EVALUAREA, ÎN BAZA PRODUSELOR DE ACTIVARE ALE OXIGENULUI, A POLUĂRII ŞI A AUTOPURIFICĂRII PRIN PROCESE REDOX A UNOR APE NATURALE

Elena BUNDUCHI, Viorica GLADCHI

Abstract


Lucrarea de faţă prezintă rezultate ale supravegherii proceselor de poluare şi autopurificare a unor ape naturale susţinute de H2O2 şi radicalii OH, din perioada anului 2019. Obiectele monitorizate au fost fl. Nistru, afluenţii săi r. Răut şi r. Ichel, la gurile de confluenţă cu fluviul, precum şi două lacuri de acumulare amplasate în bazinul hidrografic al fl. Nistru, Ghi­di­ghici şi Dănceni.

Valorile atestate indică la existenţa unor cantităţi scăzute sau chiar lipsa peroxidului de hidrogen, precum şi la prezenţa unor concentraţii importante de substanţe ce întrerup lanţul de autopurificare cu radicalii OH. Acest fapt demonstrează că a existat un consum constant de produse de activare ale oxigenului în procesele redox ce susţin capacitatea de auto­pu­ri­ficare a apelor naturale monitorizate.

 

ASSESSMENT OF THE POLLUTION AND SELF-PURIFICATION THROUGH
      OXYGEN ACIVATORS PRODUCTS OF SOME NATURAL WATERS

In this work we present the assessment of pollution and water self-purification process supported by H2O2 and OH radicals for the year 2019. The monitored objects were the Nistru river, its tributaries, the Răut and the Ichel rivers, also the con­fluence with the Nistru river, and the two accumulation lakes, the Ghidighici and the Dănceni in the Nistru river basin.

Our results show the low concentrations or lack of H2O2 and high concentrations of the compounds which stops the self-purification chain-processes through OH radicals. This can be explaned by a constant consumption of the oxygen activation products in the self-purification processes of monitored natural waters.    


Keywords


oxygen, hydrogen peroxide, hydroxyl radicals, redox process, self-autopurification, the Dniester River, tributary, lakes.

Full Text:

PDF

References


СКУРЛАТОВ, Ю.И., ДУКА Г.Г., ЭРНЕСТОВА, Л.С. Процессы токсикации и механизмы самоочищения природной воды в условиях антропогенных воздействий. B: Известия АН МолдССР., сер. биол.-хим. наук, 1983, №5, с.3-20.

СКУРЛАТОВ, Ю.И., ЭРНЕСТОВА, Л.С., ШТАММ, Е.В., ШПОТОВА, Т.В., КАЛИНИН, Б.Б. Редокс-состояние и сезонная токсичность природной воды. B: Доклады Акададемии Наук СССР, 1984, том 276, №4, с.1014-1016.

СЕМЕНЯК, Л.В., ШТАММ, Е.В., СКУРЛАТОВ, Ю.И., ШВЫДСКИЙ, В.О. и др. Критерии самоочищающей способности и качества природной водной среды. В: Комплексный глобальный мониторинг состояния окру-жа¬ющей природной водной среды: Материалы ΙΙΙ Международного Симпозиума. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986, с.209-216.

ШТАММ, Е.В., ПУРМАЛЬ, А.П., СКУРЛАТОВ, Ю.И. Роль пероксида водорода в природной водной среде. В: Успехи химии, 1991, том 60, вып.11, с.2373-24062.

DUCA, Gh., GLADCHI, V., ROMANCIUC, L. Procese de poluare şi autoepurare a apelor naturale. Chişinău: CE USM, 2002, p.106-111.

Методика определения кинетических показателей качества поверхностных (пресных) вод: Методические указания. Москва: Гидрометеоиздат, 1990. 36 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.