COMPONENŢA BIOCHIMICĂ ŞI PARTICULARITĂŢILE MORFOLOGICE ALE TULPINII DE CIANOBACTERIE NOSTOC HALOPHILUM HANSG. CNMN-CB-17

Alina TROFIM, Aurica BOROZAN

Abstract


Din solurile or. Cimişlia, R. Moldova, a fost izolată o tulpină originală de cianobacterie Nostoc halophilum Hansg. CNMN-CB-17 cu un conţinut biochimic valoros, ce asigură o cantitate mai sporită de glucide şi proteine. Sunt prezen­tate particularităţile morfologice şi biochimice ale tulpinii. Analiza comparativă a componenţei biochimice a trei specii autoh­tone de cianobacterii din genul Nostoc izolate din ecosistemele R. Moldova a scos în evidenţă prezenţa unui conţinut înalt de polizaharide.

 

STUDY OF THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF THE CYANOBACTERIUM

STRAIN NOSTOC HALOPHILUM HANSG. CNMN-CB-17

 A strain of cyanobacteria − Nostoc halophilum Hansg. CNMN-CB-17, was obtained in pure culture from the soils of Cimislia, Republic of Moldova. Its valuable biochemical content provides a higher amount of carbohydrates and proteins. The morphological and biochemical characteristics of the strain are presented. The biochemical composition of said strain was compared to 2 other cyanobacterial species belonging to the Nostoc genus isolated from Moldova ecosystems, revealing the presence of a relatively high content of polysaccharides.


Keywords


cyanobacteria, morphological study, isolation, biochemical composition, polysaccharides.

Full Text:

PDF

References


BIONDI, N.,PICCARDI, R., MARGHERI, C., RODOLFI, L., SMITH, G., TREDICI, M. Evaluation of Nostoc Strain ATCC 53789 as a Potential Source of Natural Pesticides. In: Appl Environ Microbiol., 2004, no.70(6), p.3313-3320.,

TROFIM, A. Importanţa obţinerii tulpinilor autohtone de cianobacterii şi perspectiva de valorificare a acestora. În: Intellectus, 2018, no.1, p.107-109.

TROFIM, A. Utilizarea extractelor cianobacteriei Cylindrospermum licheniforme (Bory.) Kütz. în sporirea pro-ducţiei tomatelor. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”, 2016, nr.1(91), p.86-90.

RUDIC, V. et. al. Ficobiotehnologie – cercetări fundamentale şi realizări practice. Chișinău, S.n., 2007. 365 p.

TROFIM, A., et al. Cyanobacterium Calothrix elenkinii Kossinsk. – a promising source of bioactive compounds. In: International Scientific Conference on Microbial Biotechnology (3rd edition), Chișinău, 12-13 octombrie, 2016, p.159-160.

BULIMAGA, V., et al. Procedures of partial purification for phycobiliproteins from cyanobacteria isolated from soils of Republic of Moldova. In: Studia Universitatis Babeş – Bolyai, Biologia (Cluj-Napoca), 2018, LXIII, 1, p.5-14.

RUDIC, V., BATIR, L, GULEA, A. Procedee de obţinere a biomasei de Spirulina platensis cu un conţinut sporit de ficobiliproteine. În: Intellectus, 2011, nr.1, p.111-116.

BULIMAGA, V. Ei.al. Elaborarea schemei tehnologice de obtinere a unor principii bioactive din biomasa de alge cianofite. În: V International conference „Actual problems in modern phycology”, Chișinău, 2014, p.20-22.

ТРОФИМ, А., и др. Значение и биохимическая характеристика некоторых почвенных сине-зелёных водо-рослей Республики Молдова. B: Международная научная конференция «Физиология и биотехнология оксигенных фототрофных микроорганизмов: взгляд в будущее», 26-31 мая 2014, Москва (Россия), c.18.

TROFIM, A., ŞALARU, V., DOBROJAN, S. Rolul algelor Cylindrospermum lichaeniforme var. alatosporum, Anabaenopsis sp. în procesul de epurare a apelor reziduale de la complexele zootehnice. În: Materialele Confe-rinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională consacrate celei de-a 50 aniversări de la fondarea Sec¬ţiei de Microbiologie „Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei” Chişinău, 5-6 octombrie 2009, p.78-179.

VALUŢA, A. Biotehnologia cultivării sursei de antioxidanţi – cianobacteriea Nostoc linckia: Teză de doctor în ştiinţe biologice. Chişinău, 2015, p.1-160.

DING, Y. Characterization and Analysis of Biosynthetic Systems from Nostoc sp. ATCC 53789 and Selected Fungal Natural Product Pathways, 2010, Michigan. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The University of Michigan. 179 p.

NAVEEN BHARAT, I., MOSHAHID ALAM, R., TASNEEM, F. Antimicrobial and Cytotoxic Activities of Cyanobacteria. In: International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 2013, vol.2, no.9, p.4328-4343.

ZHONGYANG, D., HU, Q., LU, F., LIU, G., HU, Z. Colony development and physiological characterization of the edible blue-green alga, Nostoc sphaeroides (Nostocaceae, Cyanophyta). In: J. Progress in Natural Science, 2008, vol.18, no.12, p.1475-1483.

HAIFENG, YU. Effect of mixed carbon substrate on exopolysaccharide production of cyanobacterium Nostoc flagelliforme in mixotrophic cultures. In: Journal of Applied Phycology, 2012, vol.24, no.4, p.669-673.

ГАЙСИНА, Л., ФАЗЛУТДИНОВА, A., КАБИРОВ, Р. Современные методы выделения и культивиро¬ва¬ния водорослей. Уфа, 2008. 151-c.

RUDIC, V. și al. Metode de investigaţii în ficobiotehnologie. Chişinău, 2012. 60 p.

TARNAVSCHI I. Analele Academiei Române, Memoriile secțiunii științifice, Seria III, Tomul XVI, 1940-1941. București, 1941. 718 p.

KAŠTOVSKÝ, J., HAUER, T., MÁREK, J., SKÁCELOVÁ, O. The list of cyanobacterial species of the Czech Republic to the end of 2009. In: J. Fottea, vol.10, no.2, 2010, p.245–249.

BULIMAGA, V. și al. Algele cianofite (Cyanophyta) – surse de metaboliti secundari bioactivi. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe reale și ale naturii”, vol.1, nr.71, 2016, p.96-107.

CENTENO-RAMOS, C., OLVERA-RAMIREZ, R. Extracción de ficobiliproteinas de cianobacterias. In: Mat. of IV Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica y XV Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica. http://www.informatica.sip.ipn.mx.

JAVIER, M., LLÓPIZ, A., PAVÓN, N., PENTÓN, G., Pardoandreu1aplicaciones de la c-ficocianina: métodos de obtención y propiedades farmacológicas. In: Revista de ciencias farmacéuticas y alimentarias, 2015, vol.1, no.1, p.29-43.

El BAKY, H., El BAZ, K., El-LATIFE, S. Induction of Sulfated Polysaccharides in Spirulina platensis as Response to Nitrogen Concentration and its Biological Evaluation. In: J. c.s. Aquac Res Development, 2013, vol.5, p.1-8.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.