SINTEZA, PROPRIETĂŢILE FIZICO-CHIMICE, ANTIOXIDATIVE ȘI ANTITUBERCULOASE ALE COMPUȘILOR COORDINATIVI AI UNOR METALE 3D CU IZONICOTINOILHIDRAZONA 2-HIDROXI-3-METOXIBENZALDEHIDA

Maria BÎRCĂ, Aliona COTOVAIA, Victor ȚAPCOV, Olga GARBUZ, Valeriu CRUDU, Aurelian GULEA

Abstract


În lucrare sunt prezentate sinteza și studiul proprietăţilor antituberculoase și al activității antioxidative a 13 compuși coordinativi noi ai Cr3+, Mn2+, Fe3+, Co3+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ cu izonicotinoilhidrazona 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehida (H2L). Ligandul (H2L) a fost obținut la condensarea hidrazidei acidului izonicotinic cu 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehida. Structura acestui ligand a fost stabilită folosind analiza cu raze X. Compușii sintetizați manifestă activitate antituber­cu­loasă și antioxidativă pronunțată.

 

 

SYNTHESIS, PHYSICO-CHEMICAL, ANTIOXIDATIVE AND ANTITUBERCULOSIS PROPERTIES OF COORDINATION COMPOUNDS OF SOME 3D METALS WITH IZONICOTINOILHYDRAZONE OF 2-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE

The paper reveals the synthesis and investigation of antituberculosis properties and antioxidant activity of 13 new coordination compounds of Cr3 +, Mn2 +, Fe3 +, Co3 +, Ni2 +, Cu2 +, Zn2 + with isonicotinoyl hydrazone of 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (H2L). The ligand (H2L) was obtained by condensing isonicotinic hydrazide with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde. The structure of the ligand was determined by single crystal X-ray diffraction. The considered compounds display high antituberculosis and antioxidant activities.


Keywords


coordination compounds, antituberculosis activity, antioxidant activity, 3d metals, isonicotinoyl hydrazone of 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde.

Full Text:

PDF

References


ОКОВИТЫЙ, С.В. Клиническая фармакология антиоксидантов. Санкт-Петербург: ФАРМиндекс-Практик, 2003, c.85-111. Disponibil: https://www.pharmindex.ru/practic/5_therapy.html

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1160 din 20.10.2016 privind aprobarea Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020. Disponibil https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111648〈=ro

BACINSCHI, N., ALEXANDRU, A., DONICA A., GUȚU A. Direcţii de cercetare şi elaborare de preparate antituber¬culoase. Disponibil: https://www.medichub.ro/reviste/farmacis. t-ro/directii-de-cercetare-si-elaborare-de-preparate-antituberculoase-id-2632-cmsid-62

GUDZERA, O.I., GOLUB, A.G., BDZHOLA, V.G., VOLYNETS, G.P., KOVALENKO, O.P., BOYARSHIN, K.S., YAREMCHUK, A.D., PROTOPOPOV, M.V., YARMOLUK, S.M., TUKALO, M.A. Identification of Myco-bacterium tuberculosis leucyl-tRNA synthetase (LeuRS) inhibitors. In: Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2016, p.201–207. Disponibil: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27241561/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.