STATUTUL FLORII-SOARELUI ÎN ECOSISTEMELE AGRICOLE ALE REPUBLICII MOLDOVA

Rodion DOMENCO, Maria DUCA, Ilie BOIAN, Ion BURCOVSCHI

Abstract


Floarea-soarelui este una dintre cele mai importante plante oleaginoase cultivate în lume şi principala plantă oleaginoasă de pe teritoriul Republicii Moldova, fiind o cultură cu un spectru larg de utilizare în sectorul alimentar şi industrial. În Republica Moldova, pe parcursul perioadei 2010-2019 suprafețele însămânțate cu floarea-soarelui au crescut continuu, de la 252 mii ha în anul 2010 până la 359 mii ha în 2019. Roada globală de semințe de floarea-soarelui, în anul 2019, a crescut cu 112% față de anul 2010 și a constituit 811 mii tone. Comparativ cu anul 2018 roada globală de floarea-soarelui a crescut cu 2,8%, iar față de anul 2017 cu doar 0,8%. Putem presupune o tendință de stabilizare a producțieii globale în jurul valorii de 800 mii tone. La nivel regional roada medie, de obicei, este mai mare în zona de Nord, datorită condițiilor climatice și de relief mai favorabile. Însă, în unii ani, în dependență de distribuția precipitațiilor s-a obținut o roadă medie la hectar mai mare în zona de Sud. De exemplu, în 2016 roada medie pentru zona de Nord a republicii a constituit 18,6 q/ha, pentru zona de Centru – 19,2 q/ha, iar pentru cea de Sud – 21,7 q/ha.

 

STATUS OF THE SUNFLOWER IN THE AGRICULTURAL ECOSYSTEMS OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

Sunflower is one of the most important oil plants grown in the world and the main oilseed plant on the territory of the Republic of Moldova, being a crop with a wide spectrum of use in the food and industrial sectors. In the Republic of Moldova the areas sown with sunflowers increased continuously during the period 2010-2019, starting with 252 thousand ha in 2010 and up to 359 thousand ha in 2019. The overall yield of sunflower seeds in 2019 increased by 112% compared to 2010 and constituted 811,000 tonnes. Compared to 2018, the global sunflower yield increased by 2.8%, and compared to 2017 by only 0.8%. We can assume a trend of stabilizing global production around 800 thou­sand tonnes. Regionally, the average yield is usually higher in the Northern region due to more favourable climatic and relief conditions. But in some years, depending on the distribution of precipitation, a higher average yield per hectare would be achieved in the South. For example, the average yield in the Northern area of the republic was 18.6 q/ha, in the Centre area – 19.2 q/ha, and in the South area – 21.7 q/ha in 2016.

Keywords


sunflower, seeded area, hybrids, global production, average yield per hectare, statistical programmes, heat regime, water regime.

Full Text:

PDF

References


DUCA, M. Cercetări privind floarea-soarelui în Republica Moldova / Studies of sunflower in the Republic of Moldova. /Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. Chișinău, 2018. 122 p.

DUCA, M. et al. Riscul stresului termic în perioada de creștere și dezvoltare a florii-soarelui. În: Materialele Conferinței științifice cu participare internațională „Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”. Chișinău, 25 noiembrie 2016, p.187-191.

MORARU, Ş. Cultura florii soarelui. Îndrumar pentru fermieri. Chişinău: Tipografia Centrală, 1999. 34 p.

NEDEALCOV, M. Resursele agroclimatice în contextul schimbărilor de climă. / Institutul de Ecologie şi Geografie; Academia de Ştiinţe a Moldovei. Chișinău: S.n., 2012, Tipografia „Alina Scorohodova”. 286 p.

APETREI, M., GROZA O., GRASLAND C. Elemente de statistică cu aplicaţii în geografie. Iaşi: Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 1996.

DOMENCO, R., NEDEALCOV, M Dinamica precipitațiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice. / Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”. Chișinău, 2018.

Biroul Național de Statistică. Database. [on-line] Disponibil: https://statistica.gov.md/

BUCUR, Gh. Tehnologia intensivă de cultivare a florii-soarelui, producţia şi calitatea seminţelor. În: Lucrări ştiinţifice, vol.4. Chişinău, 1996.

BOIAN, I. Climatologia Republicii Moldova: Suport de curs. / Universitatea Academiei de Științe a Moldovei. Chişinău: Biotehdesign, 2015. 381 p. ISBN 978-9975-933-568-1

COJOCARI, R. Dinamica productivităţii culturii de floarea-soarelui în condiţiile climatice ale Republicii Moldova. În: Materialele Simpozionului jubiliar internaţional „Mediul şi dezvoltarea durabilă” // 70 ani de la fondarea Facul¬tăţii de Geografie de la Universitatea de Stat din Tiraspol. Chişinău: Labirint, 2009, p.49-53.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.