STUDIU COMPARATIV ASUPRA ACUMULĂRII STRONŢIULUI, CUPRULUI ŞI FIERULUI LA CULTIVAREA CIANOBACTERIEI SPIRULINA PLATENSIS ÎN PREZENŢA UNOR HETEROCOMPUŞI COORDINATIVI

Valentina BULIMAGA, Valeriu RUDIC, Liliana ZOSIM, Vasile LOZAN, Viorina GORINCIOI, Maria-Bianca BULIMAGA, Maria MACARI

Abstract


A fost studiată influenţa a doi heterocompuşi coordinativi ai Sr(II) şi Cu(II) – CuSr1 şi CuSr2 asupra productivităţii spirulinei şi acumulării stronţiului, cuprului şi fierului în biomasă. S-a stabilit că ambii compuşi coordinativi în limitele de concentraţii 1-7 mg/l manifestă un efect stimulator asupra productivităţii, cu o tendinţă de diminuare mai accentuată la concen­traţiile de 7-9 mg/l în cazul utilizării compusului CuSr2 cu conţinut de acid metil salicilic protonat. Cantităţile de Cu şi Sr acumulate în biomasa de spirulină cresc cu majorarea concentraţiei, cu un conţinut mai înalt al acestor elemente în cazul utilizării compusului CuSr1, atingând valori maxime de 1,59 mg% Cu şi 1,66-1,70 mg% Sr,  sau  de cca 1,5 şi 1,2 ori mai mult, respectiv, comparativ cu conţinutul acestora înregistrat pentru compusul CuSr2. Ambii heterocompuşi contribuie la acumularea mai eficientă în biomasă a fierului din mediul de cultivare (până la 25-26,3 mg%), comparativ cu proba de referinţă fără adaos de compuşi (11,5 mg% Fe).

 

COMPARATIVE STUDY ON THE ACCUMULATION OF STRONTIUM, COPPER,

AND IRON UPON CULTIVATION OF SPIRULINA PLANTENSIS IN PRESENCE

OF COORDINATIVE HETEROCOMPOUNDS

The influence of two coordinative hetero-compounds of Sr(II) and Cu(II) − CuSr1 and CuSr2 − on the productivity and the accumulation of strontium, copper and iron in Spirulina platensis biomass was studied. It has been established that both hetero-complexes exhibit a stimulating effect on productivity within the concentration limits of 1-7 mg/l, whereas a more pronounced decreasing trend is observed at concentrations of 7-9 mg/l when using the CuSr2 hetero-compound, which contains protonated methyl salicylic acid. The quantity of Cu and Sr accumulated in spirulina biomass increases with the concentration of these elements for CuSr1, reaching maximum values of 1.59 mg% Cu and 1.66-1.70 mg% Sr, or about 1.5 and 1.2 times more, respectively, compared to their content for CuSr2. Both hetero-compounds contribute to the more efficient accumulation of iron from the growth medium (up to 25-26.3 mg%), compared to the reference sample (11.5 mg% Fe) without addition of compounds.


Keywords


Spirulina platensis, coordinative heterocompounds, strontium, copper, accumulation.

Full Text:

PDF

References


CEPOI, L., CHIRIAC, T., RUDI, L., DJUR, S., ZOSIM, L., BULIMAGA, V., BATIR, L., ELENCIUC, D., RUDIC, V. Spirulina as a raw material for products containing trace elements. In: CHOJNACKA, K., SAEID, A., eds. Recent Advances in Trace Elements, First Edition. John Wiley & Sons Ltd., 2018, p.403-420. doi:10.1002/9781119133780.

RUDIC, V. et al. Ficobiotehnologie, cercetări fundamentale şi realizări practice. Chișinău: S.n., Tipogr. „Elena V.I.” SRL, 2007. 365 p. ISBN 978-9975-9892-5-1

ZOSIM, L. Biotehnologia cultivării spirulinei şi obţinerii produselor cu conţinut prognozat de fier şi alte substanţe bioactive valoroase: Autoref. tezei de dr. şt. biologice. Chişinău, 2007. 22 p.

АЛЕШКО-ОЖЕВСКИЙ, Ю., ЗИЛОВА, И., МАЗО, В. Spirulina platensis – перспективный пищевой источник эссенциальных микроэлементов. B: Вестник новых медицинских технологий, 2002, том 9, №1, с.3-10.

LEDUC, C. Actualisation des traitements sur l’ostéoporose. Mise en place d’un programme d’éducation thérapeutique sur l’ostéoporose au CHR de Metz et de son suivi en milieu ambulatoire auprès des médecins traitants et des pharmaciens d’officine : These de Docteur en Pharmacie, Université de Lorraine, 2013.

CASHMAN, K. Diet, nutrition, and bone health. In: J. Nutr., 2007, vol.137, no.11, Suppl., p.2507-2512.

RODRIGUES, T., DE OLIVEIRA FREIRE, A., CARVALHO, H. et al. Prophylactic and therapeutic use of strontium ranelate reduces the progression of experimental osteoarthritis. In: Front. Pharmacol., 2018, Article 975, p.1-9.

MIRZA, S., AZIM, S., BHARGAVA, A. Change in bone mineral density with strontium citrate: An illusion or reality. In: Nutrition Health Food Science, 2016, vol.4, no.3, p.1-3.

APOSTOAEI, A. Absorption of strontium from the gastrointestinal tract into plasma in healthy human adults. In: Health Phys., 2002, vol.83, no.1, p.56-65.

BOIVIN, G, DOUBLIER, A, FARLAY D. Strontium ranelate – a promising therapeutic principle in osteoporosis. In: J. Trace Elem. Med. Biol., 2012, vol.26, no.2, p.3153-3156.

CHITU, C. Cuprul și rolul sau in organsim, 2008 https://healthy.kudika.ro/articol/healthy~medicina-alternativa/9498/cuprul-si-rolul-sau-in-organsim.html [Accesat: 10.05.2019]

TAPIERO, H., TOWNSEND, D., TEW, K. Trace elements in human physiology and pathology. Copper. In: Biomedicine and Pharmacotherapy, 2003, vol.57, no.9, p.386-398.

GORINCIOY V.V., SIMONOV Y.A., SHOVA S.G., SHOFRANSKII V.N., TURTA C.I. Crystal and molecular structures of binuclear complexes of salycilic acid {Cu-M} (M = Cu, Sr, Ba). In: Journal of Structural Chemistry, 2009, vol.50, p.1143–1148.

SASMAZ, M., SASMAZ, A. The accumulation of strontium by native plants grown on Gumuskoy mining soils. In: J. of Geochemical Exploration, 2017, vol.181, p.236-242.

BURGER, A., LICHTSCHEIDL, I. Strontium in the environment: Review about reactions of plants towards stable and radioactive strontium isotopes. In: Science of The Total Environment, 2019, p.1458-1512.

BAUER, C., PLIETH, C., BETHMANN, B., POPESCU, O. et al. Strontium-induced repetitive calcium spikes in a unicellular green alga. In: Plant Physiol., 1998, vol.117, p.545–557.

ANUPAMA, M., ASHOK KUMAR, K., NAVEENA LAVANYA LATHA J.. Role of strontium in biological systems. In: European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 2016, vol.3, no.12, p.177-184.

GOPESH, P. A study of stronţium accumulation and its effect on nitrogen metabolism in cyanobacteria: Thesis submitted for the degree of doctor of philosophy. Shillong, 2013.

AVERY, S., SMITH, S., GHAZI, A., HOPTROFF, M. Stimulation of strontium accumulation in linoleate-enriched Saccharomyces cerevisiae is a result of reduced Sr2+ efflux. In: Appl. Environ. Microbiol., 1999, vol.65, no.3, p.1191-1197.

MEI, L.,XITAO, X., RENHAO, X., ZHILI, L. Effects of strontium-induced stress on marine microalgae Platymonas subcordiformis (Chlorophyta: Volvocales). In: Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 2006, vol.24, no.2, p.154-160.

ANUPAMA, M., ASHOK KUMAR, K., NAVEENA LAVANYA LATHA J. Mechanism of strontium uptake and transport in Neurospora crassa. In: European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 2016, vol.3, no.5, p.379-386.

SOWJANYA, T., MARUTHI MOHAN, P. A calcium binding protein from cell wall of Neurospora crassa. In: J. Basic Microbiol., 2009, vol. 49, p.371-376.

ТЕТЕРЯ, Н., РУДИК, В., ЛОЗАН, В., ЧАПУРИНА, Л. Исследование биохимического состава и продуктивности Spirulina platensis при ее культивировании в присутствии координационных соединений меди и стронция. B: Teзисы докладов на IV Международной конференции «Актуальные проблемы современной альгологии», 23 мая 2012 г., с.300.

BULIMAGA, V., ZOSIM, L, PISOV, M, OLAN, O. Influenţa citratului de fier şi a intensităţii luminii asupra productivităţii spirulinei şi conţinutului de carotenoizi şi fier în biomasă. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2013, nr.6(66), p.24-27.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.