PARTICULARITĂȚILE CREȘTERII, DEZVOLTĂRII ȘI CULTIVĂRII PLANTELOR DE AMELANCHIER ALNIFOLIA NUTT. ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Ion ROȘCA, Elisaveta ONICA, Alina CUTCOVSCHI-MUȘTUC, Nina CIORCHINĂ

Abstract


Sunt descrise particularitățile creșterii, multiplicării și cultivării plantelor de Amelanchier alnifolia Nutt. în Republica Moldova. Procedeele rentabile de multiplicare au fost semănatul de toamnă a semințelor proaspăt curățate, marcotajul efectuat primăvara devreme (50%) și despărțirea tufei practicată toamna (85-90%). Randamentul înrădăcinării butașilor semilignificați tratați a fost cu 10-15% mai mare comparativ cu al celor netratați. Arbustul, fructificând timpuriu de la vârsta de 4-5 ani, poate servi ca sursă de materie primă în sectoarele agroalimentar, farmaceutic, medicinal, contribuind esențial la fortificarea sănătății și securității alimentare, fiind cultivat în toate raioanele dendrologice ale republicii. Înfi­in­țarea unei plantații industriale de Amelanchier necesită 400-450 sau chiar 600 de puieți în funcție de schema de plantare aplicată. 

 

THE PECULIARITIES OF GROWTH, DEVELOPMENT AND CULTIVATION OF
      AMELANCHIER ALNIFOLIA NUTT. IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The peculiarities of growth, propagation and cultivation of Amelanchier alnifolia Nutt. plants in the Republic of Moldova have been studied and described. The most profitable methods of propagation have been the following: sowing freshly cleaned seeds in autumn, layering done in early spring (50%) and division – in autumn (85-90%). The success rate of rooting of treated semi-lignified cuttings was 10-15% higher as compared with untreated ones. The shrub, which bears fruit early from the age of 4-5 years, can serve as a source of raw materials in the agri-food, pharmaceutical and medicinal sectors, contributing significantly to health and food security, and can be cultivated in all dendrological regions of the republic. The creation of an industrial plantation of Amelanchier alnifolia requires 400-450 or even 600 seedlings, de­pen­ding on the planting scheme applied.


Keywords


Amelanchier alnifolia Nutt., fruits, propagation, cultivation.

Full Text:

PDF

References


PALANCEAN, A. Dendroflora cultivată a Republicii Moldova. Chișinău, 2017. 327 p.

Деревья и кустарники СССР. Том 3. Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1954, c.495 -507.

NEGULESCU, E., SĂVULESCU, A. Dendrologie. București, 1957. 457 p.

RUBȚOV, S. Cultura speciilor lemnoase în pepinieră. București, 1961. 656 p.

ГАРТМАН, Х.Г., КЕСТЕР, Д.Е. Размножение садовых растений / Перевод с английского. Москва, 1963. 470 с.

Растительные ресурсы СССР. Том 3. Ленинград: Наука, 1987, c.23 -24.

ХРОМОВА, Т.В. Методические указания по размножению интродуцированных древесных растений черенками. Москва, 1980. 45 с.

PALANCEAN, A. Reproducerea speciilor lemnoase. Chișinău: ,,Print-Caro” , 2013. 72 p.

Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. В: Бюллетень ГБС АН СССР. Вып.113. Москва: Наука, 1979, с.3-8.

PALANCEAN, A.,COMANICI, I. Dendrologie (Asortimentul de arbori, arbuști și liane pentru împăduriri și spații verzi). Chișinău: Tipografia Centrală, 2009. 519 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.