INDEX OF UNDERGROUND WATER POLLUTION WITH NITRATES: SPRINGS AND PUMPS IN THE NISTRU BASIN

Maria SANDU, Anatol TĂRÎŢĂ, Raisa LOZAN, Viorica GLADCHI, Gheorghe DUCA, Elena MOŞANU, Sergiu ŢURCAN

Abstract


Assessing the springs and pumps water quality (in the Nistru basin) it was found that in most of the districts there are sources of unpolluted water (8-58%), poorly polluted (10-56%) and moderately polluted (4-42%) waters with nitrates. Springs with significantly polluted water were found in Causeni district (33%) and with very significant pollution were identified in Ialoveni districts (26%), Anenii Noi (20%), Criuleni (15%), Rezina (14%) and Soldanesti (12%) districts, demonstrating the impact of the landfills on the accumulation of nitrates in the groundwater.


Keywords


groundwater, nitrates, pollution index, correlation with sources of pollution

Full Text:

PDF

References


CHAPMAN, D. (ed). Water quality assessments: a guide to the use of biota, sediments and water in environmental monitoring. 2nd Edition, E & F Spon, London, 1996. 651 p. ISBN 0 419 21590 5 (HB); 0 419021600 6 (PB)

ОПОПОЛЬ, Н.И., ДОБРЯНСКАЯ, Е.В. Нитраты. Кишинев, 1986. 37 с.

National Academy of Sciences (NAS). Accumulation of nitrate. Washington, DC, USA, 1972. 106 p.

World Health organization (WHO). Health hazards from nitrates in drinking water. Copenhagen, 1985. 102 p.

Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.

Directiva 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării.

PALMER, I. Nitrates in the groundwater supply to villages in Botswana. M.Sc. Eng. thesis, Pennsylvania State Univ., 1981. 122 p.

MULLER, A.M. The evaluation and health impact of on-site sanitation. M.Sc. Eng. thesis, Univ. Witwatersrand, 1989. 121 p.

JACKS, G., SEFE, F., CARLING, M., HAMMAR, M. & LETSAMAO, P. Tentative nitrogen budget for pit latrines - eastern Botswana. In: Environmental Geology, 1999, no38, p.199-203. DOI https://doi.org/10.1007/s002540050415. Print ISSN 0943-0105. Online ISSN1432-0495

HEMANT W. KHANDARE. Scenario of Nitrate contamination in Groundwater: Its causes and Prevention. In: International Journal of ChemTech Research CODEN (USA): IJCRGG, April-June 2013, vol.5, no4, p.1921-1926. ISSN: 0974-4290

Hotărârea Guvernului cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor mi-ne¬rale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”, nr.934 din 15.08.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.970. Ultima modificare prin HG384 din 12.05.2010, MO78-80/21.05.2010, art.455.

Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice în Republica Moldova (Raport naţional). Colectiv de aut.: I.Bahnarel, V.Pantea, I.Şalaru [et al.]. Chişinău: Centrul Naţional de Sănătate Publică, 2014. 244 p. ISBN 978- 9975-4027-7-4

GONŢA, M., DUCA, Gh. Chimia ecologică a nitraţilor, nitriţilor şi N-nitrozoaminelor. Chişinău: CEP USM, 2009. 268 p. ISBN: 978-9975-70-866-1

MUTEWEKIL M. OBEIDAT, MUHEEB AWAWDEH, FAHMI Abu Al-RUB and AHMAD Al-AJLOUNI. An Innovative Nitrate Pollution Index and Multivariate Statistical Investigations of Groundwater Chemical Quality of Umm Rijam Aquifer (B4), North Yarmouk River Basin, Jordan. In: Water Quality Monitoring and Assessment. Dr. Voudouris (Ed.), 2012, p.169-188. DOI: 10.5772/32436. ISBN: 978-953-51-0486-5. Available from: http://www.intechopen.com/books/waterquality-monitoring-and-assessment/an-innovative-nitrate-pollution-index-and-multivariate-statisticalinvestigations-of-groundwater-che

SPALDING, R.F. and EXNER, M.E. Occurrence of nitrate in groundwater- a review. In: Journal of Environmental Quality, 1993, vol.22, p.392-402, ISSN 0047-2425 https://nature.berkeley.edu/classes/espm-120/Website/Spalding1993.pdf

EPA. Towards Setting Guidelines Values for the Protection of Groundwater in Ireland: Interim Report. Environ-men¬tal Protection Agency, Wexford, Ireland, 2003. 41 p. http://www.epa.ie/pubs/advice/water/ground/EPA_proposed_interim_values_protection_groundwater_guidelines.pdf.

LOZAN, R., TĂRÎŢĂ, A., SANDU, M. şi al. Starea geoecologică a apelor de suprafaţă şi subterane în bazinul hidrografic al Mării Negre (in limitele Republicii Moldova). Chişinău, 2015. 326 p. ISBN 978-9975-9611-2-7

HOPKINS, W.G. A new view of statistics. Internet Society for Sport Science. In: Sports Med., 2000, no30(1), p.1-15. https://www.sportsci.org/resource/stats/

Legea cu privire la apa potabilă nr.272 din 10.02.1999. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41. Ultima modificare prin HCC30 din 01.11.2016, MO478-490/30.12.2016 art.111; în vigoare 01.11.2016.

European Environment Agency (EEA): Groundwater quality and quantity in Europe. Data and basic information. Environmental assessment report No. 3. EEA, Copenhagen, Denmark, 1999. 123 p. https://www.eea.europa.eu/ publications/TEC22/file

LĂCĂTUŞU, R., KOVACSOVICS, B., PLAXIENCO, D., RÎŞNOVEANU, I., LUNGU, M., MIHALACHE, D. Încărcarea cu poluanţi proveniţi din îngrăşăminte şi pesticide a unor soluri, legume şi a apei freatice din partea sudică şi estică a municipiului Bucureşti. În: Protecţia Mediului în Agricultură (Bucureşti), 2000, vol.1, p.279-293.

DOWDELL, R.J., WEBSTER, C.P., HILL, D., MERCER, E.R. A lysimeter study of the fate of fertilizer nitrogen in spring barley crops grown shallow soil overlying chalk: crop uptake and leaching losses. In: J. Soil Sci., 1984, vol.35, no2, p.169-181. https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1984.tb00273.x

ЩЕРБАКОВ, A.П., РУДАЙ, И.Д. Плодо¬родие почв, круговорот и баланс питательных веществ. Москва: Колос, 1983. 189 с.

JASZCZYNSKY, J. Groundwater quality against a background of human activities and impact of peatland area. In: Agronomy Research, 2008, no6(1), p.121-129. http://agronomy.emu.ee/vol061/p6112.pdf

OWENS, L.В., VAN KEUREN, R.W., ED¬WARDS, W.M. Nitrogen loss from a fertility rotation pasture program. In: J. Environ. Qual., 1983, vol.12, no3, p.346-350.

U.S. Environmental Protection Agency. Relation between Nitrate in Water Wells and Potential Sources in the Lower Yakima Valley. Washington: Environmental Protection Agency Publication EPA-910-R-13-004, 2012 (Revised March, 2013). 138 p.

POCIENE, A., POCIUS, S. Relation between nitrate amount in groundwater and natural factors. In: J. of Environmental Engineering and Landscape Management, 2005, vol XIII, no1, p.23-30. ISSN: 1648-6897 (Print) 1822-4199 (Online). https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/16486897.2005.9636842

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de Alimentare cu apă şi Sanitaţie a Republicii Moldova (2014-2028), nr.199 din 20.03.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.72-77, art.222.

Protecţia mediului în Republica Moldova: Anuarul IES – 2011. Chişinău: Continental Grup, 2012. 248 p. ISBN 978-9975-4361-0-6. www.ies.gov.md

SANDU, M., ZUBCOV, E., ŞALARU, I., CELAC, D., CUNICIAN, L., PENCOV, M., JALALITE, G. Starea resurselor acvatice. Starea Mediului în Republica Moldova în anul 2003: Raport Naţional. Chişinău, 2004, p.43-47.

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Resursele naturale şi mediul în Republica Moldova. Culegere statistică. Сhişinău, 2012. 108 p. www.statistica.md/public/files/.../Mediu/Resurse_naturale_2012.pdf

Anuarul IES – 2015. Protecţia mediului în Republica Moldova. Chişinău, 2016. 366 p. www.ies.gov.md

Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

Legea privind protecţia mediului înconjurător, nr.1515 din 16.06.1993. În: Monitorul Parlamentului, 1993, nr.10, art.283. Ultima modificare prin LP281 din 16.12.2016 MO472-477/27.12.2016, art.947; în vigoare 01.01.2017.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale, nr.950 din 25.11.2013. În: Monitorul Oficial al Republica Moldova, 2013, nr.284-289, art.1061. Ultima modificare prin HG722 din 08.06.2016, MO163-168/17.06.2016 art.793.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.