SINTEZA ȘI PROPRIETĂȚILE ANTIBACTERIENE ȘI ANTIFUNGICE ALE COMPUȘILOR COORDINATIVI AI Fe(III) CU 4-CICLOHEXILTIOSEMICARBAZONA 4-BENZOIL-3-METIL-1-FENIL-2-PIRAZOLIN-5-ONĂ

Roman RUSNAC, Maria BÎRCĂ, Sergiu ȘOVA, Aliona COTOVAIA, Greta BALAN, Olga BURDUNIUC, Aurelian GULEA

Abstract


În lucrare este relatată metoda de sinteză a trei combinații coordinative noi ale Fe(III) cu ciclohexiltiosemicarbazona  4-benzoil-3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-onă. Activitatea antimicrobiană a compușilor studiați este moderată. Compusul coordi­nativ [Fe(HL)2]NO3·H2O a demonstrat cea mai bună activitate față de tulpina de fungi Cryptococcus neoformans. Prin urmare, activitatea acestui compus este de 36 de ori mai bună comparativ cu nistatina; de 18 și 2 ori mai bună decât miconasolul și, respectiv, fluconazolul, preparte utilizate actualmente în profilaxia și tratamentul infecțiilor cauzate de aceste microorganisme.

 

SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL, ANTIFUNGAL PROPERTIES OF THE COORDINATION COMPOUNDS OF Fe (III) WITH 4-CYCLOHEXYLTIOSEMICARBAZONE 4-BENZOYL-3-METHYL-1-PHENYL-2-PYRAZOLIN-5-ONE

In this paper the method of synthesis of three new coordination compounds of Fe(III) with 4-cyclohexyl­thiose­micar­bazone 4-benzoyl-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one is reported. The antimicrobial activity of compounds is moderate. The coordination compound [Fe(HL)2]NO3·H2O demonstrated the best activity against the fungal strain Cryptococcus neoformans. Therefore, the activity of this compound is 36 times better compared to nystatin; 18 and 2 times better than miconasol and fluconazole, respectively, antimicrobials currently used in the prophylaxis and treatment of infections caused by these microorganisms.


Keywords


coordination compounds, 4-cyclohexylthiosemicarbazone, pyrazole, antimicrobial, antifungal.

Full Text:

PDF

References


SCOVILL, J.P., DANIEL, L., KLAYMAN, C., LAMBROS, G., CHILDS, E. and JOHN, D. NOTSCH. 2-Acetylpyridine thiosemicarbazones. 9. Derivatives of 2-acetylpyridine 1-oxide as potential antimalarial agents. In: Journal of Medi¬cinal Chemistry, 1984, no.1, p.87-91. https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jm00367a019

PAHONTU, E., JULEA, F., ROSU, T., PURCAREA, V., CHUMAKOV, Y., PETRENCO P., GULEA A. Antibacterial, antifungal and in vitro antileukaemia activity of metal complexes with thiosemicarbazones. In: Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2015, 19(4), p.865-78. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcmm.12508

GULEA, A.P., MITKEVICH, N.L., CHUMAKOV, Y.M., PETRENKO, P.A., BALAN, G.G., BURDUNIUC, O.S. and TSAPKOV, V.I., Synthesis, Structure, and Biological Activity of Coordination Compounds of Cobalt (II), Nickel (II), and Copper (II) with N-(Methoxyphenyl)-2-[(5-nitrofuryl)methylene]hydrazinecarbothioamides. In: Russian Journal of General Chemistry, 2019, 89(7), p.1415-1423. https://link.springer.com/article/10.1134/S1070363219070119

БЕЛЯВСКАЯ, Т.А. Практическое руководство по гравиметрии и титриметрии. Москва: Издательство Московского университета, 1986, с.123. http://chembaby.com/wp-content/uploads/2016/01/belyavskaya.pdf

RUSNAC, R., RUSNAC, A., GARBUZ, O., and GULEA, A. Synthesis and Structure of Copper (II) Coordination Compounds with 4-N-substitute-thiosemicarbazone of 4-benzoil-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihidro-3H-pyrazol-3-one. Antioxidant, Antimicrobial and Antitumor Properties. In: Economy Transdisciplinarity Cognition, 2019, 22, no.2 p.5-14. http://www.ugb.ro/Downloads/Info%20Studenti/20192020/etc2019no2/03_Rusnac,_Rusnac,_Garbuz,_Gulea.pdf

RUSNAC, R., NICOLENCO, N., ZAROVNAIA, A., RUSU, V., BÎRCĂ, M., GULEA A. Metode de sinteză a unor izotiocianați alifatici, aromatici, heterociclici. În: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, 7-8 noiembrie 2019. Științe ale Naturii și Exacte. Rezumate ale comunicărilor, 2019, p.202-206. ISBN 978-9975-149-47-1 http://usm.md/wp-content/uploads/Rezumate-St_NaturiiExacte.pdf

CLSI, Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow Aerobically, Approved Standard, 9th ed., CLSI document M07-A9. Clinical and Laboratory Standards Institute, 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, Pennsylvania 19087, USA, 2012. https://www.facm.ucl.ac.be/intranet/CLSI/CLSI-2015-M07-A10.unlocked.pdf

CLSI, Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility Testing of Yeasts, Approved Standard, 2nd ed., NCCLS document M27-A2. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898, USA, 2002. https://clsi.org/media/1461/m27a3_sample.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.