TRATAMENTUL HIPERGLICEMIEI LA ŞOBOLANUL ALB DE LABORATOR CU DIABET ALLOXANIC PRIN ADMINISTRAREA TINCTURII DE PROPOLIS ÎN CONCENTRAŢIE DE 0,05%

Adriana DRUŢĂ, Iurie BACALOV, Elena CHIRIŢA, Aurelia CRIVOI, Ana ILIEŞ

Abstract


Actuаlmente, diabetul zaharat este cea mai frecventă boală endocrină și este caracterizat prin complicații care se dezvoltă în timp și afectează diverse organe şi sisteme de organe. Această boală metabolică se manifestă într-un interval lung de timp, în care are loc creșterea glicemiei şi apariția glucozuriei. Studiile sistemаtice au evidenţiat efectul benefic al preparatelor apicole, fapt constatat prin ameliorarea glicemiei într-un timp relativ scurt şi evitarea fluctuaţiilor extrem de periculoase ale acesteia. În plus, acţiunea lor persistă în organism încă o bună perioаdă de timp după finisarea tratamentului.

 

TREATMENT OF HYPERGLYCEMIA IN THE WHITE LABORATORY RATS WITH EXPERIMENTAL

DIABETES BY THE ADMINISTRATION OF PROPOLIS TINCTURE WITH A CONCENTRATION OF 0,05%

Currently, diabetes is the most common endocrine disease and is characterized by complications that develop over time and affects various organs and organ systems. This metabolic disease manifests itself over a long period of time, in which the increase in blood sugar and the occurrence of glucosuria occur. Systematic studies have shown the beneficial effect of bee preparations, which has been found to improve glycemia in a relatively short time and to avoid its extremely dangerous fluctuations. In addition, their action persists in the body for a long time after the treatment is completed.


Keywords


experimental diabetes, propolis tincture, endocrine pancreas, glucose, insulin.

Full Text:

PDF

References


CHIRA, V., HAŢIEGANU, I. Insulina şi diabetul zaharat. Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară, 2000, p.9-25.

ANESTIADI, Z. Endocrinologia clinică: Curs de prelegeri. Chişinău: USMF „N. Testemiţanu”, 2004, p.155-200.

IONESCU, B., DUMITRACHE, B. Tratamentul bolilor endocrine. Bucureşti: Editura Medicală, 1990, p.232-233.

CRIVOI, A., BACALOV, IU., CHIRIŢA, E., GHERMAN, I., CROITORI, C., CASCO, D., PRODAN, M. Sistemul endocrin integru. Chişinău: CEP USM, 2011, p.43-52, 65-85, 89-102.

JERCA, L., UNGUREANU, D. Biochimia hormonilor. Iaşi: Tera noastră, 2001, p.94-102.

CRIVOI, A., CHIRIȚA, E., MĂRJINEANU, A., PARA, I. Rolul produselor apicole în reglarea proceselor metabolice. În: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrarea prin cercetare și inovare”. Chișinău: CEP USM, 2014, p.9-11.

PAVALIUC, P. P., CONDRATIUC, Ş.GH. Efectele produselor apicole, apicultura ecologică şi sănătatea omului. Chişinău, 2006, p.7-25, 38-65.

DUMITRACHE, C., IONESCU, B. Endocrinologie – elemente de diagnostic şi tratament. Bucureşti: Naţional, 1998, p.69-87.

CHIRA, V., HAŢIEGANU, I. Insulina şi diabetul zaharat. Cluj-Napoca: Editura Medicală Universitară, 2000, p.9-25.

IONESCU, B., DUMITRACHE, B. Tratamentul bolilor endocrine. Bucureşti: Editura Medicală, 1990, p.232-233.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.