IMPACTUL TINCTURII DE PROPOLIS ÎN CONCENTRAŢIE DE 0,05% ASUPRA NIVELULUI DE CORTICOSTERON ÎN DIABETUL EXPERIMENTAL

Adriana DRUŢĂ, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Aurelia CRIVOI

Abstract


Diаbetul este o аfecţiune cronică ce apare în contextul unei hipoproducţii pancreatice de insulină sau când orgаnismul nu utilizează în mod corect insulinа, fapt ce induce modificări profunde în metabolismul glucidic, proteic și lipidic. Producţia insuficientă de insulină şi, ca urmare, hiperproducţia corticosuprarenalelor duce la creşterea nivelului de glucoză în sânge. Aceasta este аsociată, pe termen lung, cu afectarea anatomică şi funcțională a unor organe şi ţesuturi care stau la baza аpariţiei unui spectru larg de complicaţii cronice.

 

LEVEL OF CORTICOSTERONE IN THE EXPERIMENTAL DIABETES WITH
      THE ADMINISTRATION OF PROPOLIS TINCTURE
IN CONCENTRATION OF 0.05%

Diabetes is a chronic disease that occurs in the context of insulin hypoproduction or when organism does not use insulin properly, and it induces profound changes in glucose, protein and lipid metabolism. Insufficient insulin production and consequent hyperproduction of adrenal cortex lead to increased glucose levels in blood. It is associated in the long term with the anatomical and functional impairment of organs and tissues that underlie the dispersion of a wide spectrum of chronic complications.


Keywords


experimental diabetes, propolis tincture, pancreas, glucose, insulin, corticosterone.

Full Text:

PDF

References


DUMITRACHE, C., IONESCU, B. Endocrinologie – elemente de diagnostic şi tratament. Bucureşti: Naţional, 1998, p.69-87.

CHIRA, V., HAŢIEGANU, I. Insulina şi diabetul zaharat. Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară, 2000, p. 9-25.

PAVALIUC, P.P., CONDRATIUC, Ş.Gh. Efectele produselor apicole, apicultura ecologică şi sănătatea omului. Chişinău, 2006, p.7-25, 38-65.

CRIVOI, A., CHIRIȚA, E., MĂRJINEANU, A., PARA, I. Rolul produselor apicole în reglarea proceselor metabolice. Integrarea prin cercetare și inovare. În: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională. Rezumate ale comunicărilor. Chișinău: CEP USM, 2014, p.9-11.

CRIVOI, A., BACALOV, Iu., CHIRIŢA, E., GHERMAN, I., CROITORI, C., CASCO, D., PRODAN, M. Sistemul endocrin integru. Chişinău: CEP USM, 2011, p.65-77; 89-102.

ANESTIADI, Z., ZOTA, A., ANESTIADI, V. Diabetul zaharat opţiuni, oportunităţi contemporane asupra epidemiologiei, diagnosticului, tratamentului şi în procesul complicaţiilor. Probleme actuale în medicina internă. În: Analele ştiinţifice ale USMF „N.Testemiţanu”, vol.3A, Chişinău, 2005, p.408-412.

JERCA, L., UNGUREANU, D. Biochimia hormonilor. Iaşi: Tera noastră, 2001, p.94-102.

EXTON, J.H. Hormonal control of gluconeogenesis. In: Midwest conference on endocrinology and metabolism. 12-th Proceeding. New York, 1979, p.125-167.

БЕЗВЕРХАЯ, Т.П. Oбмен кортизола у больных сахарным диабетом. B: Проблемы эндокринологии, 1978б №3, c.14-19.

КОМИСАРЕНКО, И.В. Hарушение функции надпочечников при эндокринных заболеваниях. Киев: Здоровья, 1984, с.180-200.

CRIVOI, A., MAHMUD SULEIMAN, MAHUMED Abu Samac, LUPU, E., BACALOV, Iu. Interrelaţiile pancreasului endocrin, suprarenale şi melanotropină în diabetul alloxanic. În: Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1996/1997. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific, 30 septembrie-5 octombrie 1998. Chişinău: CEP USM, 1998, p.56-59.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.