistical data collected and systematized by the Spiritual Dicastery of Chisinau, for the years 1819-1829, prepared on the basis of parish registers, and official statistics, for the years 1819-1828, presented by the regional administration to imperial institutions, the author analyzes the size, distribution and composition of population, its social and confessional compo­sition, describes the changes that occurred in the economic life of the province.


Keywords


Bessarabia, Russian gubernyas, demography, population statistics, social groups, religious denominations.

Full Text:

PDF

References


GROSU, N. Opere alese. Chintesenţa sociologiei. Cluj-Napoca, 2006, p.225.

Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), F. 2, inv. 1, d. 1462, p. I, f. 13 verso-14.

ANRM, F. 2, inv. I, d. 1199, f. 2 veso-4 verso, f.11.

Ibidem, f. 11.

ЗЕЛЕНЧУК, В.С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. Кишинев, 1979, c.99.

Arhiva Istorică de Stat din Rusia (AISR), F. 398, inv. 18, d. 5935, f. 138 verso.

Ibidem, f. 3-3 verso.

Ibidem, f. 1 verso.

Ibidem, f. 2.

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1199, Tabelul A. II, f. 63.

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1199, Tabelul A I, f. 64.

СОКОЛОВА, М. К вопросу о методологии изучения конфесиональной истории. В: Letuviu Kataliku mosclo Academja, metrastis, XXVI, Vilnius, 2005, p.482; Ion Gumenâi. Comunităţile romano-catolice, protestante şi lipo-veneşti din Basarabia în secolul al XIX-lea. Chişinău, 2016, p.41-42.

BALLY, A. O lucrare de acum un secol despre Basarabia ca ţinut moldovenesc. Publicată de N.Iorga. Ediţie îngrijită, studiu, note şi comentarii: Maria Danilov. Traducere: Lucia Arnăut. Bucureşti, 2016, p.120-121.

POPA, I.C. Ţărănimea şi biserica – piloni ai apărării identităţii româneşti în Basarabia. În: Limba română. Revistă de ştiinţă şi cultură, 2012, nr.5-6 (203-204), p.93.

PLATON, A.-F. Geneza burgheziei în Principatele Române (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima jumă-tate a secolului al XIX-lea). Preliminariile unei istorii. Iaşi, 1997, p.178.

Ibidem, p.183.

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1199, f. 4-4 verso.

Ibidem, f. 12.

ANRM, F. 2, inv. 1, d 1199, f. 3 verso

ANRM, F. 3, inv. 1, d 756, f. 69, 73

Ibidem, f. 73-73 verso

ANRM, F. 3, inv. 1, d 429, f. 73 verso

Ibidem, f. 100, 108

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1199, f. 45 verso-46.

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1199, f. 46 verso.

Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, СПб., 1900, Т. XXVI, с. 454; М.О. Шахов. Старообрядчество. В: Религиоведение: Энциклопедический словарь / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. Москва, 2006, c.1013-1014.

Статистические сведения о раскольниках (липованах) в Молдо-Валахии (Румынии). В: КЕВ, 15-31 января, 1873, №2, с.77. (Extras din lucrarea episcopului din Dunărea de Jos Melhisedec: Русские раскольники. Bucureşti, 1871).

Ibidem, p.67.

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1199, f. 46 verso.

Ibidem, f. 46 verso-47.

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1199, f. 47; Христианство. Научное издательство «Большая Российская энциклопе-дия». Том 2. Москва, 1995, с.143.

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1199, f. 48.

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1199, f. 48.

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1199, f. 49-49 verso.

Ibidem, f. 50 verso.

AISR, F. 18, inv. 2, d. 754, f. 6-6 verso.

О мануфактурной и торговой промышленности в Молдавии, Валахии и Бессарабской области. В: Журнал мануфактур и торговли. СПб., 1832, №1, c.110.

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1199, f. 56.

Ibidem, f. 56-56 verso.

Ibidem, f. 57.

Ibidem, f. 57-57 verso.

Ibidem, f. 58.

Ibidem, f. 59.

Ibidem, f. 59-59 verso.

AISR, F. 1263, inv. 1, d. 101, f. 681-681 verso.

AISR, F. 560, inv. 3, d. 204, f. 21-29.

AISR, F. 571, inv. 5, d. 769, f. 93-94 verso.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.