COMPOZIȚIA BIOCHIMICĂ A SEDIMENTELOR LEVURILOR DE BERE LA DIFERITE PROCEDEE DE AUTOLIZĂ

Alina BEŞLIU, Oleg CHISELIȚA, Natalia CHISELIȚA, Nadejda EFREMOVA, Elena TOFAN, Ana LOZAN

Abstract


În prezenta lucrare sunt evaluate rezultatele privind optimizarea condițiilor de autoliză și extragerea componenților celulari în urma fracționării biomasei sedimentelor levurilor de bere. Autoliza a fost efectuată cu utilizarea ca factori de inducție a acidului acetic glacial și a soluției tampon fosfat de sodiu, la temperaturi de +37°C și +45°C, timp de 8 ore, cu agitare periodică. S-a constatat că cantitatea maximă de proteine și carbohidrați a fost obținută în varianta experimentală în care a fost utilizată soluția tampon fosfat de sodiu la temperatura de +45°C. Rezultatele obținute prezintă o oportunitate de aplicare în biotehnologie pentru prelucrarea sedimentelor levurilor de bere și implimentarea în diverse domenii, în special în sectorul zootehnic.

 

BIOCHEMICAL COMPOSITION OF THE BEER YEAST SEDIMENTS
IN DIFFERENT AUTOLYSIS PROCESSES

In this paper are evaluated the results on the optimization of autolysis conditions and the extraction of cellular components following the fractionation of beer yeast sediment biomass. Autolysis was performed by using glacial acetic acid and sodium phosphate buffer as induction factors, at temperatures of + 37°C and + 45°C, for 8 hours, with periodic stirring. It was found that the maximum amount of protein and carbohydrates were obtained in the experimental variant in which sodium phosphate buffer was used at +45°C. The obtained results present an opportunity for application in biotechnology for the processing of brewer's yeast sediments and implementation in various fields, especially in the zootechnic sector.


Keywords


Saccharomyces cerevisiae, autolysis methods, protein extract, mannoprotein extract, β-glucan fraction, carbohydrates, proteins.

Full Text:

PDF

References


БАННИЦЫНА, Т.Е., КАНАРСКИЙ, А.В., ЩЕРБАКОВ, А.В., ЧЕБОТАРЬ, В.К., КИПРУШКИНА, Е.И. Дрожжи в современной биотехнологии. В: Вестник Международной академии холода, 2016, №1, c.24-29.

HATOUM, R., LABRIE, S., FLISS, I. Antimicrobial and probiotic properties of yeasts: from fundamental to novel applications. In: Front Microbiology, 2012, no.3, p.421.

PINTILIE, G. Cercetări privind valorificarea drojdiilor de bere reziduale pentru obţinerea unor produse cu valoare nutriţională ridicată: Teză de doctor, 2011, p.32-35.

SUZZI, G., ROMANO, P., PONTI, I., MONTUSCHI, C. Natural wine yeasts as biocontrol agents. In: J. Appl. Bacteriol., 1995, vol.78, p.304-308.

VILELA, E.S.D., SGARBIERI, V.C., ALVIN, I.D. Determinação do valor protéico de células íntegras, autolisado total e extrato de levedura (Saccharomyces sp.). In: Revista de Nutrição, 2000, vol.13, no.3, p.185-192.

KNORR, D., SHETTY, K., HOOD, L., KINSELLA, J. An enzymatic method for yeast autolysis. In: Journal of Food Science, 2006, no.44, p.1362-1365.

BREDDAM, K., BEENFELDT, T. Acceleration of yeast autolysis by chemical methods for production of intracellular enzymes. In: Appl. Microbiol. Biotechnology, 1991, no.35, p.323-329.

CHISELIŢA, O. Studii de eficientizare a prelucrării sedimentelor de drojdii de la vinificaţie. În: Studia Universitatis, 2009, nr.6, vol.26, p.107-111.

ЕГОРОВ, Н.С. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. Москва: Изд-во МГУ, 1995. 224 с. ISBN 5-211-033582

DEY, P., HARBORN, J. Methods in Plant Biochemistry. In: Carbohydr. Academic Press, 1993, vol.2, p.529.

LOWRY, O., ROSEBOUGH, N., FARR, A. et al. Protein measurment with the folin phenol reagent. In: J. Biol. Chem., 1951, vol.193, p.265-275.

WALSH, G. Proteins and Proteomics. In: Proteins, 2015, p.1-23.

BZDUCHA-WRÓBEL, A., KIELISZEK, M., BŁAŻEJAK, S. Chemical composition of the cell wall of probiotic and brewer’s yeast in response to cultivation medium with glycerol as a carbon source. In: Eur. Food Res. Technol., 2013, no.4, vol.237, p.489-499.

BATT, C., TORTORELLO, M. Encyclopedia of Food Microbiology. New York: Academic Press, 2014, p.294. ISBN 978-0-12384730-0

HOANG-TUONG, N.H., OBULISAMY, P.K., KIRSTEN, H. Bio-Refining of Carbohydrate-Rich Food Waste for Biofuels. In: Energies, 2015, vol.7, no.8, p.6350-6364. ISSN 1996-1073

COSTA, A.G., MAGNANI, M., CASTRO-GOMEZ, R.J.H. Obtencao e caracterizacao de manoproteinas da parede celular de leveduras de descarte em cervejaria. In: Acta Scientiarum. Biological Sciences Maringa, 2012, no.1, vol.34, p.77-84.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.