CONCEPT DESPRE STIGMATIZAREA PACIENŢILOR CU EPILEPSIE

Elena BOUNEGRU

Abstract


Epilepsia se impune ca o problemă majoră de sănătate publică prin consecinţele sale medicale, sociale, culturale şi economice. Maladia poate avea efecte diverse asupra bunăstării sociale şi psihologice a bolnavilor. Prin urmare, dezono­rarea din partea comunităţii a pacienţilor cu epilepsie este acel impact ce formează stigmatizarea. Acest fenomen include stigmatizarea publică, autostigmatizarea şi stigmatizarea familială. Studiile anterioare au demonstrat că stigmatizarea bolnavilor cu epilepsie este mult mai mare comparativ cu alte maladii psihiatrice. Scopul acestei lucrări constă în esti­marea nivelului stigmei la pacienţii epileptici, evaluarea stării afective a acestora. Pentru aceste persoane efectele nega­tive ale stigmatizării includ: refuzul de a căuta tratament, respingerea subiecţilor de către familie şi prieteni, probleme în ce priveşte angajarea în câmpul muncii etc.

CONCEPT ABOUT THE STIGMATIZATION OF PATIENTS WITH EPILEPSY

Epilepsy is imposed as a major public health problem through its medical, social, cultural and economic consequences. The disease can have various effects on social and psychological well-being of patients. Therefore, dishonoring the community of patients with epilepsy represents an impact that forms the stigmatization of society. This phenomenon includes public stigma, and selfstigmatization in family stigma. Previous studies have shown that the number of patients with epilepsy that are stigmatized is much higher compared to other psychiatric diseases. The purpose of this study was to estimate the level of stigmatization in epileptic patients, assessing their emotional state. For these people the negative effects of stigma include: refusal to find out an efficient treatment, subjects are rejected by family and friends, problems in finding a job, etc.


Keywords


epilepsy, stigmatization, self stigmatization, public stigma, family stigma.

Full Text:

PDF

References


JACOBY, A., AUSTIN, J.K. Social stigma for adults and children with epilepsy, 2007.

BAKER, G.A., BROOKS, J., BUCK, D. and JACOBY, A. The Stigma of Epilepsy: A European Perspective, 2000. http://www.online library wyley.

CRAMER, J.A., BLUM, D., REED, M., FANNING, K. Epilepsy Impact Project Group. The influence of comorbid depression on seizure severity, 2003.

CRAMER, J.A., WESTBROOK, L.E., DEVINSKY, O., PERRINE, K., GLASSMAN, M.B., CAMFIELD, C. Development of the Quality of Life in Epilepsy Inventory for Adolescents, 1999.

DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Source Information, https://www.nlm.nih.gov/ (Accesat: 04.03.2015).

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders Clinical descriptions and diagnostic guidelines. World Health Organization, 2015. http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf.

OPREA, N., NACU, A., OPREA, V. Psihiatrie. Chişinău, 2007.

POPOVICIU, L. Epilepsiile. Cluj-Napoca: Dacia, 1976.

БОЛДЫРЕВ, А.И. Психические особенности больных эпилепсией. Москва: Медицина, 2000.

БОЛДЫРЕВ, А.И. Социальный аспект больных эпилепсией. Издание второе, переработанное и дополненное. Москва, Медицина, 1997.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.