SPECII VERNALE ERBACEE CU VALOARE ORNAMENTALĂ DIN FLORA PĂDURILOR REPUBLICII MOLDOVA

Mihai MÂRZA, Natalia CIUBUC, Natalia BURACINSCHI, Gheorghe NOVAC

Abstract


Analiza materialelor bibliografice și a speciilor de plante cercetate în teren atestă că pe teritoriul R.Moldova vegeteză un număr considerabil de specii care pot fi introduse în cultură ca plante ornamentale la decorarea grădinilor și a spațiilor verzi. Toate aceste specii au deosebite însușiri ornamentale fiind decorative prin flori, frunziș, fructe sau port.

Introducerea acestor specii în spațiile verzi ne va da posibilitatea să cunoașterm mai bine flora, particularitățile folosi­­toare ale plantelor, care sunt deosebit de importante pentru viața omului, ne va apropia mai mult de natură.

 

HERBACEA VERNAL SPECIES WITH ORNAMENTAL VALUE

FROM FORESTS FLORA IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The analysis of the bibliographic materials and of the species of plants investigated in the field attests that on the territory of R. Moldova vegetates a considerable number of species that can be introduced into the culture as ornamental plants when decorating gardens and green spaces. All these species have special ornamental features being decorative by their flowers, foliage, fruits or garb.

The introduction of these species in the green spaces will give us the opportunity to know better the flora, it will bring us closer to nature and will give us the possibility to know better the useful features of the plants, which are particularly important for human life.


Keywords


spontaneous flora, vernal plants, forest, plant cultivation, spreading area, phenology, biological peculiarities

Full Text:

PDF

References


BRAUN-BLANQUET, J. Pflanzensoziologie. Springer Verlag, Ediția III, Wien-New-York, 1964. 865 p.

ГЕЙДЕМАН, Т.С. Определитель высших растений Молдавской ССР. Кишинев: Штиинца, 1986. 637 с.

NYARDY, A. Flora Republicii Populare Române. Vol.II. Ed. ARPR, 1953, p.512-514; 520-523; 578-581.

ZAHARIADI, C. Flora Republicii Socialiste România. Vol.IX, Ed. ARSR, 1966. 876 p.

PRODAN I., NYARDY E.I. Flora Republicii Socialiste România. Vol.XI, Ed. ARSR, 1966, p.460-467; 345-349; 328-332.

NYARDY, E.I. Flora Republicii Populare Române. Vol.III, Ed. ARPR, 1955, p.310-313.

MORARIU, I. Flora Republicii Populare Române. Vol.VII, Ed. ARPR, 1960, p.89-91.

CHIȘCĂ, E. Flora Republicii Populare Române. Vol.VII, Ed. ARPR, 1960, p.344-345.

NYARDY, A. Flora Republicii Populare Române. Vol.VIII, Ed. ARPR, 1961, p.483-484.

GRINȚESCU, G., GUȘULEAC, M., NYARDY, E.I. Flora Republicii Populare Române. Vol.III, Ed. ARPR, 1955, p.558-563; 568-572.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.