INDICELE CLORO-ALCALIN AL APELOR SUBTERANE ÎN FUNCŢIE DE CONCENTRAŢIA NITRAŢILOR DIN APĂ

Maria SANDU, Sergiu ŢURCAN

Abstract


În articol sunt expuse valorile calculate ale indicelui cloro-alcalin ce indică schimbul (substituirea) ionilor Na+ şi
K+ din apă cu Mg2+ şi Ca2+ din mediul mineral, în funcţie de concentraţia nitraţilor din apă pentru apele subterane din Republica Moldova, acestea fiind expuse şi în publicaţiile din alte ţări. Din variantele avute în calcul pe exemplul Monu­mentelor Naturale Hidrologice s-a evidenţiat importanţa zonelor de protecţie a sursei de apă şi impactul activi­tă­ţi­lor economice, în special agricole, asupra procesului de creştere a durităţii (Mg2+ şi Ca2+) apelor subterane.

Groundwater CHLORO-alkaline INDEX as function of 

nitrate concentration in WATER

In the article are exposed the calculated values of chloro-alkaline index, that indicate the exchange of ions Na+ and K+ in water with Mg2+ and Ca2+ from mineral medium, depending of nitrates concentration in groundwater water from the Republic of Moldova and of other countries that being in the publications. Of variants taken into account on the example of Natural Hydrological Monuments it was highlighted the importance of protected areas for water sources and demonstrated impact of economic activities, especially agriculture, on the process of groundwater increasing hardness (Mg2+ and Ca2+).


Keywords


chloro-alkaline index, groundwater, ions change, nitrates, protection zone.

Full Text:

PDF

References


MUSTEA, M., BOIAN, I., GALCĂ, G., SANDU, M., TĂRIŢĂ, A. etc. Starea resurselor de apă. În: „Starea mediu¬lui în Republica Moldova în 2007-2010 (Raport Naţional)”. Chişinău, 2011, p.75-80.

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, nr.932 din 20.11.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.276-280, art.1038.

ПЕРЕЛЬМАН, А.И. Геохимия биосферы и ноосферы. Биогеохимические циклы в биосфере. Москва: Наука, 1976, с.86-98.

SHERLOCK, R.L. Man as geological agent. An account of his action on inanimate nature. London: High Holborn, 1922. 372 p.

ТЮТЮНОВА, Ф.И. Гидрохимия техногенеза. Москва: Наука, 1987. 335 c.

COLETTI, Ch., TESTEZLAF, R., RIBEIRO, TÚLIO A.P. et al. Water quality index using multivariate factorial analysis. Campina Grande, PB, UAEA/UFCG. In: Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 2010, vol.14, no.5, p.517-522.

HORTON, R.K. An index number system for rating water quality. In: J. Water Pollu. Cont. Fed., 1965, no.37(3), p.300-305.

Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life. CCME WATER QUALITY INDEX 1.0. Technical Report. [Accesat: 09.08.2016] Disponibil: http://www.ccme.ca/files/Resources/calculators/WQI%20User's%20Manual%20(en).pdf

Anuar. Starea calităţii apelor de suprafaţă conform indicatorilor hidrochimici pe teritoriul Republicii Moldova în

a. 2013. [Accesat: 12.04.2016] Disponibil: http://www.meteo.md/monitor/anuare/2013/anuarapei_2013.pdf.

SCHOELLER, H. Geochemistry of groundwater. An international guide for research and practice. UNESCO, 1967, nr. 15, chap. 15, p.1-18. Citat: SUBRAMANI, T., RAJMOHAN, N. and ELANGO, L. In: Environ. Monit. Assess., 2010, vol.162, no.1, p.123-137.

SRINIYASAMOORTHY, K., GOPINATH, M., CHIDAMBARAM, S., VASANTHAVIGAR, SARMA, V.S. Hydrochemical characterization and quality appraisal of groundwater from Pungar sub basin, Tamilnadu, India. In: Journal of King Saud University – Science. Volume 26, Issue 1, January 2014, p.37-52.

RADHEY, Sh., KALWANIA, G.S. Ground water chemistry: A case study of eastern part of Sikar city (Rajasthan), India. In: International Journal of Applied Engineering Research, DINDIGUL, 2011, vol.2, no.2, p.378-389.

SWAINE, S., SCHNEIDER, P.J. The chemistry of surface water in prairie ponds. In: Am. Chem. Soc. Adv. Chem. Ser., 1971, vol.106, p.99-104.

SANDU, M., MOSANU, E., GLADCHI, V., TARITA, A., DUCA, GH., etc. Study of spring’s water quality as sources of potable water and for irrigation in Rezina district. In: Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry, 2010, no.5 (1), p.84-89.

SANDU, M., TARITA, A., LOZAN, R., GLADCHI, V., DUCA, GH., TURCAN, S., MOSANU, E., PREPELITA, A. Water of springs – sources for water supply and irrigation in the Nistru river basin. In: Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry, 2013, no.8(2), p.42-50.

LOZAN, R., TĂRÎŢĂ, A., SANDU, M., GAIDĂU, A., ZLOTEA, A., SIDOREN, I., ANDRIUCA, V. Starea geo-ecologică a apelor de suprafaţă şi subterane în bazinul hidrografic al Mării Negre (în limitele Republicii Moldova). Chişinău, 2015. 326 p.

PITUŞCAN, S., ŢURCAN, S., SANDU, M. Calitatea apei din fântânile s. Pituşca, jud. Ungheni, şi măsurile de îmbunătăţire a ei. In: Rezultatele comunicărilor Conferinţei ştiinţifice republicane a tinerilor cercetători. Ed. a V-a. Chişinău, 2001, p.20-22.

BOBOC, N., CHIRICĂ, L., SANDU, M., BREGA, V., SPĂTARU, P., TOFAN, E. Aspecte hidrochimice ale ape¬lor freatice din aria Complexului istorico-natural „Orheiul Vechi”. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Seria „Ştiinţele vieţii”, 2008, nr.2, p.164-169.

МЫРЛЕАН, Н.Ф., МОРАРУ, К.Е., НАСТАС, Г.И. Эколого-геохимический атлас Кишинева. Кишинев: Штиинца, 1992. 116 с.

RADHEY, Sh., KALWANIA, G.S. Ground water chemistry: A case study of eastern part of Sikar city (Rajasthan), India. In: International Journal of Applied Engineering Research, DINDIGUL, 2011, vol.2, no.2, p.367-368.

MERCÈ, BOY-ROURA; ANNA, MENCIÓ; JOSEP, MAS-PLA. Temporal analysis of spring water data to assess nitrate inputs to groundwater in an agricultural area (Osona, NE Spain). In: Science of the Total Environment, 2013, p.433-445.

ALMEIDA, C. e SILVA, M.L. Incidence of Agriculture on water quality at Campinade Faro (South Portugal). In: Hidrogeologia y Recursos Hidráulicos. IV Simposio de Hidrogeologia, 1987, t. XII, p.249-257.

ЛИТВИНА, Т.М., БЕЛЬТЮКОВА, С.В., КЛИМЕНТИЙ, Л.В., УСТИЧЕНКО, О.И. О качественном составе питьевой воды альтернативных источников Одессы и Черкасской области. B: Вода и здоровье: Сборник науч¬ных cтатей. Одесса: ОЦНТЭИ, 2001, c.126-131.

AL-AHMADI, M.E. Hydrochemical characterization of groundwater in wadi Sayyah, Western Saudi Arabia. In: Applied Water Sci., 2013, vol.3, no.4, p.721-732.

ФЕДОРОВА, Т.K. Физико-химические процессы в подземных водах. Москва: Недра, 1985. 182 c.

ARVETI, NAGARAJU et al. Hydrogeochemistry of waters of Mangampeta Barite mining area, Cuddapah Basin, Andhra Pradesh, India. In: Turkish J. Eng. Env. Sci., 2006, vol.30, p.203-219.

Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat, nr.1538 din 25.02.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.66-68, art.442.

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea regulamentelor-cadru ale parcurilor naţionale, monumentelor naturii, rezer¬vaţiilor de resurse şi rezervaţiilor biosferei, nr.782 din 03.08.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.102.

Complexul arheologic „Orheiul Vechi”. [Accesat: 19.05.2016] Disponibil: http://www.orhei.net/news/complexul_arheologic_orheiul_vechi/2011-07-30-9


Refbacks

  • There are currently no refbacks.