METODE DE RUSIFICARE ÎN CADRUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI AGRICOL DIN BASARABIA

Petru GOLBAN

Abstract


Procesul de rusificare demarat în Basarabia încă de la 1812 a cunoscut o pantă ascendentă până la eliberarea ei în 1918. Pe lângă lichidarea deficitului de cadre de înaltă calitate, prin deschiderea școlilor agricole (ne referim aici la cele de la Grinăuți, Cucuruzeni și Purcari) țarismul urmărea și un scop mult mai subtil – cel de rusificare. Limba de predare, programa de studii, modificările efectuate în planul de studii ne fac să considerăm că unul dintre principalele obiective urmărite de țarism, prin deschiderea celor trei instituții, era deznaționalizarea românilor din Basarabia.

METHODS OF RUSSIFICATION WITHIN THE AGRARIAN EDUCATION FROM BESSARABIA

The process of russification, begun in Bessarabia ever since 1812, evolved along an ascending trend until the liberation of this province in 1918. Along with the goal of fulfilling the gap of highly trained specialists, by opening the agrarian schools (we refer here to those from Grinauti, Cucuruzeni and Purcari) the tsarism had a more subtle aim, that of rus­si­fication. The teaching language, the study programme and the modifications in the educational plan, lead to the conclusion that one of the main targets of the tsarism, by opening these schools, consisted in the denationalisation of the Romanians from Bessarabia.


Keywords


Bessarabia, XIX-th century, agrarian education, denationalization, study program, Zemstvo, Cucuruzeni, Grinauti, Purcari.

Full Text:

PDF

References


Arhiva Națională a Republicii Moldova, Fond 65, Inventar 1, Dosar 991.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. Том III (1883 г.). Санкт-Петербург: Государственная типография, 1886. 998 c.

Arhiva Națională a Republicii Moldova, Fond 2, Inventar 1, Dosar 8861.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. Том XXI, Отделение 1, 1901 г. Санкт-Петербург: Государственная типография, 1903. 1295 с.

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Третье. Том XVI, Отделение 1, 1896 г. Санкт-Петербург: Государственная типография, 1899. 1179 с.

Отчет Гриноуцкой, Пуркарской и Кокорозенской низших селъскохозяственых школ перваго разряда за 1896 год. Кишинев: Типография Э.Шлиoмoвичa, 1897. 607 с.

Отчет Пуркарской и Кокорозенской низших сельскохозяйственных школ перваго разряда за 1895 год. Кишинев: Типографiя Э.Шлиомовича, 1897. 430 p.

Отчет о трех низшихъ селъскохозяственных школах. Кишинев. Типографiя А.Голденштейна, 1901. 145 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.