SOLUȚIONAREA „CHESTIUNII ARMENEȘTI” DE CĂTRE GUBERNATORUL BASARABIEI S.D. URUSOV (1903-1904)

Valentin ARAPU

Abstract


Gubernatorul Basarabiei S.D. Urusov a soluționat „chestiunea armenească” pe cale amiabilă. Armenii basarabeni au acceptat să cedeze statului rus o parte din bani și proprietăți, păstrându-și intacte privilegiile și statutul de odinioară. În Basarabia, spre deosebire de alte gubernii în care au existat tensiuni în acest sens, grație unei politici abile și tolerante, promovate față de armeni de către S.D. Urusov, procesul de expropriere parțială a comunității armenești s-a desfășurat calm și fără excese.

SETTLEMENT OF THE „ARMENIAN ISSUE” BY THE GOVERNOR OF BESSARABIA S.D. URUSOV (1903-1904)

The governor of Bessarabia S.D. Urusov settled the „Armenian issue” in an amicable way. Armenians from Bessarabiaagreed to cede to Russian state some money and properties, in order to keep intact the privileges and status they held. In Bessarabia, unlike other gubernias, where there were tensions in this regard, thanks to skilful and tolerant policy, promoted by S.D. Urusov, the process of partial expropriation of the Armenian community was held calmly and without excesses.


Keywords


Bessarabia, S.D. Urusov, Armenians, Armenian Church.

Full Text:

PDF

References


ARAPU, V. Prigoana Armenilor vizavi de imaginea celuilalt în Țara Moldovei (sec. XVI). În: Buletin informativ al Simpozionului Național Rolul Mănăstirii Secu în viața religioasă a Țării Moldovei, II. Piatra-Neamț: Cetatea Doamnei, 2016, p.197-211. ISSN 2392-6988; ISSN-L 2392-6988

HAȘDEU, B.P. Armenii în România (Partea I). În: Columna lui Traian, Anul I, 27 iunie 1970, nr.30, p.3.

TAVITIAN, S. Armenii dobrogeni în istoria și civilizația românilor (125 de ani de la revenirea Dobrogei în cadrul statului național românesc). Constanța: EX PONTO, 2003. 208 p.

HAȘDEU, B.P. Istoria toleranței religioase în România. București: Saeculum; Chișinău: Știința, 1992. 79 p.

ISBN 5-376-01540-8

DAN, D. Armenii ortodocși din Bucovina. București: Zamca, 2010. 89 p. ISBN 978-606-92012-2-0

DAN, D. Etnii bucovinene. Armenii, Evreii, Lipovenii, Rutenii, Ţiganii. Suceava: Muşatinii, 2012. 350 p. / http://www.dragusanul.ro/wp-content/uploads/Etnii_bucovinene.pdf [Accesat: 21.02.2017].

SIRUNI, H.Dj. Cronica armenilor din România. Partea VII. Anul 1551. În: ANI. Revistă de cultură armeană, Anul II, Vol.III. București, 1938, p.66-72.

MESTUGEAN, V. Istoria armenilor de la căderea regatului până în zilele noastre. București: Institutul de Arte Grafice „Speranța”, 1926. 180 p.

RUSU, N. Însemnări despre comunitatea armeană din Roman. București: Ararat, 2013. 82 p. ISBN 978-606-688-002-2

ARAPU, V. Toleranță și intoleranță față de comunitatea armenilor în Țara Moldovei (sec. XVI). În: Conferința științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației”. Vol.II. Cahul: Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” (Tipografia „Centrografic”), 2016, p.387-391. ISBN 978-9975-914-90-1 / 978-9975-88-011-4

TOMULEȚ, V. Activitatea comercială a negustorilor armeni în Basarabia în prima treime a sec. XIX. În: Tirageţia, Anuar IV-V. Chișinău: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 1997, p.239-250.

TOMULEȚ, V. Politica comercial-vamală a țarismului în Basarabia și influența ei asupra constituirii burgheziei comerciale (1812-1868). Iași: Tipo Moldova, 2015, p.359-360. ISBN 978-606-676-778-1

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. III. Бессарабская губерния. Санкт-Петербург: Издание Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел, 1905, XXIV. 254 c.

БЕРГ, Л.С. Население Бессарабии. Этнографический состав и численность. Петроград, 1923 / http://landeshe. livejournal.com/364603.html [Accesat: 11.04.2016].

TABUNCIC, S. Noi cercetări asupra producției tegulare din Basarabia (sec.XIX – prima parte a sec. XX). În: Anuarul Institutului de Istorie. Materialele sesiunii ştiinţifice anuale din 23 decembrie 2015. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Chișinău: Institutul de Istorie, Stat și Drept, 2016, p.223-244. ISBN 2345-1939

SAHAGHIAN, A. Oameni din Cetatea Albă. Familia Asvadurov. În: Ararat. Periodic al Uniunii armenilor din România, Anul XXIII, 1-31 iulie 2012, nr.13-14(490-491), p.10-13 / http://www.araratonline.com/wp-content/uploads/ bsk-pdf-manager/2012_Ararat_13-14_iulie_200.pdf [Accesat: 18.04.2016]

Dimitrie-Măgărdici Lusahanovici (1858-1924). În: http://personalitati.araratonline.com/lusahanovici-dimitrie-magardici-1858-1924/ [Accesat: 05.02.2017]

ХАЙЛОВА, Н. Князь С.Д. Урусов, c.8. / http://www.rusliberal.ru/books/Hajlova_URUSOV.pdf [Accesat: 27.01.2017]

УРУСОВЪ, С.Д. Записки губернатора. Кишинёвъ 1903-1904 г. Изданiе В.М. Саблина. Chișinău: Litera AVN (Combinatul Poligrafic), 2011. 344 p. ISBN 978-9975-74-068-5

Поездка в Румынию по высочайшему повелению. Яссы. Румынская королевская семья. Мнение короля о России. Кармен-Сильва. Обед в мэрии (Глава одиннадцатая). B: Князь С.Д. Урусов. Записки губернатора / http://oldchisinau.com/lib/urusov/urusov-zapiski_gubernatora-11.html [Accesat: 01.02.2017]

JEAMGOCIAN, E. Catedrala armeană din București. București: Ararat, 2008. 433 p. ISBN: 978-873-7727-473

Армянские религиозные общины Харькова (1900-1917) в контексте истории армянской церкви в Украине. B: „Вiсник”, Випуск 41, 2009 / http://history.vn.ua/journal/41_09/13.html [Accesat: 30.01.2017]

BOLDUR, A. Istoria Basarabiei. București: Victor Frunză, 1992. 543 p. ISBN 5-85886-027-3


Refbacks

  • There are currently no refbacks.