IMPACTUL REMEDIULUI BioR ASUPRA UNOR PARAMETRI AI SISTEMULUI PROOXIDANT (OXIDANT)-ANTIOXIDANT LA PREPELIŢELE ADULTE

Ana MACARI, Valentin GUDUMAC, Vasile MACARI, Victor PUTIN, Natalia PAVLICENCO, Olga MANOLI

Abstract


Problema stimulării productivităţii în avicultură, pentru asigurarea consumatorilor cu alimente de înaltă calitate,
devine din ce în ce mai stringentă la nivel mondial. Studiul a avut drept scop evaluarea efectelor remediului BioR
asupra indicilor marker ai peroxidării lipidelor (PLO) şi ai sistemului antioxidant (SAO) la prepeliţele adulte crescute în
condiţii fiziologice de producţie. Studiul a fost realizat pe 5 loturi de prepeliţe. Remediul BioR a fost administrat de
două ori: la începutul studiului şi la 7-10 zile după prima administrare, în doze diferite. S-a constatat că administrarea
remediului BioR determină îmbunătăţirea indicilor sistemului PLO - SAO şi activitatea majorităţii indicilor evaluaţi
depinde direct sau indirect de doza utilizată, momente ce trebuie să fie luate în considerare atunci când se alege doza
optimă a remediului.

THE IMPACT OF THE BioR REMEDY ON THE PARAMETERS
OF THE PRO-OXIDANT (OXIDANT)-ANTIOXIDANT SYSTEM IN ADULT QUAILS

The problem of aviculture productivity stimulation in order to ensure consumers with high quality food is becoming
increasingly stringent worldwide. The study aimed to assess the effects of the BioR remedy on the marker indices of
lipid peroxidation (LPO) and antioxidant system (AOS) in adult quails bred under physiological production conditions.
The research was conducted on 5 lots of quails. The BioR remedy was administered twice: at the beginning of the study,
and at the 7-10th day after the first administration, in different doses. It was found that the BioR remedy administration
leads to the improvement of POL-SAO system indices, and the level or activity of the most evaluated indices depended
directly or indirectly on the used dose, which must be taken into account when selecting the optimal dose of the remedy.


Keywords


BioR remedy, Spirulina platensis, free radical oxidation, antioxidant system, adult quails

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.