ASPECTE CORELAȚIONALE DINTRE NIVELUL DE HEMOGLOBINĂ ȘI SATURAȚIA SÂNGELUI ARTERIAL CU OXIGEN ÎN ORGANISMUL SPORTIVILOR ÎNOTĂTORI DE PERFORMANȚĂ

Inga DELEU

Abstract


În acest articol accentul este pus pe importanța testării nivelului de hemoglobină în raport cu saturația sângelui arterial cu oxigen în organismul sportivilor înotători, atât în stare de repaus, cât și după efortul de înot. În urma testării, în stare de repaus, nivelul de hemoglobină se află sub limitele normei, iar după înot se observă o creștere neesențială a acestui indice. Saturația sângelui arterial cu oxigen în stare de repaus prezintă valori în limitele normei, iar după efort la fel se observă o creștere a valorilor SpO2. Deci, putem vizualiza o corelație dintre parametrii respiratori estimați.

 

CORRELATIONAL ASPECTS BETWEEN THE LEVEL OF HAEMOGLOBIN AND
THE SATURATION OF ARTERIAL BLOOD WITH OXYGEN IN THE BODY OF SWIMMERS

This paper describes the importance of testing the level of haemoglobin in relation to the arterial oxygen saturation in the body of swimmers, both at rest and after a swimming effort. After testing at rest, the haemoglobin level is below the norm, and after a swimming effort, there is a non-essential increase in this index. The arterial oxygen saturation at rest presents values within the limits of the norm, and after an effort, an increase of SpO2 values is also observed. Therefore, as a result, we can observe a correlation between the estimated respiratory parameters.


Keywords


haemoglobin, saturation of arterial blood with oxygen, cardiorespiratory system, swimmers, aerobic effort, swimming training, physical effort, physiological parameter, biochemical parameter

Full Text:

PDF

References


ABABEI, R. Învăţarea motrică. Bacău: Alma-Mater, 2003. 185 p.

ACHIM, Ş. Planificarea în pregătirea sportivă. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2005. 187 p. ISBN 973-644-033-8

ПЛАТОНОВ, В. Система подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. Киев: Олимпийская литература, 2004. 808 с.

ALEXANRESCU, C. Regimul de viaţă a sportivului. Bucureşti: UCFS, 2004. 197 p.

DRAGNEA, A. Antrenamentul sportiv – teorie și metodică. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1996. 269 p.

АБСАЛЯМОВ, Т., ПЛАТОНОВ, В., ШАБИР, М. Плавание. Киев: Олимпийская литература, 2000. 487с.

АХМАДЕЕВ, Р., ТУПИЕВ, И., ГОРУЛЁВ, П. Динамика содержания кислорода в крови спортсменов при макс謬мальном случайном апноэ. B: Теория и практика физической культуры, 2004, №2, с.43–45. ISSN 0040-3601

БУЛГАКОВА, Н. Плавание. Москва: Астрель, 2005. 157 с.

HĂULICĂ, I. Fiziologie umană. București: Editura Medicală, 2007, 1320 p. ISBN 978-973-39-0597-4

БАЛТЯН, А., ДЕЛЕУ, И. Степень насыщения артериальной крови кислородом у спортсменов-пловцов до и после тренировочных занятий. Materialele Conferinței științifice internaționale studențești „Probleme actuale ale teoriei și practicii culturii fizice”. Ed. a 18-a, 16-17 mai 2014, p. 449–455. ISBN 978-9975-4452-8-3


Refbacks

  • There are currently no refbacks.