METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE – MODELE REPREZENATIVE INTERDISCIPLINARE LANSATE DE K.POPPER ŞI G.BACHELARD

Vasile ŢAPOC

Abstract


În articol sunt abordate posibilităţile investigaţionale ale modelelor elaborate de K.Popper şi G.Bachelard, ce se înscriu în orizontul cercetării interdisciplinare. Atât metoda raţionalismului critic a lui K.Popper, cât şi metoda recurentă a lui G.Bachelard utilizează din plin resursele cunoaşterii raţionale, obiective. Anume natura acesteia a permis transfor­marea metodologiei interdisciplinare în tehnologie de producere a cunoştinţelor prin computere, fapt ce a dus la pro­gresul civilizaţiei, concomitent cu criza culturii. Specialistul, în inter­de­pendenţă cu computerul, a devenit instrument comod în rezolvare a problemelor civilizaţionale, omul, însă, cu problemele sale legate de cultură: finalitatea existenţei, realizarea de sine spirituală ş.a., este pus în sarcina­ cercetărilor transdisciplinare.

THE METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH – REPRESENTATIVE INTERDISCIPLINARY MODELS, INTRODUCED BY K.POPPER AND G.BACHELARD

The current article focuses on possibilities of research offered by the models, developed by K.Popper and G.Bachelard, as placed in the sphere of interdisciplinary study. Both the method of critical rationalism by K.Popper, as well as the recurrent method of G.Bachelard use abundantly the resources of rational, objective knowledge. It is the nature of the latter that allowed for the transformation of interdisciplinary methodology into a technology of knowledge production by computers, which lead to the progress of civilization, along with the crisis of culture. A specialist in computer interdependency has become a convenient tool in solving civilization problems, whereas the man overwhelmed by his cultural problems – the finality of his existence and others – falls into the realm of interdisciplinary research.


Keywords


methodology of research, method of critic rationalism, recurrent method, scientific spirit, interdisciplinary research, transdisciplinary research.

Full Text:

PDF

References


COLLINGWOOD, R. În: Enciclopedia Universală Britanică. Vol.4. Bucureşti: Litera, 2010, p.133. ISBN 978-973-675-772-3

COLLINGWOOD, R. Eseu despre metoda filosofică. Bucureşti: Humanitas, 2015. 205 p. ISBN 978-973-50-4809-9

Ibidem.

CORNEA, P. Interpretare şi raţionalitate. Iaşi: Polirom, 2006. 600 p. ISBN 978-973-46-0281-0

LIICEANU, G. Nebunia de a gândi cu mintea ta. Bucureşti: Humanitas, 2016. 237 p. ISBN 978-973-50-5196-9

CORNEA, P. Interpretare şi raţionalitate. Iaşi: Polirom, 2006. 600 p. IBSN 978-973- 46-0281-0

FLONTA, M. Despre rădăcinile istorice şi destinul Logicii cercetării. Studiu introductiv la: Karl R. Popper. Logica cercetării. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p.13-53.

POPPER, K.R. Logica cercetării. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981. 458 p.

POPPER, K.R. Conjecturi şi infirmări: creşterea cunoaşterii ştiinţifice. Bucureşti: Trei, 2002. 549 p. ISBN 973-9419-51-8

Ibidem.

POPPER, K.R. Logica cercetării. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, 458 p.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

SCHRAG, C. Resursele raţionalităţii: un răspuns la provocarea postmodernă. Bucureşti: Editura Ştiinţifică,1999. 280 p. ISBN 973-44-0261-7

BACHELARD, G. Raţionalismul aplicat. În: Dialectica spiritului ştiinţific modern. Vol.1. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. 560 p. ISBN 100732

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

HUISMAN, D. Dicţionar de opere majore ale filosofiei. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2001. 493 p.

Ibidem.

BACHELARD, G. Raţionalismul aplicat. În: Dialectica spiritului ştiinţific modern. Vol.1. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. 560 p. ISBN 100732

BACHELARD, G. Filosofia lui Nu. În: Dialectica spiritului ştiinţific modern. Vol.1. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi En¬ciclo¬pedică, 1986. 388 p. ISBN 165/B1

MACOVICIUC, V. Iniţiere în filosofia contemporană. București: Universal Dalsi, 1999. 796 p. ISBN 973-9409-25-3

BACHELARD, G. Filosofia lui Nu. În: Dialectica spiritului ştiinţific modern. Vol.1. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclo¬pedică, 1986. 388 p. ISBN 165/B13

MACOVICIUC,V. Iniţiere în filosofia contemporană. Bucureşti: Universal Dalsi, 1999. 796 p. ISBN 973-9409-25-3

CĂLIN, C. Stăpânirea de sine. Bacău: Ateneul scriitorilor, 2010. 660 p. ISBN 978-606-92002-6-1

BACHELARD, G. Raţionalismul aplicat. În: Dialectica spiritului ştiinţific modern. Vol.1. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986. 560 p. ISBN 100732

CĂLIN, C. Stăpânirea de sine. Bacău: Ateneul scriitorilor, 2010. 660 p. ISBN 978-606-92002-6-1

BACHELARD, G. Filosofia lui Nu. În: Dialectica spiritului ştiinţific modern. Vol.1. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclo¬pedică, 1986. 388 p. ISBN 165/B13

BASARAB, N. Noi, particula şi lumea. Iaşi: Polirom, 2002. 307 p. ISBN 973-681- 010

Enciclopedia de filosofie şi ştiinţe umane. Bucureşti: ALL Educaţional, 2004. 1208 p. ISBN 973-684-561-3

Ibidem.

SCHRAG, C. Resursele raţionalităţii: un răspuns la provocarea postmodernă. Bucureşti: Editura Ştiinţifică,1999. 280 p. ISBN 973-44-0261-7

Ibidem.

BASARAB, N. Noi, particula şi lumea. Iaşi: Polirom, 2002. 307 p. ISBN 973-681- 010

BLAGA, L. Trilogia culturii. Bucureşti: Editura Pentru Literatură Universală, 1969, 398 p.

Ibidem.

POPPER, K.R. Logica cercetării. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981. 458 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.