EFECTUL IMUNOMODULATOR AL EXTRACTULUI APOS DIN CALOTHRIX MARCHICA PE FONDALUL DIABETULUI EXPERIMENTAL

Iurie BACALOV, Adriana DRUŢA, Alina TROFIM

Abstract


Cercetarea completează datele experimentale privind utilizarea extractului apos din Calothrix marchica, care ameliorează starea generală a organismului prin echilibrarea indicilor hematologici în diabetul experimental. Avantajul utilizării extractului apos din Calothrix marchica în diabetul experimental este accesibilitatea, acțiunea blândă și lipsa efectelor adverse la respec­ta­rea dozelor recomandate. Administrarea extractului apos cercetat a redus glicemia, a stimulat secreţia insulinei şi a influenţat numărul leucocitelor în complicaţiile acute şi cronice ale diabetului alloxanic.

 

IMMUNOMODULATORY EFFECT OF AQUEOUS EXTRACT FROM CALOTHRIX MARCHICA
ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL DIABETES

This research complements experimental data on the use of aqueous extract of Calothrix marchica, which improves the general condition of the body by balancing haematological indices in experimental diabetes. The advantage of using aqueous extract of Calothrix marchica in experimental diabetes is the accessibility, mild action and lack of side effects when adhering to the recommended doses. The administration of the investigated aqueous extract reduced blood glucose,­ stimulated insulin secretion, and influenced leukocyte counts in acute and chronic complications of alloxan diabetes.


Keywords


immunity, diabetes, homeostasis, metabolic process, alloxan, glucose, leukocytes, algae.

Full Text:

PDF

References


СHITIC, T. Repercusiunile diabetulului alloxanic asupra unor parametri fiziologici sub influiența extractelor medi¬ci¬nale din plante medicinale: Autoreferatul tezei de doctor în ştiinţe biologice. Chișinău: CEP USM, 2009, p.3-19.

BACALOV, Iu., CRIVOI, A. Fitoterapia în dereglările metabolismului glucidic: Îndrumar instructiv metodic pentru studenți. Chișinău: CEP USM, 2009, p.9.

ЕРШОВ, H., КОРСУН, B., КОРСУН, E., ОГРЕНИЧ, H., ТРУМПЕ, Т.Е. Фитотерапия против диабета. Травы жизни. Москва: ЗАО Центрполиграф, 2016, с.14-54.

CORCIMARU, I. Hematologie clinică. Chișinău, 2001, p.200-250.

BEFUS, D., DENBURG, J. Basophilic Leukocytes: Mast Cells and Basophils. In: Wintrobe’s Clinical Hematology. Lippincott, Williams, and Wilkins, Philadelphia, 11 ed., 2004, p.336-345.

ALBERTS, B., JOHNSON, A., LEWIS, M., etc. Leukocyte also known as macrophagesfunctions and percentage breakdown. In: Molecular Biology of the Cell. New York: Garland Science, 2002.

WEINBERG, B. Monunuclear Phagocytes. In: Wintrobe’s Clinical Hematology. Philadelphia, 2004, p.349-377.

TROFIM, A., ȘALARU, V., ZOSIM, L., etc. Cyanobacterium Calothrix Elenkinii Kossinsk. In: A Promising Source of Bioactive Compounds. International Scientific conference on Microbiol. biotechnology. Ed. 3. Chișinău, 2016, p.159.

GHERMAN, I., GOROŞCIUC, T., BACALOV, Iu. etc. Influenţa Spirulinei platensis asupra pancreasului endocrin pe fondul diabetului experimental. În: Studia Universitatis. Seria „Științe Reale și ale Naturii“, 2010, nr.1(31), p.139-141.

BACALOV, Ir. Interrelaţia pancreas endocrin – corticosuprarenale în diabetul experimental pe fondalul administrării spirulinei crescute pe ape reziduale de la complexele de bovine. În: Studia Universitatis. Seria „Științe Reale și ale Naturii”, 2014, Nr.6(76), p.28-34.

MINCU, I. Diabetul zaharat şi sângele. Bucureşti: Editura Viaţa medicală, 1978, p.225-247.

BACALOV, Iu., BACALOV Ir., DOBROJAN, S. Formula leucocitară în diabetul experimental pe fondul adminis-trării extractului din Spirulină crescută pe ape reziduale. În: Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie. Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, 2013, vol.18(31), p.112-117.

PĂUN, R. Medicina internă. Hematologie. Partea I. București: Editura Medicală, 1997, p.16- 28, 146-174.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.