ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О БОЛГАРАХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА

Ivan Duminică

Abstract


În articol sunt analizate lucrările care au abordat acest subiect luat ca tematică. Autorul reflectă dispute istoriografice
referitoare la problema privind emigrarea bulgarilor la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi stabilirea lor ulterioară în sudul
Malorosiei şi pe teritoriul dintre Prut şi Nistru. Sunt prezentate lucrări care reflectă colonizarea civilă şi militară a regiunii.
Sunt prezentate opiniile şcolilor istorice cu referire la problema privind participarea voluntarilor bulgari în formaţiunile
de husari şi în cadrul acestora în războaiele ruso-turce. Autorul scoate în evidenţă şi dezbateri ce reflectă dezvoltarea
social-economică a emigranţilor bulgari. Ca obiect de cercetare a istoricilor a devenit şi legislaţia ţaristă, cu ajutorul
căreia erau atraşi şi stabiliţi coloniştii transdanubieini. Se face referire şi la atestarea primelor aşezări ale bulgarilor pe
teritoriul dintre Prut şi Nistru. Sunt trecute în revistă argumentele cercetătorilor asupra problemei cu privire la periodi-
zarea etapelor de emigrare, datarea primelor colonii, dar şi stabilirea satelor din Bulgaria de unde au fugit bulgarii. Sunt
trasate concluzii asupra unor probleme puţin prezente în istoriografie sau care în general nu se regăsesc, deocamdată, în
cadrul acesteia.

HISTORIOGRAPHICAL INFORMATION ABOUT THE BULGARIANS NORTHERN BLACK SEA COAST IN THE LATE 18th CENTURY


The article contains analyzes of works concerning the subject. Problems are discussed thematically. Thus, the author
reflected the historiographical debates on the causes of migration of Bulgarians in the late 18th century, their further life
order in the south of Malorussia and the territory between Prut and Dniestr. There are presented works which reflect the
popular and military colonization of the region. Are allocated the views of historical schools on the participation of the
Bulgarian volunteers in royal hussar regiments and active actions hed by them during the Russian-Turkish wars. Are
also reflected discussions on socio-economic development of Bulgarian immigrants. Royal legislation on the issue of
Bulgarians' attracting and relocating has become one of the research problems here. There are listed severe
discussions regarding the question of the first attestation of the Bulgarians between Prut and Dniester. Author
presents arguments of some researchers on the issue of periodization of the Bulgarians resettlement dating from the
first settlements, as well as their starting points in the Bulgarian lands. Conclusions concern problems that are poorly
or not at all represented in the historiography.


Keywords


Bulgarians, emigration, Bessarabia, Northern Black Sea coast, colony, historiography

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.