EFICIENTIZAREA OBŢINERII SEDIMENTELOR FURAJERE B12 -VITAMINIZATE DIN APE REZIDUALE AGROINDUSTRIALE: 2. MODIFICĂRI ALE UTILAJULUI

Victor COVALIOV, Valentin BOBEICĂ, Olga COVALIOVA, Vladimir NENNO

Abstract


Prin modificări constructive ale dispozitivelor bioreactorului şi soluţii noi: separarea zonelor acetogenă şi meta­no­genă în interiorul bioreactorului, recircularea CO2 şi suplimentarea acestuia cu H2 exogen, adsorbţia vitaminei B12 din lichidul postfermentare cu diatomită s-a obţinut ridicarea conţinutului de vitamina B12 în sedimentele epurării fermentativ–metanogene (anaerobe) a borhotului postalcoolic până la calitatea de con­centrat furajer B12-vitaminizat, concomitent cu intensificarea producerii biometanului, ca elemente ale ridicării eficienţei ecologo-economice a epurării anaerobe a borhotului.

MORE EFFICIENT PRODUCITON OF VITAMINIZED FORAGE SLUDGE CONTAINING B12 FROM AGRO-INDUSTRIAL WASTES: 2. EQUIPMENT MODIFICAITON

 

The increase in vitamin B12 contents in the sludge was obtained resulted from the methanogenic (anaerobic) digestion of post-distillery vinasse, through the design modifications of bioreactor interiour, CO2 re-circulation and its interaction with additionally dosed exogenic hydrogen. Vitamin B12 was further adsorbed on diatomite surface from the post-digestion liquid, which made it possible to produce the cattle forage concentrate enriched with vitamin B12. At the same time, biomethane production was intensified, being the element of ecologically-economic efficiency of anaerobic treatment of vinasse (agro-industrial waste).


Keywords


bioreactor, biomethane production, vitamin B12, forage concentrate vitaminized with B12, exogenic H2, methanogenesis, CO2 re-circulation.

Full Text:

PDF

References


BORIES, A. Methanization des eaux reziduales de distilleries vinicoles. In: Ind. Alim. Agric., 1982, vol.99, p.215-225.

BELTRAN, F.J., GARCIA-ARAYA, J.F., ALVAREZ, P.M. Wine distillery wastewater degradation. În: J. Agric. Food. Chem., 1999, vol.47, no.9, p.3919-3924.

BORJA, R., MARTIN, A. LUQUE, M., DURAN, M.M. Kinetic study of anaerobic digestion of wine distillery wastewater. In: Process Biochem., 1993, vol.28, p.83-90.

GARCIA-BERNET, D. et al. Aplication of the down-flow fluidized bed to the anaerobic treatment of wine distillery wastewater. In: Wat. Sci. Tech., 1998, vol.8, no.9, p.393-399.

ТУРОВСКИЙ, И.С. Обработка осадков сточных вод. Москва: Стройиздат, 1982. с.196-197.

COVALIOV, V., BOBEICĂ, V., COVALIOVA, O. Procedeul modificat de producere biochimică a ciancobalaminei (vitamina B12) din deşeuri agroindustriale. 1. Modificări tehnologice privind intensificarea procesului de obţinere a adausului furager. În: Studia Universitas Moldaviae. Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”, 2015, nr.6 (86), p.25-32.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA. Electrolizor compact pentru obţinerea hidrogenului: Brevet MD nr. 322Y. Inventatori: COVALIOV V., COVALIOVA O., DUCA GH. Publ. 2011, BOPI, nr.1.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA. Bloc modular electrochimic pentru generarea hidrogenului. Brevet MD Nr.4109. Inventatori: COVALIOV V., COVALIOVA O. Publ. 2011, BOPI, nr.4.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.