PROBLEME ACTUALE ALE CERCETĂRII TEXTULUI DE VULGARIZARE MEDICALĂ MEDIATIZAT

Aia DAVID

Abstract


În articol sunt identificate caracteristicile lingvopragmatice ale textului de vulgarizare medicală mediatizat. Din perspectivă lingvistică și interacțională, textul medical prezintă anumite caracteristici identitare, cum ar fi lexicul, obiectivitatea, intertextualitatea specifică etc. Analiza parcursului textelor medicale spre publicul nespecialist permite delimitarea tehnicilor de vulgarizare prin folosirea figurilor de stil, reformulare, folosirea metalimbajului și a substi­tuirilor sinonimice.

ACTUAL PROBLEMS IN THE RESEARCH OF THE MEDIATIZED TEXT 

OF MEDICAL POPULARIZATION

The purpose of this article is to identify the linguistic and pragmatic features of the mediatized text of medical popularization. From the linguistic and interactive perspectives, the medical text presents certain identifying features, such as vocabulary, objectivity, specific intertextuality, etc. The analysis of the medical texts course towards the non-specialist public allows delimitation of the popularization techniques using style figures, reformulation, meta-language and synonymous substitutions.


Keywords


text, specialized discourse, medical popularization, linguistic perspective, interactive perspective, meta-language, specific intertextuality.

Full Text:

PDF

References


ROVENȚA-FRUMUSANI, D. Semiotica discursului științific. București: Editura Științifică, 1995, p.254.

ISBN 973-44-0151-3

JACOBI, D. La communication scientifique. Grenoble: Presse Universitaire de Grenoble, 1999. 277 p.

Ibidem, p.147.

JACOBI, D. Sémiotique du discours de vulgarisation scientifique. En: Semen, 1985. [Accesat: 26.10.17] Disponibil: http://semen.revues.org/4291

Ibidem, p.3.

Ibidem, p.4.

JACOBI, D. La communication scientifique. Grenoble: Presse Universitaire de Grenoble, 1999. 277 p.

Ibidem, p.23.

Ibidem.

JACOBI, D. La communication scientifique. Grenoble: Presse Universitaire de Grenoble, 1999. 277 p.

Ibidem, p.22.

Corpus:

[T1] Dans nos cellules, des protéines se livrent à une valse endiablée. [Accesat: 30.11.2017] Disponibil: https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/dans-nos-cellules-des-proteines-se-livrent-a-une-valse-endiablee-9703

[T2] La migraine pourrait être un mécanisme de défense du cerveau. [Accesat: 30.11.2017] Disponibil: https://www.science-et-vie.com/cerveau-et-intelligence/la-migraine-pourrait-etre-un-mecanisme-de-defense-du-cerveau-9920

[T3] Pourquoi voir quelqu'un bâiller est-il contagieux? [Accesat: 30.11.2017] Disponibil: https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/pourquoi-voir-quelqu-un-bailler-est-il-contagieux-9907

[T4] Le virus de l'hépatite E crée des leurres pour duper le système immunitaire [Accesat: 30.11.2017] Disponibil: https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/le-virus-de-l-hepatite-e-cree-des-leurres-pour-duper-le-systeme-immunitaire-9951

[T5] Les antibiotiques font-ils grossir les enfants? [Accesat: 30.11.2017] Disponibil: https://www.science-et-vie.com/ questions-reponses/les-antibiotiques-font-ils-grossir-les-enfants-9806


Refbacks

  • There are currently no refbacks.