PLAN DE ACŢIUNI PENTRU VALORIFICAREA ARIILOR PROTEJATE DIN RAIONUL CRIULENI

Natalia CIUBUC, Silvia SAVA

Abstract


Cercetările realizate ne permit să prezentăm un studiu complex privind managementul ariilor protejate din raionul Criuleni, care include elaborarea unui plan de management, precum și unele recomandări pentru îmbunătăţirea manage­mentului ariilor protejate, bazate atât pe observațiile proprii, cât și pe practicile internaționale în domeniu. A fost elaborat un traseu ecoturistic,  propus pentru evaluare IE Criuleni.

 

THE ACTION PLAN FOR THE VALORIFICATION OF PROTECTED AREAS IN CRIULENI DISTRICT

Our research allows us to present a complex study of the protected areas management in Criuleni district, which includes the management plan elaboration, as well as some recommendations for improving the management of the protected areas, based on our own observations and on the international practices in the field. An ecotourism route was developed, and proposed to IE Criuleni for evaluation.


Keywords


protected areas, protected areas management, Criuleni district, ecotourism.

Full Text:

PDF

References


PAPP, C.R., APPLETON, R.A., STANCIU, E. Managementul conservării în ariile protejate din Moldova. ProPark, 2013. 113 p.

STANCIU, E. Ghid pentru managementul operaţional al ariilor protejate din Republica Moldova. ProPark, 2013. 117 p.

STANCIU, E., APPLETON, M.R. Elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate din Republica Moldova. ProPark, 2013. 135 p.

www.criuleni.md - Saitul oficial al Consiliului raional Criuleni.

Legea privind ariile naturale protejate de stat, nr.1538 din 25. 02. 1998. Anexa 3. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.66-68.

BLUMER, A. Managementul vizitatorilor şi dezvoltarea turismului în interiorul şi în jurul ariilor protejate din Republica Moldova. ProPark, 2013. 66 p.

Programul de dezvoltare a ecoturismului în Republica Moldova în anii 2017-2020. Proiect. Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. din 2016, http://turism.gov.md

http://cim.mediu.gov.md


Refbacks

  • There are currently no refbacks.