STUDIUL CINETICII OXIDĂRII UNOR ANTIBIOTICE DIN CLASA FLUORCHINOLONELOR ÎN SISTEMUL FQ-H2O2-UV

Tatiana ISAC-GUŢUL, Elena TUTOVAN

Abstract


Fluorchinolonele (FQ) reprezintă o clasă de antibiotice care manifestă un spectru larg de activitate antibacteriană. Datorită utilizării abundente a FQ, acestea pătrund în mediul acvatic, prezentând un pericol pentru ecosisteme şi sănăta­tea umană, cauzând apariția şi răspândirea bacteriilor rezistente la aceste medicamente. De aceea, este important a soluționa problema apărută prin oxidarea profundă a FQ aplicând metode de oxidare avansată (AOPs). În procedeele AOPs se aplică sistemele UV, UV/H2O2, O3/UV, Fenton, foto-Fenton, în care se generează radicali liberi, iar în ultimele două decurg procese ciclice cu regenerarea ionilor Fe2+. Aplicarea sistemelor menţionate este promițătoare în vederea soluționării problemei privind tratarea apelor reziduale ale industriei farmaceutice.

În lucrarea de față s-a studiat, aplicând metoda spectrofotometrică, cinetica oxidării a patru antibiotice din clasa FQ – ofloxacina (OF), levofloxacina (LFX), ciprofloxacina (CPF) și moxifloxacina (MOX) sub acțiunea radiațiilor UV şi în sistemul UV-H2O2. Concentraţia antibioticelor a variat între12,5 mg/L şi 30 mg/L. În calitate de sursă de iradiere a fost utilizată lampa cu vapori de mercuri de înaltă presiune „ДРТ-1000”.

 

THE STUDY OF THE KINETICS OF SOME FLUORQUINOLONES

OXIDATION  IN FQ-H2O2-UV SYSTEM

Fluorquinolones (FQ) are a class of antibiotics that manifest a broad spectrum of antibacterial activity. Due to their extensive usage, fluoroquinolones may enter the aquatic environment what constitutes a danger for the ecosystem and human health by causing the increase and spread of bacteria drug resistance. This is why it is very important to solve the problem of deep FQ oxidation by applying advanced oxidation processes (AOPs). It used UV, UV/H2O2, O3/UV, Fenton, photo-Fenton systems, in which free radicals are generated, the last one represent a cyclic process with regeneration of Fe2+ ions. The systems are the promising treatment options for wastewaters of pharmaceutical industry. In this paper was studied the kinetics of oxidation of four FQs – ofloxacin (OF), levofloxacin (LFX), ciprofloxacin (CPF) and moxifloxacin (MOX) under UV irradiation and by the UV-H2O2 system by the spectrophotometric method. Antibiotic concentrations varied from 12,5 to 30 mg/L. During the work „ ДРТ”-1000” lamp as a irradiation source was used.


Keywords


AOPs, photolysis, oxidation, fluoroquinolones

Full Text:

PDF

References


ЖЕЛОВИЦКАЯ, А. В., ДРЕСВЯННИКОВ, А. Ф., ЧУДАКОВА, О. Г. Применение перспективных окисли¬-тельных процессов для очистки сточных вод, содержащих фармацевтические препараты. В: Вестник техно-логического университета, 2015, том 18, №20, с.73-79.

KUMMERER, K., HENNINGER, A. Promoting resistance by the emission of antibiotics from hospitals and households into effluent. In: Clin. Microbiol. Infect., 2003, no.9, p.1203-1214.

TEMES, TH. A., MEINSENHEIMER, M., MCDOWELL, D., SACHER, F., BRAUCH, H.J., HAIST-GULDE, B., PREUSS, G., WILME, U., ZULEI-SEIBERT, N. Removal of pharmaceuti-cals during drinking water treatment. In: Environ. Sci. and Technol, 2002.

KURT, A., MERT BERNA, K., ÖZENGIN, N., SIVRIOĞLU, Öz., YONAR, T. Treatment of Antibiotics in Wastewater Using Advanced Oxidation Processes (AOPs). In: Physico-Chemical Wastewater Treatment and Resource Recovery, Intech Open, 2017, p.175-211.

ANIRUDH, G., ANURAG, G. Degradation of ciprofloxacin using Fenton's oxidation: Effect of operating parameters, identification of oxidized by-products and toxicity assessment. In: Chemosphere, 2018, vol.193, p.1181-1188.

AMETA, R., CHOHADIA, A.K., ABHILASHA, J., PUNJABI, P.B. Fenton and Photo-Fenton Processes in Advanced Oxidation Processes for Wastewater Treatment. In: Elsevier, 2018, p.45-86.

MATAVOS-ARAMYAN, S., MOUSSAVI, M. Advances in Fenton and Fenton based oxidation processes for industrial effluent contaminants Control – a review. In: Int. J. Environ. Sci. Nat. Res., 2017, vol.2, no.4, p.1-18.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.