Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 10 (110) (2017) ABORDARE DIDACTICĂ A ERORILOR ÎN INTERPRETAREA CONSECUTIVĂ Abstract   PDF
Ina SÎTNIC
 
No 10 (90) (2015) ABORDAREA PSIHOLINGVISTICĂ ŞI SOCIOLINGVISTICĂ A CONCEPTULUI EMOŢIE Abstract   PDF
Viorica LIFARI
 
No 4 (84) (2015) ACTIVITATEA CENTRULUI DE INFORMAŢII „B” AL ARMATEI ROMÂNE ÎN TIMPUL BĂTĂLIEI PENTRU ODESSA (1941) Abstract   PDF
Pavel MORARU
 
No 4 (94) (2016) ANALYSE SÉMANTICO-SYNTAXIQUE DES VERBES SPÉCIALISÉS ARABES ET FRANÇAIS EN CONTEXTE Abstract   PDF
Ma'moun ALSHTAIWI
 
No 4 (94) (2016) ANTONYMIE DANS LES DISCOURS SPÉCIALISÉS Abstract   PDF
Sonia BERBINSKI
 
No 4 (94) (2016) ARHITECTURA TEXTULUI ŞI TERMINOLOGIEI JURIDICE ÎN CONTEXTUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA 1950-2015 Abstract   PDF
Alina BUŞILĂ
 
No 10 (110) (2017) ASPECTE ALE SPECIFICULUI SUBORDONĂRII LA NIVEL PROPOZIȚIONAL Abstract   PDF
Marcela BURNETE
 
No 4 (84) (2015) ASPECTE DIN ISTORIA CIRCULAŢIEI MONETARE ÎN GALAŢI ÎN SECOLUL AL XIX-LEA. MATERIALE DIN ARHIVELE MINISTERULUI DE EXTERNE AL FRANŢEI Abstract   PDF
Elena ARCUŞ-JANTOVAN
 
No 4 (104) (2017) ASPECTE ISTORIOGRAFICE ALE SLAVOFILILOR DESPRE BASARABIA RUSEASCĂ Abstract   PDF
Nadia CRISTEA
 
No 10 (110) (2017) CAPITULAŢIILE IMPERIULUI OTOMAN CU RUSIA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVIII-LEA Abstract   PDF
Ion EREMIA
 
No 4 (94) (2016) CARACTERISTICILE GENERALE ALE LIMBAJULUI ŞTIINŢIFIC Abstract   PDF
Galina PLEŞCA
 
No 10 (100) (2016) CATEGORIILE CONCEPTUALE ALE EMOŢIILOR REDATE PRIN „IMAGINEA ORGANELOR INTERNE OMENEŞTI” DESCRISE ÎN EXPRESII FRAZEOLOGICE SOMATICE Abstract   PDF
Viorica LIFARI
 
No 10 (110) (2017) CHALLENGES OF LEGAL TRANSLATION Abstract   PDF
Svetlana CORCODEL
 
No 10 (110) (2017) COMEMORĂRILE – ÎNTRE SOLEMNITATE ȘI CONȘTIINȚĂ NAȚIONALĂ Abstract   PDF
Dumitru-Cătălin ROGOJANU
 
No 4 (84) (2015) COMITETELE ŞCOLARE DIN BASARABIA INTERBELICĂ: CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI Abstract   PDF
Gheorghe PALADE
 
No 10 (90) (2015) COMPLEMENTARITATEA METODELOR EXPOZITIVE ŞI A METODELOR INTERACTIVE ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE A EXPRIMĂRII ORALE ÎN LIMBA FRANCEZĂ CU OBIECTIVE UNIVERSITARE Abstract   PDF
Alina SLOBODANIUC
 
No 10 (100) (2016) COMPONENTA CONFLICTUALĂ A RAPORTURILOR ECONOMICE DINTRE ŢARA MOLDOVEI ŞI POLONIA (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XVIII) Abstract   PDF
Valentin ARAPU
 
No 10 (100) (2016) COMPORTAMENTUL SIMULAT ŞI EXPRESIA LUI VERBALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ Abstract   PDF
Elena JUNGHIETU
 
No 4 (104) (2017) COMUNITATEA CATOLICĂ DIN ORHEI Abstract   PDF
Petru CIOBANU
 
No 10 (90) (2015) CONCEPTE ŞI INTERPRETĂRI PRIVIND IZVOARELE ŞI ÎNCEPUTURILE GÂNDIRII FILOSOFICE ROMÂNEŞTI Abstract   PDF
Dumitru CĂLDARE
 
No 4 (94) (2016) CONCEPTUL DE COMPORTAMENT ŞI MODALITĂŢILE DE EXPRESIE LINGVISTICĂ A LUI Abstract   PDF
Elena JUNGHIETU
 
No 10 (100) (2016) CONCEPTUL DE RAPORT/RELAŢIE SINTACTIC(Ă) ŞI TIPOLOGIA RAPORTURILOR SINTACTICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Abstract   PDF   PDF
Marcela BURNETE, Gheorghe COLŢUN
 
No 10(120) (2018) CONFESIUNILE ÎN FAȚA LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ ÎN TRANSILVANIA SECOLULUI XVI Abstract   PDF
Lilian CIACHIR
 
No 10 (100) (2016) CONFIGURAŢII TEMATICE ŞI DE VIZIUNE ASUPRA TEXTELOR POETICE PUBLICATE ÎN REVISTA LUMINĂTORUL (1908-1918) Abstract   PDF
Silvia SCUTARU
 
No 10 (110) (2017) CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA ABREVIERII CA FENOMEN LINGVISTIC (incursiune diacronică) Abstract   PDF
Victoria POPA
 
1 - 25 of 182 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>