TURISMUL ECOLOGIC ÎN RAIONUL ŞOLDĂNEŞTI, REPUBLICA MOLDOVA: PROBLEME ŞI PERSPECTIVE

Tatiana DUDNICENCO

Abstract


În rezultatul investigaţiilor efectuate a fost selectat itinerarul ecoturistic ce include următoarele puncte de vizitare: rezervaţia peisajeră „Climăuţii de Jos”, satul Climăuţii de Jos, comuna Vadul-Raşcov, satul Cuşălăuca, mănăstirea „Cuşălăuca”, rezervaţia peisajeră „Dobruşa” şi mănăstirea „Dobruşa”. Au fost descrise principalele obiecte propuse vizitării de către ecoturişti şi vizitatori, au fost abordate problemele ecologice principale ale acestora, a căror soluţionare ar facilita dezvoltarea ecoturismului atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În raionul Şoldăneşti sunt bogate şi reprezen­tative resurse naturale şi antropice ce impulsionează dezvoltarea ecoturismului în Zona de Centru a Republicii Moldova.

 

ECOLOGICAL TOURISM IN THE SOLDANESTI DISTRICT, REPUBLIC OF MOLDOVA: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

In the results of these investigations there have been done the ecotourism itineraries: „Climautii de Jos” landscape reserve, Climautii de Jos village, Vadul-Rascov commune, Cusalauca village, „Cusalauca” monastery, „Dobrusa” landscape reserve and „Dobrusa” monastery. It have been described the proposed main objects for visitation by tourists and visitors and have been emphasized its main ecological problems, solving which would boost the development of ecotourism at national and international level. Soldanesti district possesses rich and representative human and natural resources which facilitating the development of eco-tourism in the center region of theMoldovaRepublic.

 


Keywords


Soldanesti, tourism, ecotourism, protected area, landscape reserve, monastery

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.