MODIFICĂRI MORFOLOGICE NESPECIFICE, PROVOCATE TUBERCULILOR DE CARTOFI DE CĂTRE PARAZIȚII SECUNDARI

Maria MELNIC, Olesea GLIGA, Dumitru ERHAN, Ștefan RUSU

Abstract


În lucrare sunt indicate date privind unele modificări morfofiziologice provocate culturii cartofului (Solanum tuberosum L.) de către complexul de nematode saprofite asociate cu microorganisme. În procesul analizelor tuberculilor de cartofi de soi Agata, infestați de Ditylenchus destructor Thorne, 1945 în stadii avansate de ditilenhoză (3, 4), au fost observate modificări sub formă de umflături.  Rezultatele analizelor de laborator ale tuberculilor infestați au demonstrat prezența nematodelor saprofite din ordinele Rhabditida și Aphelenchida în număr de circa 2000 de indivizi /gram de țesut, care sunt incluse în 2 grupe trofico-ecologice – bacterivore și fungivore. Conform calculelor, cele mai frecvent depistate sunt speciile din familiile Cephalobidae (63,2%), Neodiplogasteridae (17,6%) și Rhabditidae (12,8%), iar cele mai rar depistate sunt cele din familia Aphelenchidae (6,4%). Prezența nematodelor secundare, bacterivore și fungivore demonstrează că țesutul infestat formează un substrat nutritiv pentru aceste nematode.

 

NON-SPECIFIC MORPHOLOGICAL CHANGES, CAUSED TO POTATO

TUBERS BY SECONDARY PARASITES

In the paper we indicate data on some morpho-physiological changes caused by the potato culture (Solanum tuberosum L.) by the saprophytic nematode complex associated with microorganisms. In the process of the Agata variety potato tubers analysis, infested by Ditylenchus destructor Thorne, 1945 in advanced stages of ditilenhosis (3, 4), there have been observed changes in the form of swelling. The results of the laboratory analyzes of the infected tubers showed the presence of the saprophytic nematodes of the orders Rhabditida and Aphelenchida in a number of about – 2000 individuals/gram of tissue, which are included in 2 trophic-ecological groups, bacterivores and fungivores. According to the data, the most common species have been found in the families: Cephalobidae (63.2%), Neodiplogasteridae (17,6%) and Rhabditidae (12,8%), but the most rarely detected are those of the family Aphelenchidae (6.4%). The presence of secondary nematodes, bacterivores and fungivores demonstrates that the infested tissue forms a nutritious substrate for these nematodes.


Keywords


potato tubers, morphological changes, bacterivores nematodes, fungivores.

Full Text:

PDF

References


ПАРАМОНОВ, А.А., БРЮШКОВА, Ф.И. Стеблевая нематода картофеля и меры борьбы c ней. Москва: Изд-во АН СССР, 1956. 140 с.

MELNIC, M., ERHAN, D., RUSU, Ş., TODERAŞ, I, CHIHAI, N. Nematoda tuberculilor de cartofi, patologii morfofiziologice şi bioindicări ale stării fitosanitare. În: Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, (Chişinău), 2015, vol.22(35), p.35-44. ISSN 1857-0054

MELNIC, M. et all. Metode de combatere şi profilaxie a nematodelor parazite la cultura cartofului: Recomandări practice. Chişinău: Ştiinţa, 2014, 40 p. ISBN 978-9975-67-919-0

ROJANKOVSCHI E., CIUREA A. Contribution of the study of interactions between the potato nematode Ditylencus destructor, Thorne and fungi in the potato desease complex. In: The Phitopathology (Berlin), 1986, vol.22, no.2, p.101-106.

НЕСТЕРОВ, П.И. Фитопаразитические и свободноживущие нематоды юго-запада СССР. Кишинев: Штиинца, 1979. 277 с.

YEATES, G.W. et al. Feeding habits in soil nematode families and genera - an outline for soil ecologists. In: Journal of Nematology, 1993, no25, p. 315-331.

ПРОТОПОПОВ, Г.А. Нематодофауна картофеля пораженного микозами и бактериoзами в Карельской АССР и Московской области. B: Бюллетень Всесоюзного института гельминтологии им. К.И. Скрябина, 1971, вып.6, с.65-72.

ДЕККЕР, Х. Нематоды растений и борьба с ними. Москва: Колос, 1972. 444 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.