INSTITUŢIA BISERICII CA INSTRUMENT DE COORDONARE A VIEŢII SPIRITUALE A COLONIŞTILOR GERMANI DIN BASARABIA (1814-1875)

Ion GUMENÂI

Abstract


În materialul prezentat, autorul, pornind de la general spre particular şi bazându-se pe sursele documentare şi analiza istoriografiei, încearcă o analiză a ceea ce a însemnat instituţia bisericii protestante în viaţa comunităţilor germane. În primul rând se atrage atenţie asupra faptului că, dat fiind structura eteno-confesională a comunităţilor germane, instituţia Bisericii luterane, precum şi rolul acordat religiei, aceasta practic nu putea lipsi din viaţa populaţiei germane. Mai mult, datorită cadrului legislativ (analizat în articol), care a fost creat în Imperiul Rus pentru evoluţia comunităţilor germane, Biserica s-a încadrat şi în ceea ce a însemnat latura administrativă, dar şi în cea educaţională, ea de fapt constituind axa în jurul căreia a evoluat acest segment şi, bineînţeles, punctul de pornire în dezvoltarea moral-culturală a comunităţilor germane.

CHURCH INSTITUTION AS A TOOL FOR COORDINATION SPIRITUAL LIFE OF GERMAN SETTLERS FROM BASARABIA (1814 -1875)

The material presented from general to particular and basing on documentary sources and historiography analysis attempts an analysis of what it meant the institution of the Protestant church in  the life of the German community. Firstly, it is pointed out that given the structure of the religious communities of the ethnoGermanLutheranChurchinstitution and the role granted to this religion practically could not miss in the life of the German population. Furthermore due to the legal framework analyzed in the article, which was created in the Russian Empire for the evolution of German communities, the Church involved itself in what meant to be the administrative and educational fields, actually constituting the center around which evolved this segment and of course the unequivocally and moral and cultural development.


Keywords


Bessarabia, Evangelical-Lutheran Church, German colonies, Russian Empire.

Full Text:

PDF

References


КЛАУС, А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной колонизации России. Выпуск 1. Санкт-Петербург: Типография В.В. Нусвальта, 1869.

CHIRTOAGĂ, V. Învăţământul în colonia germană Arţiz în sec. XIX – începutul sec.XX. În: Tyragetia, 2003, nr.XII.

NEAMŢU, A. Consideraţii asupra învățământului primar din coloniile germane de pe teritoriul Basarabiei (1812 - 1914). În: Revista de Istorie a Moldovei, 1997, nr.1-2, p.50; CHIRTOAGĂ, V. Învăţământul secundar în coloniile germane din Basarabia. În: Tyragetia, XIII, 2004.

CHIRTOAGĂ, V. Învăţământul în colonia germană Arţiz în sec. XIX – începutul sec. XX. În: Tyragetia, 2003, nr.XII.

FASSEL, L. O istorie de 126 de ani: germanii din Basarabia. În: Patrimoniu, 1991, nr.3.

КЛАУС, А. Духовенство и школы в наших немецких колониях. В: Вестник Европы, т.1, 1869, с.138-174; т.2.

ЛИЦЕНБЕРГЕР, О.А. Проблеммы нравственности в деятельности Лютеранской и Католической церкви. В: Ключевые проблемы истории российских немцев. Материалы X-й Международной научной конференции Меж¬дународной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев, Москва, 18-21 ноября 2003 г. Москва: «МСНК-пресс», 2004.

Полное собрание законов Российской империи, повелением Государя Императора Николая Павловичя составлена. Санкт-Петербург. Печатано в Типографии второго Отделения Собственной его Императорскаго Величества Канцелярии, Собрание 2.

Свод Законов Российской империи, повелением Государя Императора Николая Первого составленный, издание 1857 года, том одиннадцатый, Уставы духовных дел иностранных исповеданий. Санкт-Петербург: Печатано в Типографии второго Отделения Собственной его Императорскаго Величества Канцелярии, 1857.

Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края России. 1799-1876 гг. Аннотированная опись дел 1799-1818, т.1 / Под ред. О.В. Коновалова. Одесса, 1998.

GUMENÂI, I. Unele consideraţii privind construcţia bisericii evanghelico-luterane din Chişinău. În: In Honorem Pavel Cocârlă. Chişinău, 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.