INVAZIA GHIDRINULUI – GASTEROSTEUS ACULEATUS LINNAEUS, 1758 ÎN FLUVIUL NISTRU (LIMITELE REPUBLICII MOLDOVA) ŞI FACTORII DETERMINANŢI

Dumitru BULAT, Denis BULAT, Ion TODERAŞ, Nina FULGA

Abstract


În condiţiile intensificării presingului antropic în ecosistemele acvatice din Republica Moldova majoritatea speciilor stenobionte au devenit ameninţate cu dispariţia, însă unele, cu potenţial adaptiv înalt, dimpotrivă, pe fonul eliberării nişe­lor spaţiale, pot prolifera în exces şi chiar provoca efect invaziv. Pentru fluviul Nistru (limitele Republicii Moldova)
un exemplu elocvent este ghidrinul Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 care, după construcţia hidrocentralei dela Novodnestrovsk (1981) a devenit o specie multidominantă, formând până la or. Soroca o populaţie locală deosebit de numeroasă.

În lucrare sunt analizate particularităţile bioecologice ale ghidrinului şi sunt evidenţiaţi factorii de mediu ce au con­tribuit la invazia taxonului în fl. Nistru (limitele Republicii Moldova).

THE INVASION OF THREE-SPINED STICKLEBACK – GASTEROSTEUS ACULEATUS LINNAEUS, 1758 IN DNIESTER RIVER (LIMITS OF REPUBLIC OF MOLDOVA) AND ITS DETERINANT FACTORS 

Under the intensification of anthropogenic pressure in aquatic ecosystems of Republic of Moldova, most of stenobionte species became threatened with extinction, but some species, potentially high adaptive, contrast, in present demonstrates an evident biological progression, in some hydrobiotops causing a stressed invasive effect. For Dniester River (limits of Republic of Moldova) three-spined stickleback – Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 is a good example, after the construction of Novodnestrovsk hydropower (1981) became a multidominate species forming to Soroca city a particularly large local population.

In this paper are analyzed bio- ecological peculiarities of three-spined stickleback and are highlighted environmental factors that contributed to taxon invasion in Dniester River (limits of Republic of Moldova).


Keywords


bioinvasion, dominate species, ihtiocenosis, anthropogenic factor.

Full Text:

PDF

References


НЕЛЬСОН, Д.С. Рыбы мировой фауны. Москва: Либроком, 2009, с.880.

BULAT, D.M., BULAT, D.N., TODERAŞ, I., USATÎI, M., ZUBCOV, E., UNGUREANU, L. Biodiversitatea, Bioinvazia şi Bioidicaţia (în studiul faunei piscicole din Republica Moldova). Chişinău: Foxtrod, 2014. 430 p.

ВАСИЛЬЕВА, Е.Д. Рыбы Черного Моря. Москва: ВНИРО, 2007. 237 с.

ЗЮГАНОВ, В.В. Фауна СССР. Рыбы. Том 5. Семейство колюшковых (Gasterosteidae) мировой фауны. Ленинград: Наука, 1991, c.261.

FULLER, P., DETTLOFF, K. and STURTEVANT, R. Threespine Stickleback (Gasterosteus aculeatus)– FactSheet. Disponibil: http://nas.er.usgs.gov/queries/FactSheet.aspx?speciesID=702

ЗЮГАНОВ, В.В. Фауна СССР. Рыбы. Том 5. Семейство колюшковых (Gasterosteidae) мировой фауны. Ленинград: Наука, 1991, c.261.

OŢEL, V. Atlasul peştilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Tulcea, Centrul de informare tehnologică Delta Dunării, 2007. 481 p.

ЗЮГАНОВ, В.В. Фауна СССР. Рыбы. Том 5. Семейство колюшковых (Gasterosteidae) мировой фауны. Ленинград: Наука, 1991, c.261.

KOTTELAT, M., FREYHOF, J. Handbook of European Freshwater Fishes. Switzerland: Delemont, 2007. 646 p.

NĂVODARU, I. şi al. Estimarea stocurilor de peşti şi pescăriilor. Metode de evaluare şi prognoză a resurselor pescăreşti. Dobrogea, 2008, p.46-61.

ПРАВДИН, И.Ф. Руководство по изучению рыб. Москва, 1966. 400 с.

BULAT, D.M., BULAT, D.N., TODERAŞ, I., USATÎI, M., ZUBCOV, E., UNGUREANU, L. Biodiversitatea, Bioinvazia şi Bioidicaţia (în studiul faunei piscicole din Republica Moldova). Chişinău: Foxtrod, 2014. 430 p.

ВАСИЛЬЕВА, Е.Д. Рыбы Черного Моря. Москва: ВНИРО, 2007. 237 с.

WOOTTON, R.J. The Biology of the Sticklebacks. New York: Academic Press, 1976. 261 p.

ПОТАПОВА, Т.Л. Внутривидовая изменчивсоть трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus L. B: Вопросы ихтиологии, 1972, т.12, вып.1(72), c.25-40.

BULAT, D.M., BULAT, D.N., TODERAŞ, I., USATÎI, M., ZUBCOV, E., UNGUREANU, L. Biodiversitatea, Bioinvazia şi Bioidicaţia (în studiul faunei piscicole din Republica Moldova). Chişinău: Foxtrod, 2014. 430 p.

COZARI, T., USATÎI, M., VLADIMIROV, M. Seria: Lumea animală a Moldovei. Peşti. Amfibieni. Reptile. Vol.II. Chişinău: Ştiinţa, 2003. 150 p.

ЗЮГАНОВ, В.В. Фауна СССР. Рыбы. Том 5. Семейство колюшковых (Gasterosteidae) мировой фауны. Ленинград: Наука, 1991, c.261.

ГОМЕЛЮК, В.Е. Влияние факторов среды на поведение самцов трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus L. Белого моря в период заботы о потомстве. B: Вопросы ихтиологии, 1976, т.16, вып.6(101), c.1043-1053.

ГАНЯ, И.М. (ред.) Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. B: Животный мир Молдавии, 1981, c.223.

ВАСИЛЬЕВА, Е.Д. Рыбы Черного Моря. Москва: ВНИРО, 2007. 237 с.

ДОЛГИЙ, В.Н. Ихтиофауна Днестра и Прута (современное состояние, генезис, экология и биологические основы рыбохозяйственного использования). Кишинев: Штиинца, 1993. 323 с.

НИКОЛЬСКИЙ, Г.В. Теория динамики стада рыб как биологическая основа эксплуатации и воспроизвод-ства рыбных ресурсов. Москва: Пищевая промышленность, 1974. 447 с.

ЗЮГАНОВ, В.В. Фауна СССР. Рыбы. Том 5. Семейство колюшковых (Gasterosteidae) мировой фауны. Ленинград: Наука, 1991, c.261.

Ibidem.

Ibidem.

BULAT, D.M., BULAT, D.N., TODERAŞ, I., USATÎI, M., ZUBCOV, E., UNGUREANU, L. Biodiversitatea, Bioinvazia şi Bioidicaţia (în studiul faunei piscicole din Republica Moldova). Chişinău: Foxtrod, 2014. 430 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.