PARAZITOFAUNA PĂSĂRILOR DOMESTICE ÎNTREŢINUTE ÎN SISTEM DE EXPLOATARE TRADIŢIONAL DIN ZONA DE CENTRU A REPUBLICII MOLDOVA

Ştefan RUSU, Maria ZAMORNEA, Dumitru ERHAN, Oleg CHIHAI, Ion GOLOGAN, Nicolai BOTNARU, Cristina ANDONI, Viorelia RUSU, Nina CHIHAI, Mihail PORCESCU

Abstract


În sistemul tradițional de creștere a păsărilor de curte, nivelul de infestare este crescut (100%), contribuind astfel la răspândirea în masă a agenților parazitari și la poluarea masivă a mediului. Deparazitarea neregulată sau uneori chiar lipsa acestora, contactul neîntrerupt al păsărilor domestice cu cele sălbatice, precum și poluarea masivă a siturilor păsărilor cu elemente parazitare cu diferite forme de infestare, este cauza menținerii unui nivel ridicat de infestare.

 

PARASITOFAUNA OF DOMESTIC BIRDS MAINTAINED IN A TRADITIONAL EXPLOITATION SYSTEM
IN THE CENTRAL AREA OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

În the traditional poultry farming system, the extent of the invasion is increased (100%), thus contributing to the mass spread of parasitic agents and to the massive environmental pollution. Irregular deworming or sometimes even lack thereof, the uninterrupted contact of domestic birds with wild ones, as well as the massive pollution of bird´s sites with parasitic elements with various forms of infestation, is the cause of maintaining a high level of infestation.


Keywords


parasitofauna, domestic birds, species of parasites.

Full Text:

PDF

References


OLTEANU, Gh. ş.a. Poliparazitismul la om, animale, plante şi mediu. Bucureşti, 2001. 812 p.

PERMIN, A., MAGWISHA, H., KASSUKU, A.A., NANSEN, P., BISGAARD, M., FRANDSEN, F., GIBBONS, L. A cross-sectional study of helminths in rural scavenging poultry in Tanzania in relation to season and climate. In: J. Helminthol., 1977, no.71, p.233-240; SOULSBY, E.J.L. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. London: Baillière Tindall, 1982.

ERHAN, D., LUNCAŞU, M., GRATI, N., CONOVALOV, IU., ZAMORNEA, M., RUSU, Ş., CHIHAI, O., MELNIC, G., SEROTILĂ, P., BUZA, V. Rolul factorilor antropogeni şi naturali la infestarea animalelor sălbatice şi domestice cu endo- şi ectoparaziţi în Republica Moldova. În: Materialele Conferinței a IV-a a Zoologilor din Republica Moldova cu participare internaţională „Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale”. Chişinău, 2001, p.15-21.

ESHETU ,Y. & TILAHUN, T. (2000). – Survey of gastro-intestinalhelminths of poultry in three woredasof Arsi zone, Ethiopia. In: J. Ethiopian vet. Assoc., 2000, no.IV (1), p.30-39.

KABATANGE, M.A., KATULE, A.M. Rural poultry production systems in Tanzania. In: African Network on Rural Poultry Development, 1990.

MAGWISHA, H.B., KASSUKU, A.A., KYVSGAARD, N.C., PERMIN, A. A comparison of the Prevalence and Burdens of Helminth Infection in Growers and Adult Free-Range Chickens. In: Trop. Anim. Health and Prod., 2002, no.34, p.205-214.

ANDERSON, R. Nematodes parasites of vertebrates; their development and transmission. 2nd ed. CAB International, CABI Publishing, 2000, p.24-38.

SOULSBY, E.J.L. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. London: Baillière Tindall, 1982.

ILIE, M. şi al. Infestaţia experimentală a puilor de găină cu Ascaridia galli prin intermediul râmelor. În: Revista Română de Parazitologie, 2005, vol.15, nr.2, p.164-168.

PERMIN, A., CHRISTENSEN, J., BISGAARD, M. Последствия одновременного заражения Ascaridia galli и Escherichia coli у цыплят. În: Acta Vet. Scand., 2006, vol.47, no.1, p.43-54.

ZAMORNEA, M. Studiul endoparaziţilor la păsările domestice din gospodării cu tip variat de întreţinere. În: Mate-rialele Conferinței a VI-a a Zoologilor din Republica Moldova cu participare internaţională „Probleme actuale ale protecţiei şi valorificării durabile a diversităţii lumii animale”. Chişinău, 2007, p.143-144.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.