STUDIUL FORMĂRII COMPUSULUI COORDINATIV AL NICHELULUI(II) CU 4-ETILTIOSEMICARBAZONA ALDEHIDEI 5-SULFOSALICILICE ÎN SOLUȚII APOASE

Angela SÎRBU, Oleg PALAMARCIUC

Abstract


4-Etiltiosemicarbazona aldehidei 5-sulfosalicilice (NaH2LEt) are structură ionică, este solubilă în apă şi formează cu ionii de nichel(II) un compus coordinativ caracterizat spectral prin maximum de absorbție la 372 nm. Raportul molar de combinare nichel:ligand este 1:1. Din studiul spectrofotometric au fost determinate condiţiile optime de formare a comple­xului și absorbtivitatea molară a speciei dominante.

 

STUDY ON the formation IN AQUEOUS SOLUTION OF COORDINATIVE COMPOUND OF nickel(II)
with 5-SULFOSALICYLALDEHYDE 4-ETHYLTHiosemicarbazone

The 5-sulfosalicylaldehyde 4-ethylthiosemicarbazone (NaH2LEt) has an ionic structure, is water soluble, forming a coordination compound with nickel (II), spectrally characterised by maximum absorption of 372 nm. The nickel-ligand mo­lar­ ratio is 1:1. The optimal conditions and molar absorptivity of the dominant species were determined by spectro­photo­metric study.


Keywords


coordinative compounds, nickel, optical properties, thiosemicarbazone.

Full Text:

PDF

References


BERRY, K.J. et al. Water-soluble cobalt(II) complexes of NN′-substituted bis(salicylaldimine-5-sulphonic acids). Oxygen-carrying properties and convers ion into cobalt(III) organometallic compound. In: J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1982, p.109-116. DOI: 10.1039/DT9820000109

BOTSIVALI, M. et al. Studies on singlet oxygen in aqueous solution. Part 2. Water-soluble square-planar nickel complexes as quenchers. In: J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1985, p.1147-1149. DOI: 10.1039/DT9850001147

SÎRBU, A. et al. Copper(II) thiosemicarbazone complexes induce marked ROS accumulation and promote nrf2-mediated antioxidant response in highly resistant breast cancer cells. In: Dalton Trans., 2017, no46, p.3833–3847. DOI: 10.1039/C7DT00283A

PRIBIL, R. Complexonii în chimia analitică. București: Editura Tehnică, 1961.

REVENCO, M., SÎRGHIE, I., CHETRUȘ, P. Titrimetrie. Chişinău: USM, 1998, 275 p.

ЛУРЬЕ,Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. 5-издание. Москва: Химия, 1988.

ENYEDY, E.A. et al. Complex-formation ability of salicylaldehyde thiosemicarbazone towards Zn(II), Cu(II), Fe(II), Fe(III) and Ga(III) ions. In: Eur. J. Inorg. Chem., 2012, p.1-13.

БУЛАТОВ, М., КАЛИНКИН, И.П. Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотоме¬трическим методам анализа. 2-е издание. Ленинград: Химия, 1968.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.