PARTICULARITĂŢILE SPECTRULUI AMINOACIZILOR LIBERI DIN SERUL ŞOBOLANILOR CU TIPUL HIPERSTENIC ÎNTREŢINUŢI CU DIFERITE RAŢII

Tudor STRUTINSCHI, Svetlana GARAEVA, Galina POSTOLATI, Mariana CIOCHINĂ, Lilia POLEACOVA, Valentina STROCOV

Abstract


Identificarea structurii optime a rațiilor și evaluarea biologică a acestora este un element important în sistemul de alimentaţie în raport cu tipul de constituție. În lucrare sunt prezentate rezultatele influenței raţiilor cu diferite structuri calorice pentru tipul hiperstenic asupra formării potențialului antioxidant al organismului și metabolismului intermediar al amino­acizilor.

 

FEATURES OF SPECTRUM OF FREE AMINO ACIDS IN THE BLOOD SERUM OF THE RATS OF HYPERSTHENIC TYPE, CONTAINED ON DIFFERENT RATIONS

The search for the optimal structure of rations and their biological assessment are important elements in the nutritional system in accordance with the type of constitution. The paper presents the results of the influence of various caloric structures of rations for the hypersthenic type on the formation of the antioxidant potential of the organism and the intermediate metabolism of amino acids.


Keywords


structure of ration, free amino acids, hypersthenic type, organism, metabolism.

Full Text:

PDF

References


ФУРДУЙ, Ф.И., ЧОКИНЭ, В.К., ФУРДУЙ, В.Ф. и др. Предпосылки и основные положения санокреато¬ло-гической теории питания человека. Анализ современных теорий и систем питания человека с позиции сано-креатологии. В: Известия АН Молдовы. Науки о жизни, 2010, №3 (312), с.4-22.

СТРУТИНСКИЙ, Ф.А. Физиологически адекватное питание и здоровье. Кишинев, 2006. 408 с.

СТРУТИНСКИЙ, Ф.А. Основы саногенного питания. Кишинев, 2007.

КАРКИЩЕНКО, Н.Н., ГРАЧЕВА, С.В. (ред.) Руководство по лабораторным животным и альтерна¬тив¬ным моделям в биомедицинских технологиях. Москва, 2010. 286 с.

NEVOIA A. Modificările conţinutului aminoacizilor liberi la şobolanii de diferită vârstă la acţiunea factorilor stresogeni de diversă natură / Autoreferat al tezei de doctor în ştiinţe biologie. Chişinău, 2007. 22 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.