EFECTUL NANOPARTICULELOR SUPLIMENTATE ÎN MEDIUL LIOPROTECTOR ASUPRA VIABILITĂȚII TULPINII Penicillium funiculosum CNMN FD 11

Ion TIMUȘ

Abstract


Rezultatele obținute în urma studierii acțiunii nanoparticulelor suplimentate în mediul lioprotector asupra viabilității tulpinii fungice P. funiculosum CNMN FD 11 au demonstrat că nanoparticulele acționează diferit asupra viabilității microorganismelor după liofilizare. Astfel, nanoparticulele de ZnO suplimentate în mediul lioprotector în concentrații mici (0,1-0,5 mg/l) acționează pozitiv sau neutru, iar în concentrații mari (5-10mg/l) – negativ, dar nanoparticulele de Fe2O3 și de Fe2ZnO4 în concentrație de 5mg/l pot stimula viabilitatea tulpinii după liofilizare. De asemenea, s-a stabilit că modalitatea de congelare (treptată sau rapidă ) nu influențează semnificativ asupra viabilității culturii după liofilizare.

 

EFFECT OF NANOPARTICLES SUPPLEMENTED IN LIOPROTECTIVE MEDIUM ON
THE VIABILITY OF Penicillium funiculosum CNMN FD 11 STRAIN

The results obtained in the study of the action of nanoparticles supplemented in the lyoprotective medium on the viability of the fungal strain P. funiculosum CNMN FD 11 demonstrated that nanoparticles act differently on the viability of microorganisms after lyophilization. Thus, ZnO nanoparticles supplemented in the lyoprotective medium in low con­centrations 0.1-0.5 mg / l act positively or neutrally, and in high concentrations (5-10mg / l) negatively, but the nanoparticles of Fe2O3 and Fe2ZnO4 in a concentration of 5mg / l can stimulate the viability of the strain after lyophilization. It has also been established that the method of freezing (gradual or rapid) does not significantly influence the viability of the culture after lyophilization.


Keywords


nanoparticles (NP), lyoprotective medium, freezing, lyophilization, culture viability.

Full Text:

PDF

References


CEPOI, L., GUTSUL, T., MISCU, V., RUDI, L., IAŢCO, I., CHIRIAC, T., TODOSICIUC, A. Antioxidant activity of the system astaxanthine-nano Ag. NANO-2011. In: Coperation and Networking of Universities and Reseach. Abstract Book, Kishinev, 2011, p.15.

CHEN, Z., MENG, H., XING, G., CHEN, C., ZHAO, Y., JIA, G., WANG, T., YUAN, H., YE, C., ZHAO, F., CHAI, Z., ZHU, C., FANG, X., MA, B., WAN, L. Acute toxicological effects of copper nanoparticles in vivo. In: Toxicology Letters., 2006, vol.163, p.109–120.

REGUȘ-SESERMAN, O. Terapia cu nanoparticule pentru micșorarea tumorilor. În: Viața medicală, 2018, nr.47 (1504).

Microbiologie aplicată http://www.biotehnologii.usamv.ro/images/pdf/MICROBIOLOGIE_APLICATa.pdf

ALAHMADI, N.S., BETTS, J.W, CHENG, F. and WADHAWAN AL. Synthesis and antibacterial effects of cobalt–cellulose magnetic nanocomposites. In: RSC Advances. Issue 32, 2017, Issue in Progress. Doi:10.1039/C7RA00920H

ARTIOMOV, L. Nanotehnologiile alimentare în contextul siguranţei consumatorului. În: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective”, 2018, Chişinău, p.50-59.

FARZANA, R., IQRA, P., SHAFAQ, F., SUMAIRA, S., ZAKIA, K, et al. Antimicrobial Behavior of Zinc Oxide Nanoparticles and β-Lactam Antibiotics against Pathogenic Bacteria. In: Arch Clin Microbiol, 2017, vol.8, no.4, p.57. Doi:10.4172/1989-8436.10005

KITCHING, M. et al. Fungal biosynthesis of gold nanoparticles: mechanism and scale up. In: Microbiol. biotechnology, 2014, p.1-14.

LEVINE, M. Differentiation of B. coli and B. aerogenes on a simplified eosin-methylene blue agar. In: J. Infect Dis., 1918, no.23, p.43–47. Doi:10.1086/infdis/23.1.43

LIRA-SALDIVAR, R.H., HERNÁNDEZ-SUÁREZ, M., CORRALES-FLORES. In: J. Nanotecnología para la agricultura sustentable. www.fan.org.ar/.../Nanotecnologia-y-agricultura-sustentable

MADIGAN, M., MARTINKO, J. Brock Biology of Microorganisms. Ed. 11th. Prentice Hall, 2005. ISBN 0-13-144329-1

KOTZYBIK, K., et al. Influence of different nanomaterials on growth and mycotoxin production of Penicillium verrucosum. In: PLOS, Published: March 14, 2016. https://Doi.org/10.1371/journal.pone.0150855

SÎRBU, T., ZOP, A., GUŢUL, T. Acţiunea nanoparticulelor de Fe3O4 şi Fe(0) asupra creşterii micromicetelor în prezenţa trifluralinei. În: Buletinul AŞM. Seria Ştiinţele vieţii, 2017, nr.1(331) p.117-124.

USATÎI, A., BEȘLIU, A., CHIRIȚA, E., BORISOVA, T. Efectele nanoparticulelor Fe3O4 asupra parametrilor bio-productivi ai levurii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30. În: Buletinul AŞM. Seria Ştiinţele vieţii, 2017, nr.1(331) p.111-117.

USATÎI, A., CHISELIŢA, N., MOLODOI, E., BEJENARU, L., CHIRIŢA, E., BEŞLIU, A., BORISOVA, T. Efectul nanoparticulelor TiO2 asupra reproducerii celulelor şi conţinutului de proteine la levuri. În: Buletinul AŞM. Seria Ştiinţele vieţii, 2015, nr.3(327) p.149-155.

ЧИЛОЧИ, А., ТЮРИНА, Ж., ЛАБЛЮК, С., ДВОРНИНА, Е., КЛАПКО, С., БИВОЛ, Ч., ГУЦУЛ, Т., РУССУ, Е., НИКОРИЧ, А. Влияние наноокислов некоторых металлов на биосинтез внеклеточных гидролаз микромицетов. În: Buletinul AŞM. Seria Ştiinţele vieţii, 2016, nr.3(330), p.164-171.

USATÎI, A., CHISELIŢA, N. Profilul activităţii catalazei şi producerii de proteine la Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 sub influenţa nanoparticulelor ZnO. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe reale și ale naturii, 2018, nr.1(111), p.92-96.

GLAZKO, V.I., BELOPUHOV, S.A. Nanotehnologii i nanomaterialy v sel’skom hozyajstve. RGAU – MSHA, 2008. 220 s.

ЗОЛОТИЛОВА, Г.Д., ЩАКИРЗЯНОВА, М.Р. Жизнеспособность коллекционного фонда бактерий при длительном хранении. În: Доклады Академии Республики Узбекистан, 2004, nr.2, p.84-90.

НЕТРУСОВ, А.И. Практикум по микробиологии. Москва, 2005, 603 с.

STRACHOWSKI, T., GRZANKA, E., LOJKOWSKI, W., PRESZ, A., GODLEWSKI, M., YATSUNENKO, S., MATYSIAK, H., PITICESCU, R.R., MONTY, C.J. Morphology and luminescence properties of zinc oxide nano-powders doped with aluminum ions obtained by hydrothermal and vapor condensation methods. In: J. Appl. Phys, 2007, no.102, p.073513.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.