PRODUSELE FORESTIERE NELEMNOASE CU VALOARE FURAJERĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

Gheorghe NOVAC

Abstract


Numărul multor animale de vânătoare și păsări depinde, în primul rând, de abundența, disponibilitatea și calitatea hranei, deoarece sunt sensibile la cerințele date. În urma cercetărilor efectuate atât prin analiza literaturii de specialitate, cât și prin observațiile din teren, au fost stabilite următoarele elemente caracteristice produselor forestiere nelemnoase cu valoare furajeră: filumul, clasa, familia botanică, denumirea științifică și autorul, ciclul biologic, forma biologică, fenofaza înfloririi și fructificării, partea furajeră a plantei, fauna care le consumă și abundența. Am întocmit conspectul florei forestiere vasculare furajere din Republica Moldova ce include 3 filumuri, 5 clase, 67 de familii botanice, 211 genuri cu un număr de 418 specii.

 

NON-WOOD FOREST PRODUCTS WITH FORAGE VALUE FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The number of many hunting animals and birds depends on the abundance, availability and quality of the food, as they are sensitive to the given requirements. As a result of this study carried by the analysis of the literature and the observations from the field, the following characteristic elements of PFNL with forage value were established: the phylum, the class, the botanical family, the scientific name and the author, the biological cycle, the biological form, the flowering and fruiting phenophase, the forage part of the plant, the fauna that consumes them and the abundance. Following the research carried out through the analysis of the specialized literature and through the field observations, I have drawn up the conspectus of the fodder vascular forest flora from the Republic of Moldova, which includes 3 phyla, 5 classes, 68 botanical families, 211 genres with 418 species.


Keywords


forest fund, non-wood forest products, feed, animals, birds.

Full Text:

PDF

References


Codul silvic al Republicii Moldova. nr.887 din 21-06-1996. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.4-5.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea actelor normative vizând gestionarea gospodăriei silvice, nr.740 din 17.06.2003.

Ordinul Agenției ,,Moldsilva” nr.70 din 15.04.2019 cu privire la aprobarea plăților și a efectuării folosințelor silvice accesorii.

Cartea Roșie a Republicii Moldova. Ediția a treia. Chișinău: Știința, 2015. ISBN 978-9975-67-998-5

CHIFU, T., MÂNZU, C., ZAMFIRESCU, O. Flora și vegetația Moldovei (România). Vol.I. Flora. Iași: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2006. ISBN 973-703-159-8

Flora Basarabiei (plantele superioare spontane). Vol.II. Chișinău: Universul, 2016. ISBN 978-9975-47-137-4

Flora Basarabiei (plantele superioare spontane). Vol.I. Chișinău: Universul, 2011. ISBN 978-9975-47-057-5

NEGRU, A. Determinator de plante din flora Republicii Moldova. Chișinău: Universul, 2007. ISBN 978-9975-47-007-0

PÎNZARU, P., SÎRBU, T. Flora vasculară din Republica Moldova. Chișinău: UST, 2016. ISBN 978-9975-76-187-7

ГЕЙДЕМАН, Т. Определитель высших растений Молдавской ССР. Кишинев: Штиинца, 1986.

ГЕЙДЕМАН, Т. и др. Полезные дикорастущие растения Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1962.

Лесные растения (сосудистые). Растительный мир Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1986.

Lumea vegetală a Moldovei. Plante cu flori I. Chișinău: Știința, 2007. ISBN 978-9975-67-162-0

Lumea vegetală a Moldovei. Plante cu flori II. Chișinău: Știința, 2007. ISBN 978-9975-67-535-2

lumea vegetală a Moldovei. Plante cu flori III. Chișinău: Știința, 2007. ISBN 978-9975-67-719-6

Pастения лесных опушек и полян. Растительный мир Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1986.

БУДАНЦЕВ, А., ЛЕСИОВСКАЯ, Е. Дикорастущие полезные растения России. Санкт-Петербург: СПХФА, 2001.

ГУБАНОВ, И., КРЫЛОВА, И., ТИХОНОВА, В. Дикорастущие полезные растения СССР. Москва: Мысль, 1976.

NOVAC, Gh. Produsele forestiere nelemnoase cu potențial terapeutic din Republica Moldova. În: Revista Akademos, 2019, nr.2(53), p.48-53.

NOVAC, Gh. Produsele forestiere nelemnoase comestibile de origine vegetală din Republica Moldova. În: Revista Akademos, 2018, nr.4(51), p.60-66.

NOVAC, Gh. Identificarea speciilor de plante ornamentale din fondul forestier al Republicii Moldova. În: Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă-realizări și perspective”. Chișinău, 4-6 octombrie 2018, p.497-506.

NOVAC Gh. Forest melliferous resources in the Republic of Moldova. In: Proceedings of the 4th Edition of the International Conference ,,Integrated Management of Environmental Resources”- Suceava, November, 2017, p.30-45.

Fondul forestier al Republicii Moldova. Resurse forestiere. [Accesat: 12.05.2018]. Disponibil: http://www.moldsilva.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=180&t=/Fondul-forestier-national/Resursele-forestiere

БУЛГАКОВ, Н., КОЗЬЯКОВ, С., ФЕСЮК, А. Технология заготовки и переработки недревесных ресурсов леса: Учебник для техникумов. Москва: Лесная промышленность, 1987.

ГОРОБЕЦ, В., СЛАВСКИЙ, В. Недревесная продукция леса: Учебное пособие. Воронеж: ВГЛУ имени

Г.Ф. Морозова, 2013. ISBN 9785799405571

Norme tehnice privind folosirea, conservarea și dezvoltarea pădurilor din Republica Moldova. Chișinău: Print-Caro, 2012. 499 p.

ОБОЗОВ, Н. и др. Побочные пользования в лесах СССР. Москва: Лесная промышленность, 1971.

КОНОВАЛЕНКО, Л. Использование кормовых ресурсов леса в животноводстве. Москва: Росинформагротех, 2011. ISBN 978-5-7367-0894-9


Refbacks

  • There are currently no refbacks.