DIVERSITATEA PARAZITOFAUNEI LA MISTREȚI DIN REZERVAȚIA NATURALĂ „PLAIUL FAGULUI” DIN REPUBLICA MOLDOVA

Ştefan RUSU

Abstract


Scopul lucrării vizează studiul structurii parazitofaunei la mistreți din Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” din Republica Moldova. Mistrețul (Sus scrofa) fiind o specie silvicolă se întâlnește în turmă în păduri și în diverse culturi agricole de la marginea acestora. Structura taxonomică a parazitofaunei este constituită din diverşi agenţi parazitari: Clasa Trematoda 2 specii (Fasciola hepatica cu EI de 6,3% cazuri și II de 2,6 ex., Dicrocoelium lanceolatum – 12,6% cazuri, II – 2,2 ex.); Clasa Secernentea 9 specii (Trichocephalus suis – 18,2% cazuri, II – 2,4 ex., Strongyloides ransomi – 70,4% cazuri, II – 8,5 ex., Metastrongylus elongatus – 64,6% cazuri, II – 4,5 ex., Oesophagostomum dentatum – 19,4% cazuri, II – 4,4 ex., Physocephalus sexalatus – 4,1% cazuri, II – 3,2 ex., Ascaris suum – 26,5% cazuri, II – 6,4 ex., Hyostrongylus rubidus – 15,8% cazuri, II – 4,5ex., Gongylonema pulchrum – 2,1% cazuri, II – 3,2 ex., Globocephalus urosubulatus – 36,8% cazuri, II – 7,4 ex.); Clasa Acantocephala o specie (Macracanthorhynchus hirudinaceus – 2,4% cazuri, II – un exemplar); Clasa Isospora o specie (Eimeria debliecki – 42,4 % cazuri, II – 8,4 ex.).

Din totalul de specii parazitare identificate la mistreți (13 specii):  2 specii (15,5%) sunt specifice doar pentru mistreți (Gongylonema pulchrum; Eimeria debliecki), 8 specii (61,5%) (Trichocephalus suis, Strongyloides ransomi, Metastrongylus elongatus, Oesophagostomum dentatum, Physocephalus sexalatus, Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Macracanthor­hynchus hirudinaceus) sunt comune altor specii de animale sălbatice și domestice, iar 3 specii (23,0%) (Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceolatum și Globocephalus urosubulatus) sunt comune atât la animale, cât și la om.

 

DIVERSITY OF PARASITIC FAUNA IN WILD BOARS FROM THE RESERVATION “PLAIUL FAGULUI” IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The aim of the research was to study the parasitic fauna composition in the wild boars from the natural reservation “Plaiul Fagului” of the Republic of Moldova. The wild boar (Sus scrofa) forms the bands and inhabiting the forests and nearby agricultural fields. The taxonomic composition of parasitic fauna is formed from various parasitic agents: 2 species of Trematoda Fasciola hepatica with extensivity of invasion 6,3% and intensivity of invasion of 2,6 samples, Dicro­coelium lanceolatum – 12,6% and intensivity of invasion – 2,2 samples); the class Secernentea included 9 species (Trichocephalus suis – in 18,2% of cases, intensivity of invasion – 2,4 samples, Strongyloides ransomi identified in 70,4% cases, intensivity of invasion – 8,5 samples, Metastrongylus elongatus – in 64,6% cases, intensivity of cases – 4,5 samples, Oesophagostomum dentatum – in 19,4% cases, intensivity of invasion – 4,4 samples, Physocephalus sexalatus – in 4,1% cases, intensivity of invasion – 3,2 samples, Ascaris suum – in – 26,5% cases, intensivity of invasion – 6,4 samples, Hyostrongylus rubidus – in 15,8% cases, intensivity of invasion – 4,5 samples, Gongylonema pulchrum – 2,1% cases, intensivity of invasion – 3,2 samples, Globocephalus urosubulatus – in 36,8% cases, intensivity of invasion – 7,4 samples), Acantocephala class was represented with one species (Macracanthorhynchus hirudinaceus – in 2,4% cases, intensivity of invasion one sample) and Isospora Class represented by one species Eimeria debliecki – in 42,4% cases with intensivity of invasion – 8,4 sample.

Out of those 13 species identified in boars, two species (15,5%) are specific for boars only (Gongylonema pulchrum; Eimeria debliecki), eight species (61,5%) (Trichocephalus suis, Strongyloides ransomi, Metastrongylus elongatus, Oesopha­gostomum dentatum, Physocephalus sexalatus, Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Macracanthorhynchus hirudinaceus) are common for other wild and domestic animals and three species (23,0%) (Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceolatum and Globocephalus urosubulatus) are common for animals and humans.


Keywords


species of parsites, wild animals, boars.

Full Text:

PDF

References


DIDĂ, I.C., DUCA, I. Zoonozele parazitare, factor de risc epidemiologic. În: Scientia parasitologica, 2002, nr.2, p.13-16.

ERHAN, D., LUNCAŞU, M., GRATI, N. et. al. Rolul factorilor antropogeni şi naturali la infestarea animalelor săl¬-batice şi domestice cu endo- şi ectoparaziţi in Republica Moldova. In: Materialele Conferinței a IV-a Zoologilor din Republica Moldova cu participare Internaţională „Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale”. Chişinău, 2001, p.15-21.

HUDSON, P. Ecopatologia fauna silvatica. In: Suppliment ric. biol. selvagg (Bologna), 1996, no.24, p.5-16.

MARSAN, A. MATTIOLI, S. Il Cinghiale (în italiană). Il Piviere (collana Fauna selvatica. Biologia e gestione), 2013. ISBN 978-88-96348-178

NESTEROV, V., MILLA, C., CIOLOFAN, I. Paraziți comuni la capra neagră (Rupicapra rupicapra) și animale domestice. În: Revista română de Parazitologie, 1991, vol.I, nr.2, p.49.

CABANAU, L. The Hunter's Library: Wild Boar in Europe. Könemann, 2001. ISBN 3-8290-5528-5

https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/a42ba5c1-1d44-4945-889e-e214b258f4df

ДЕМИДОВ, Н.В. Гельминтозы животных: Справочник. Москва: Агропромиздат, 1987. 335 с.

NESTEROV, V., GARGAREA, P., IONESCU, O. Hrana vânatului. București: Ceres, 2010. 164 p.

SCHEGGI, M. La bestia nera: Caccia al cinghiale fra mito, storia e attualità (în italiană). Editoriale Olimpia (collana Caccia), 1999. ISBN 88-253-7904-8

БЕРЕЖНОЙ, Д.В., РОМАНЕНКО, П.Т., ЗВЯГИНЦЕВА, Н. Паразитоценозы диких и домашних копытных животных государственного степного заповедника „Аскания - Нова” B: Материалы докладов на научной конференции „Ассоциативные паразитарные болезни, проблемы экологии и терапии”. Москва, 1995, c.20-21.

АНИСИМОВА, Е.И. Гельминты диких копытных на постсоветском пространстве: итоги исследований В: Труды БГУ, 2016, том 11, часть 1, c.64-72.

ГОВОРКА, Я., МАКЛАКОВА, Л.П., МИТУХ, Я. и др. Гельминты диких копытных восточной Европы. Москва: Наука, 1988. 208 с.

NESTEROV, V. Speciile de Anoplocephalidae la iepurii sălbatici. În: Revista română de Parazitologie, 1992, vol.II, nr.1, p.77-81.

ЕФРЕМОВ, Ф.Ю., МУРОМЦЕВ, А.Б., АМИРОВ, Д.Н. Биоценологические особенности гельминтов домашних и диких жвачных животных в Калинингадской области. B: Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. Казань, 2017, том.3(231), c.41-45.

КОНТРИМАВИЧУС, В.Л. Паразитарные системы и их значение в популяцинной биологии гельминтов. В: Паразитология, 1982, том 16, №1-4, c.197-215.

КУЗЬМИН, В.Д. Проблемы сохранения и восстановления копытных животных в национальном парке «Орловское полесье». В: Проблемы сохранения и восстановления диких копытных животных в Центральном регионе России: Сборник научных трудов. Орел: ОРАГС, 2003, c.54-59.

TODERAŞ, I., RUSU, Ş., ERHAN, D., SAVIN, A., GULEA, A., SEBASTIAN, F., ZAMORNEA, M., CHIHAI, O., GHERASIM, E., GOLOGAN, I., RUSU, V. Procedee inovative în profilaxia și combaterea parazitozelor la animalele sălbatice din fauna cinegetică. În: Revista Asociației cultural-științifice „Dimitrie Gika – Comănești” Columna a Academiei Române. Cluj-Napoca: MEGA, 2019, nr.8, p.43-60.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.