CARACTERISTICA METODELOR UTILIZATE PENTRU OBŢINEREA ÎN CULTURĂ A ALGELOR CIANOFITE

Sergiu DOBROJAN, Galina DOBROJAN

Abstract


În acest articol este abordată problema teoretic-aplicativă de selectare şi obţinere în cultură a algelor cianofite. Astfel, pentru a înţelege aceste metode se dă definiţia termenului de metodă pe baza studiului literaturii de specialitate şi se propun definiţii originale ale termenilor de izolare şi metode de cultivare a algelor. Totodată, este prezentată o nouă clasificare a metodelor utilizate pentru obţinerea în cultură a algelor. Sunt descrise şi exemplificate unele metode aplicate actual­mente pentru obţinerea în cultură a algelor cianofite.

CHARACTERISTIC METHODS USED FOR OBTAINING IN CULTURE OF CYANOPHITE ALGAE

The article addresses the theoretical-Practical problem selection and obtaining culture of cyanophytes algae. Thereby for the understanding of these methods are defined term method the basis of on the literature study and proposes original definitions the terms of isolation and methods of algae cultivation. Also, is presented a new classification the methods used to obtain the algae culture. There are described and exemplified some currently applied methods for obtaining culture of cyanophytes algae.


Keywords


algae, cultivation methods, algal culture.

Full Text:

PDF

References


ŞALARU, V., BULIMAGA, V., ŞALARU, V., TROFIM, A., ZOSIM, L., PISOV. M. Rolul unor alge cianofite azot-fixa¬toare în rezolvarea problemei alimentare. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2013, nr.6(66), p.33-41, ISSN 1814-3237

ROUT NUTAN, P., KHANDUAL, S., GUTIERREZ-MORA, A., GALLARDO-VALDÉZ. J., RODRIGUEZ-GARAY, B., IBARRA-MONTOYA, J.L., VEGA-VALERO, G. Isolation, Identification and Germplasm Preservation of Different Native Spirulina Species from Western Mexico. In: American Journal of Plant Sciences, 2013, no.4, p.65-71.

HAZEL, M., DAVEY and DOUGLAS, KELL, B. Flow Cytometry and Cell Sorting of Heterogeneous Microbial Po-pulations: the Importance of Single-Cell Analyses. In: Microbiological review, vol.60, no.4, p.641-696. ISBN: 0146-0749/96

VAN THANG, D., YAN, L., NOWAK, E., SCHENK, P.M. Microalgae Isolation and Selection for prospective biodiesel production. In: Energies, 2012, no.5, p.1835-1849. ISSN 1996-1073

http://www.dex.ro/metod%C4%83 [Accesat: 10.11.2016]

ROJANSCHI, V., BRAN, F., GRIGORE, F., DIACONU, S. Evaluarea impactului ecologic şi auditul de mediu. Bucureşti: ASE, 2004, p.492.

CAPCELEA, A., CAPCELEA, V. Managementul ecologic, fundamentarea teoretică şi evoluţia paradigmelor. Chişinău: Ştiinţa, 2013, p.197.

PERUMAL PACHIAPPAN, B. BALAJI, P., SANTHANAM PERUMAL, S. ANANTH, A. SHENBAGA DEVI, S., DINESH, K., JEYANTHI, S. Isolation and Culture of Microalgae. In: Advances in Marine and Brackishwater Aquaculture, 2000, p.166-182. DOI 10.1007/978-81-322-2271-2_1

THOMPSON, P.A. Algal cell culture. In: Biotehnology, 2002, vol.1, p.110-111.

АНДРЕЕВА, В.М., СТРЕКОВА, Л.А. Коллекция культур водорослей в лаборатории алгологии Ботанического института им. В.Л. Коморова АЕ СССР. B: Культивирование коллекционных штаммов водорослей. Ленинград, 1983, с.92-104.

ГАЙСИНА, Л.А., ФАЗЛУТДИНОВА, А.И., КАБИРОВ, Р.Р. Современные методы выделения и культивирования водорослей: Учебное пособие. Уфа: Изд-во БГПУ, 2008. 152 с.

DOBROJAN, S., ŞALARU, V., ŞALARU, V., MELNIC, V., DOBROJAN, G. Cultivarea algelor. Chişinău: CEP USM, 2016, p.173.

ROUT NUTAN, P., KHANDUAL, S., GUTIERREZ-MORA, A., GALLARDO-VALDÉZ. J., RODRIGUEZ-GARAY, B., IBARRA-MONTOYA, J.L., VEGA-VALERO, G. Isolation, Identification and Germplasm Preservation of Different Native Spirulina Species from Western Mexico. In: American Journal of Plant Sciences, 2013, no.4, p.65-71.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.