TULBURĂRILE PSIHICE LA BOLNAVII DE EPILEPSIE ÎN PERIOADA DE REMISIUNE

Alexandru POPOV

Abstract


S-a dovedit foarte elocvent că tulburările psihice sunt prezente nu doar în perioada de evoluţie a epilepsiilor cu manifestări paroxismale, dar şi în perioadele când accesele sunt luate sub control medicamentos. Tulburările psihice în această perioadă de remisiune sunt mai mult din categoria tulburărilor non-psihotice: afective, neurotice, de deteriorare a factorilor intelectuali mnezici şi caracteriologici. Nu sunt absente şi tulburările psihice psihotice, preponderent diforiile.

PSYCHIATRIC DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSY IN REMISSION

It turned out very eloquently that mental disorders are present not only during development of epilepsy with paroxysmal manifestpri but in periods when seizures are taken under medical control. Psychiatric disorders in remission period set up this category are more non-psychotic disorders: affective, neurotic, intelectual deterioration retrieval of invoices and characterioloy. Not missing, however, psychotic mental disorders.


Keywords


mental nonpsychotic disorders: depression, anxiety, obsession, atipical epilepsy manifestation, characterological disorders of epileptic, stigmatization of people with epilepsy, epilepsy remission.

Full Text:

PDF

References


DEVINSKY, O. Interictal Behavioral Changes in Epilepsy. In: Epilepsy and Behavior. Eds. O.Devinsky et al. NY: Wiley-Liss, 1991, p.1-21.

DSM-IV. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Source Information, https://www.nlm.nih.gov/(Accesat: 01.05.2016)

SELIGSOHN, R.E. The personal and emotional aspects of epilepsy. In: Int. Soc. Work, 1998, vol.131, p.165-172.

БОЛДЫРЕВ, А.И. Психические особенности больных эпилепсией. Москва: Медицина, 2000. 384 с.

БОЛДЫРЕВ, А.И. Социальный аспект больных эпилепсией. Издание второе, переработанное и дополненное. Москва: Медицина, 1997. 204 с.

БОЛДЫРЕВ, А.И. Эпилепсия у взрослых. Издание второе, переработание и дополненное. Москва: Медицина, 1984. 288 с.

БОЛДЫРЕВ, А.И. Психические изменения в развернутой стадии эпилепсии. В: Российский Психиатрический журнал, 2001, № 1, с.10-13.

VRABII, L., GROPPA, St. Optimizarea reabilitării bolnavilor de vârstă matură cu epilepsie. În: Conferinţa a VI-a Naţională de Epileptologie şi a II-a Conferinţă Naţională de Boli Vasculare Cerebrale, consacrată aniversării a 60 de ani de Învăţământ Medical Superior în Republica Moldova (11-13 mai). Chişinău, 2005, р.154-155.

КАЗАКОВЦЕВ, Б.А. Психические расстройства при эпилепсии. Москва, 1999. 396 с.

КАЗАКОВЦЕВ, Б.А. Психические расстройства при эпилепсии. Москва, 2015. 570 с. ISBN:978-5-9906134-7-8. http://www.litres.ru/b-a-kazakovcev/psihicheskie-rasstroystva-pri-epilepsii/.

КАРЛОВ, В.А. Эпилепсия. Москва: Медицина, 1990. 336 с.

ENGEL, J., WILSON, C., LOPEZ-RODRIGUEZ, F. Limbic connectivity: anatomical substrates of behavioural disturbances in epilepsy. In: Trimble M, Schmitz B, editors. The neuropsychiatry of epilepsy. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p.18-37.

JASPERS, K. ALLGEMEINE. Psychopathologie: fuer Studierende, Aerzte und Psychologen: 3. verm. u. verb. Aufl. Berlin: Springer, 1923. 458 p.

LENNOX, W.G. Phenomena and Correlations of Psychomotor Triad. In: Neurology, 1951, nо 1, р.357-383.

LENNOX, W.G. Epilepsy and Related Disorders: Vol.1-2. Boston-Toronto: Little, Brown and Co., 1960.

POND, D.A., BIDWELL, B.H. A survey of epilepsy in fourteen general practices. Social and psychological aspects. In: Epilepsia, 1960, vol.1, p.285-299.

HARDEN, C. The co-morbidity of depression and epilepsy: epidemiology, etiology, and treatment. In: Neurology, 2002, vol.59(6), p.48-55.

ICD-10. Clasificatorul tulburărilor mentale şi de comportament. Simptomologie şi diagnostic clinic. Ediţia 2015 (a se vedea: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders Clinical descriptions and diagnostic guidelines. - World Health Organization, 2015), http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf (Accesat: 01.05.2016)

ГРОМОВ, С.А. Реабилитация больных эпилепсией. Ленинград: Медицина, 1987. 172 с.

ГРОМОВ, С.А., КАРТАШОВА, Е.В., АКИМЕНКО, М.А. Клинико-психолого-томографическое обоснование систематизации и диагностики изменений личности при эпилепсии. В: Психологические и психиатрические проблемы клинической медицины: Сборник научных трудов, посвященных 100-летию кафедры психиатрии и наркологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. СПб.: Изд-воНИИХ СПбГУ, 2000, с.84-86.

ВАНЧАКОВА, И.П. Эпилепсия начинающаяся с психических припадков: Дисс. канд. мед. наук. Ленинград, 1981. 193 с.

KREINDLER, A. Probleme actuale în neurologie. Bucureşti, 1984. 56 p.

PIROZYNSKI, T., CHIRIŢĂ, V., BOIŞTEANU, P. Manual de psihiatrie. Iaşi, 1991. 255 p.

POPOV, A. Concept despre tulburările psihice şi de comportament la bolnavii cu epilepsie. Definiţii, delimitări, clasificare. În: Anale Ştiinţifice. Vol.3. Probleme actuale în medicina internă, 2013, p.638-646. ISSN 1857-1719

POPOV, A. Studiul clinico-catamnestic al recăderilor remisiunilor la bolnavii de epilepsie cu tulburări psihice. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe reale şi ale naturii”, 2014, nr.1(71), p.46-51. ISSN 1814-3237

ВОРОНКОВА, К.В., ПЕТРУХИН, А.С., ПЫЛАЕВА, О.А., ХОЛИН, А.А. Рациональная антиэпилептическая фармакотерапия. Руководство для врачей. Москва: «БИНОМ», 2008. 192 с.

ГНЕЗДИЦКИЙ, В.В. Обратная задача ЭЭГ и клиническая электроэнцефалография. Москва: МЕДпресс-информ, 2004. 624 с.

ЗЕНКОВ, Л.Р. Клиническая эпилептология (с элементами нейрофизиологии): Руководство для врачей. Москва: ООО «МИА», 2010. 408 c.

КИССИН, М.Я. Структура и динамика психических расстройств при эпилепсии. В: Ученые записки СПбГМУ им. И.П. Павлова, 2000, № 3, с.121-125.

МАЛИНИНА, Е.В., ЗАБОЗЛАЕВА, И.В., САБЛИНА,Т.Н., КОЧКИНА, А.А. Эпилепсия в таблицах и схемах (клинические, терапевтические и социальные аспекты). Челябинск, 2014. 56 c.

http://www.chelsma.ru/files/misc/a5posobieepilepsija29.10.13.pdf (Accesat: 04.03.2015)

ГОЛОДЕЦ, Р.Г. Эпилептические психозы: становление, течение, терапия: Современные методы диагностики и лечения эпилепсии. Смоленск, 1997, c.33-38.

OPREA, N., NACU, A., OPREA, V. Psihiatrie. Chişinău, 2007. 462 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.